Speel mee en win (uw sociale bescherming terug)

Speel mee en win (uw sociale bescherming terug)

dinsdag 20 november 2012 22:03
Spread the love

Zo de kogel is door de kerk, we gaan aan loonkostmatiging doen. Enkele jaren op de tanden bijten, en we spelen weer mee. Ja, tenzij andere landen naar dezelfde raadgevers luisteren en net hetzelfde doen.

Interessant stukje in De Standaard van gisteren 19/11/2012, door Carmen Van Praet. “Frankrijk is wel degelijk een tijdbom” – boem – tenzij President Hollande iets doet aan het “dramatisch verlies aan concurrentiekracht” (dixit onze Geert Noels). En dat was nog voor onze begroting voor 2013. Nu is Hollande helemaal gesjareld door Di Rupo – als België aan concurrentiekracht wint, dan verliest Frankrijk. Tenzij Hollande doet wat Noels hem aanbeveelt, en dan is Di Rupo volgend jaar gesjareld. En dan zal Noels aan Di Rupo vertellen om nog wat meer van hetzelfde te doen – dan is Hollande weer…

Is er dan niemand die beseft dat dit spelletje kan voortduren tot geen enkele regering nog minimum lonen, maximum werktijden of pensioen leeftijden durft op te leggen, tot belastingen op mobiele productiefactoren zoals kapitaal in hoog opgeleide werknemers helemaal verdwenen zijn? Of denken al onze politici hetzelfde als Wulfy15, die mij een oprechte doch naïeve wereldverbeteraar noemt?

Als u dat ook denkt, mag ik u dan uitnodigen voor een spelletje? Bekijk eerst de eerste illustratie in bijlage. Het is een tekst die ik van het internet heb gehaald, maar ik heb wat woorden onleesbaar gemaakt. Het gaat over “minimum standards of protection”. Probeer u nu even in te beelden dat het gaat over “minimum standards of social protection”, en dat de leden/landen die zich hier niet aan houden ‘gestraft’ worden door de Wereldhandelsorganisatie – ze genieten niet langer van de meest preferentiële voorwaarden.

Kijk dan naar de tweede illustratie, en zucht: het gaat niet over sociale bescherming, maar over bescherming van intellectuele eigendom. Hoe is dat nu toch mogelijk dat de internationale gemeenschap er wel in slaagt om zeer precieze maatregelen op te leggen om investeringen van bedrijven te beschermen, maar niet om de gezondheid van mensen te beschermen? Hebben we dan ons geloof in de democratie totaal verloren, wanneer we aanschouwen hoe bescherming van intellectuele eigendom universeel wordt, en tegelijkertijd onze schouders ophalen wanneer iemand suggereert dat sociale bescherming ook universeel moet worden?

Ik zou niet weten waarom ik mij bij deze situatie zou neerleggen.

Gorik

take down
the paywall
steun ons nu!