Slechts 28 landen dringen aantal verkeersslachtoffers terug
Nieuws, Wereld, Samenleving, Verkeer, Verkeersveiligheid -

Slechts 28 landen dringen aantal verkeersslachtoffers terug

Amper 7 procent van de wereldbevolking woont in een land met wetten die het aantal verkeersslachtoffers proberen terug te dringen. Tot die conclusie komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

maandag 18 maart 2013 15:10
Spread the love

De Wereldgezondheidsorganisatie ging na hoeveel landen wetten hebben die de vijf grote risicofactoren in de verkeer aan banden proberen te leggen. Dergelijke wetten leggen een alcohollimiet en een snelheidsbeperking vast, en een verplichting tot veiligheidsgordels en kinderzitjes in een auto, en tot het dragen van een helm op alle gemotoriseerde tweewielers.

Het WHO-rapport komt tot een ontnuchterende conclusie: wereldwijd leggen slechts 28 landen die vijf risicofactoren via wetgeving aan banden, samen goed voor 7 procent van de wereldbevolking.

De meeste van die 28 landen liggen in Europa. België is een van die 28. In Nederland is er geen helmplicht voor snorfietsen.

1,24 miljoen verkeersdoden

In 2010 kwamen 1,24 miljoen mensen om in het verkeer, evenveel als in 2007. Een substantiële daling van het aantal verkeersdoden is alleen mogelijk als landen dit soort wetten in versneld tempo invoeren, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

In 88 landen ging het aantal verkeersdoden in 2010 wel omlaag, maar in bijna evenveel landen nam het aantal nog toe.

De risicofactor die het sterkst wordt aangepakt wereldwijd, is het niet dragen van een veiligheidsgordel: 111 landen, goed voor ruim twee derde van de wereldbevolking, verplichten het dragen van de gordel.

50 kilometer per uur

De risicofactor die het minst sterk wordt aangepakt is de snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur of minder in woonkernen.

Zes op tien verkeersdoden wereldwijd vallen in de leeftijdscategorie 15-44 jaar. Drie kwart van de verkeersdoden is mannelijk.

Voetgangers en fietsers zijn samen gemiddeld goed voor ruim een kwart van alle verkeersdoden, maar in sommige landen vormen ze drie kwart van alle verkeersdoden.

take down
the paywall
steun ons nu!