Kan het nog, vrije meningsuiting

Kan het nog, vrije meningsuiting

vrijdag 12 oktober 2012 12:01
Spread the love

Donderdagavond steken wij één van onze laatste papieren in een bus te Zwijndrecht. De deur wordt open getrokken, een oude bekende doet open. We willen hem het papier persoonlijk overhandigen, een uiterst agressieve reactie is ons deel. Straffer nog, luttele seconde later komt de partijvoorzitter van  N-VA Zwijndrecht Burcht aangereden en springt uit de wagen. Hij beveelt de man die de deur open deed om een foto te trekken van de dader. De partijvoorzitter eist de portefeuille van één van ons, want als die een partijkaart zou hebben zou het gedaan zijn met hem.

Dan verschijnt een eerste combi. “Roept het parket er maar al bij”, schreeuwt de partijvoorzitter van  N-VA Zwijndrecht Burcht. De agente pakt het papier en begint hem te lezen. Ze leest niets verkeerd op het papier. “Ik ben partijvoorzitter van de Nva hier en ik wil dat het parket erbij komt”, brult de man opnieuw. Een tweede combi arriveert, met de zoeklichten aan. Daar stapt een agent uit die zich richt naar de persoon die de deur open deed:”U hebt gebeld voor een inbraak.” Jawel, een papier in de bus steken staat gelijk aan inbraak voor de Nva Zwijndrecht Burcht.

Het identiteitsbewijs wordt afgegeven aan de politie en  N-VA Zwijndrecht Burcht beslist om klacht neer te leggen bij de politie. Het verhaal gaat verder de dag nadien. Op hun facebook pagina publiceren ze een foto van de persoon in kwestie. Men noemt hem de dader, alsof een papier in een brievenbus steken een misdaad is. Bovendien gaat de foto vergezeld van een tekst waarin ‘fouten’ staan. Daarover later meer.

Want men maakt blijkbaar nog, al dan niet bewust, van die fouten. De man die immers de werking  N-VA Zwijndrecht Burcht uit de grond heeft gestampt schreef deze week de woorden:”Ving net op dat SP-A en Groen! de belastingen gaan optrekken in Zwijndrecht.” Raar maar waar, dit bericht is vrijdag, daags na het neerleggen van de klacht, van zijn facebook verdwenen. Omdat de bewering niet juist is misschien?

 Maar wat staat er nu op dat papier?

Jullie kunnen het papier hieronder integraal downloaden maar laten we er eerst het programma van de  N-VA Zwijndrecht Burcht erbij halen. Wij geven graag wat inhoud mee aan ons papier.

Pagina 23  N-VA-programma Zwijndrecht Burcht verkiezingen 2012

Het gaat hier over mobiliteit. Het volgende staat te lezen:

   “Op dit ogenblik bevinden verschillende tracés zich in het stadium van een nieuw MER-onderzoek, dat alle kansen moet krijgen om zonder restricties en in alle openheid de kwaliteiten van de opgenomen tracés te vergelijken en te evalueren. N-VA Zwijndrecht-Burcht wenst dit onderzoek niet te hypothekeren door voorafgaande keuzes te maken zonder grondige kennis van alle aspecten.”

   “De nakende gemeenteraadsverkiezingen leiden bij sommigen tot populistische profileringsdrang in dit dossier. N-VA Zwijndrecht-Burcht is echter van mening dat het dossier zowel op economisch vlak als op vlak van leefbaarheid te belangrijk is, en moet gevrijwaard blijven van standpunten die weliswaar populair klinken, doch niet of onvoldoende gefundeerd zijn.”

Het eerste dat wij vinden is dat wachten op een nieuw MER onderzoek echt niet kan. Het mobiliteitsdossier sleept al zolang aan. Oplossingen dringen zich op.

Vervolgens vroegen wij ons af wat die ‘populistische profileringdrang’ juist inhoud. Er staat nergens iets te lezen over het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Voor ons is dat een opportunistische oplossing, gedragen door vele mensen waardoor het dus een populistische oplossing is.

Deze twee bedenkingen schreven wij dus ook neer op dat papier.

