De Knack-redactie en de ACW-leden ?

De Knack-redactie en de ACW-leden ?

woensdag 20 maart 2013 10:25
Spread the love

Knack bloklettert dat 37 procent van ACW-leden vandaag voor de N-VA zou stemmen. Men gaat hier wel zeer kort door de bocht de titel is tententius , niemand heeft immers een “lidkaart” van het ACW op zak.

Wie is ACW-er?  De regel is wie lid is van één van de deeltakken ook feitelijk lid is van de ACW-koepel. Om de enquête geloofwaardig te maken stelt men dat er bij de ondervraagden zijn die lid zijn van verschillende deeltakken, deze terechte bewering doet het onderzoek echter niet geloofwaardiger worden.

Ik geef een voorbeeld: elke Vlaming is verplicht verzekerd bij één van de landsbonden, veel meer dan de helft kiest voor de christelijke mutualiteit en daarenboven zijn ongeveer zestig  procent van de Vlaamse werknemers aangesloten bij het ACV. Volgens Knack zijn dus de helft van de werknemers meervoudig lid van het ACW. Het feit dat het gaat om een verplichte ziekenkaskeuze gekoppeld aan het lidmaatschap van een vakbond waarvan de meesten dit zijn omdat ze vakbondslidmaatschap beschouwen als een verzekering tegen patroons onheil toont dat daar weinig “overtuiging” achter zit. Hieruit kan je besluiten dat zelfs deze meervoudige leden een doorsnee zijn van de maatschappij , de toenemende populariteit van de NV-A binnen deze groep is dan ook zeer logisch. Dat deze populatie minder geneigd is om over te stappen naar bv de SP-a heeft zeker te maken met de nog steeds latent aanwezige verzuiling binnen dit publiek.

Wie zijn dan die ACW-ers? Als men hetzelfde onderzoek zou doen binnen degenen die militant actief bezig zijn binnen de deeltakken dan zou men tot andere besluiten komen. De ACV-militanten die voor GROEN stemmen, zou ik geen eten willen geven zo zijn er ook  twee verkozen voor deze partij in Herent zeer actief binnen de KWB , op de lijsten van de PVDA+ staan nogal wat militante ACV’ers en binnen de christen democratie vind je de ACW-mandatarissen waarvan er een deel zijn waarvan ik me afvraag waar ze dit label vandaan haalden (Leterme destijds de grondlegger van het CDENV-NVA-kartel bv) maar ook een ander deel die consequent handelen in de geest van de beweging ( Jan Laureys en Katrien Partyka uit het Leuvense om er een paar te noemen).

Zelf noem ik mij ACW-er , meervoudig militant lid bij ACV CM en KWB . ik ben ervan overtuigd dat de beweging moet sensibiliseren en informeren want vele van die ACW-leden (sic) kennen het NV-a programma niet, anders zouden ze zich in hun stemgedrag richten naar de linkerzijde .

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!