Pagina 43 N-VA programma Zwijndrecht Burcht verkiezingen 2012

Hier gaat het over de belastingdruk, er staat te lezen:

   “Het spreekt voor zich dat N-VA Zwijndrecht-Burcht streeft naar een zo laag mogelijke globale belastingdruk. We mogen echter niet blind zijn voor de economische realiteit.”

Één van de grote troeven in Zwijndrecht en Burcht is de gemeentebelasting van één procent. N-VA liet al verstaan dat men die druk gelijk wou verdelen tussen de bedrijven en de burgers. Toegegeven, zo staat het niet geschreven maar zo werd het wel gezegd.

Dat het optrekken van de gemeentebelastingen ook zo zijn gevolgen heeft voor de waarde van vastgoed, dat zal iedereen wel begrijpen. Wij betalen allemaal een huis af, zijn dus verontrust dat na 14 oktober de waarde van ons huis zomaar lager zou kunnen zijn.

Ook deze bezorgdheid schreven wij dus neer op papier.

Veranderen is niet altijd verbeteren

Hoe hard  N-VA ook probeert, wij hebben hier in Zwijndrecht Burcht niets te maken met Bergen en de beleidsvorming in die stad. Althans, dat is onze mening. Wij zijn bovendien ook heel content van de huidige beleidsvorming, vinden het bovendien jammer dat onze burgemeester niet langer is en ook dat schreven wij neer op papier.

Stem verstanding op 14 oktober

Het zijn woorden van de voorzitter van de  N-VA. Woorden waarvan wij ook schrijven dat wij deze graag herhalen omdat we het er mee eens zijn. We ondertekenden het papier uit naam van enkele bezorgde bewoners en het papier was af.

Vervolg van het verhaal

Het volledige papier kunnen jullie hieronder dus downloaden. Wij hebben dat papier steeds netjes in de brievenbussen gestoken, begonnen hiermee na onze dagjob in onze eigen vrije tijd, alle dagen een beetje. Op de facebook pagina van  N-VA Zwijndrecht Burcht worden we nu bestempeld als dieven in de nacht. We hebben de brieven zowel overdag als ’s avonds in de brievenbussen gestoken. Er wordt beweerd dat er één van ons een partijkaart zou hebben van Spa. Wij kunnen jullie geruststellen, wij zijn allen partijloos.

Op eigen initiatief hebben wij dus een brief opgesteld en die zijn wij gaan bedelen, in onze eigen vrije tijd. Netjes in de bussen gestoken, er niets anders uitgetrokken, niets op de straat laten slingeren of tussen ruitenwissers gestoken. Op eigen initiatief, dus niet op vraag van wie dan ook.

Toegegeven, er stond geen verantwoordelijke uitgever op. Wij gingen er van uit dat dit enkel moet als je openbaar dingen wil bedelen, een brievenbus is nog steeds privé. Als dat niet zo is dan bieden wij hiervoor onze excuses aan en beloven wij nu al dat we onze namen er de volgende keer zullen onder zetten.

Ons stuk papier schreven wij als bezorgde burgers. Toen ging dat nog over de inhoudelijke bezorgdheid van het programma. Nu dat wij weten dat men vrij agressief uit de hoek kan komen, dat men een papier in de brievenbus steken vergelijkt met dieven in de nacht en ons omschrijft als daders, nu gaat die bezorgdheid nog een pak verder.

Dat men zich zelf dan nog eens het recht toe-eigent om foto’s te publiceren en dingen uit de privésfeer neer te schrijven stemt ons vol ongeloof. Stoppen rechten zonder lidkaart van  N-VA Zwijndrecht Burcht?

In een democratie heeft volgens ons iedereen recht op een mening en mag iedereen die ook uiten. Blijkbaar is dus niet iedereen diezelfde mening toegedaan.

Om af te sluiten herhalen wij graag nog eens de oproep van de voorzitter van de N-VA: ”Stem verstanding op 14 oktober.”

Met vriendelijke groeten,

Sven Naessens, Steve Temmerman, Nick Vanassche

take down
the paywall
steun ons nu!