'Ceci n'est pas un pipe...' Vrij naar de Belgische surrealist René Magritte. Bij de N-VA is niets wat het lijkt. Bart De Wever is bedreven in mimicry, vermomming, misleiding. Deze 'democratische' Vlaams-Nationalist verwelkomt met open armen onguur tuig uit het VB. Grote delen van de N-VA zijn 'de facto fascistisch' meent het Franse parlement. Ze krijgen versterking van uitgesproken racistische overlopers uit het Vlaams Belang. Deze infiltreren de N-VA en gaan er undercover om het VB programma via hun ideologische 'neef' te verspreiden. Ze parasiteren met de zegen van Filip Dewinter en VB-voorzitter Valkeniers op vette vis N-VA. Open VLD'ers Patrick Dewael en Marleen Vanderpoorten zeggen : ' N-VA, het nieuwe platform voor extreem rechts'. Dat klopt. Ze sluiten aan bij de standpunten die anti-fascisten reeds lang verkondigen. Het extreem rechtse gif verspreidt zich. Burgers, let op je zaak. 'Ceci n'est pas une pipe...'.

VB undercover in N-VA – ‘Ceci n’est pas une pipe…’

woensdag 18 juli 2012 10:48
Spread the love

Het Vlaams Belang (‘Achter de tralies ! Zonder pardon !’) infiltreert in de Nieuwe Vlaamse Alliantie (‘Denken. Durven. Doen’). Beide rechts extremistische partijen baseren zich op hetzelfde ideologische, solidaristische Vlaams-Nationale, racistische collaboratie verleden van voor en tijdens WOII. Genre Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en Verdinaso, dat schouder aan schouder met de SS op joden joeg.

Symbiose en parasitisme

N-VA en VB hebben dezelfde wortels, doelen en behoren als extreme nationalisten tot het kransje  Europese anti democratische formaties van Nieuw Rechts. De zelfverklaarde erfgenamen in rechte lijn van fascisme en nazisme. Het Franse parlement kwam tot de conclusie dat de N-VA de facto deels fascistisch is. Een juiste vaststelling die ik op 6 mei ’12 besprak op DeWereldMorgen.be. (‘Deel N-VA de facto fascistisch’) (1)

VB en N-VA verschillen slechts qua tactiek. Strategisch leven ze in een symbiotische relatie. Symbiose : ‘Vorm van samenleving tussen twee organisaties tot wederzijds voordeel’. Parasitisme is dan veel voorkomend. Het VB heeft het niveau bereikt van de parasiet die binnendringt in het voordelen biedend lichaam. N-VA geheten.

Hier ontstaat een onoplosbare tegenstelling. Symbiose is een overlevingsstrategie voor beide partners. Sterft er één af, de andere zal verzwakken. Bart De Wever heeft zijn lastige liefde, het VB , nodig als oerbron en als schaamlapje voor zijn doel, een anti democratische eindoverwinning. Leven met een symbiotische parasiet heeft bijverschijnselen, zoals jeuk.

Het marginaal wordende VB veroorzaakt met haar heruitgevonden agressie, jeuk aan de rechterzijde.  De voor racisme veroordeelde  formatie van Eigen Volk Eerst en gore slogans als Achter de tralies ! Zonder pardon !, zegt wat De Wever om tactische redenen niet kan zeggen. Deze ‘normale democratische’ rechterzijde is een gevaar voor de samenleving.

‘We zijn neven…’

Filip Dewinter, de meest radicale agressor van het VB – die de interne strijd om de macht won – reageerde op het massale overlopen van zijn leden, mandatarissen en kiezers naar de N-VA met : ‘De N-VA en het Vlaams Belang zijn immers neven van mekaar. N-VA normaliseert het VB’. Gelijk heeft hij. (Radio 1. 16/07/12) Beide neven uit dezelfde familie zijn de facto fascistisch.

Dewinter ziet een voordeel in dat overlopen. Infiltratie. Hij zegt tegen zijn ex-madatarissen en ex-leden : ‘Maak uzelf nuttig en probeer uw nieuwe partij te overtuigen het cordon tegen het VB te doorbreken’. Hij ziet als parasiet op een gezonder lichaam kansen op een brokje als dat rot. 

VB-voorzitter Valkeniers sprak in het Journaal (16/07/12) klare taal : ‘De naar de N-VA overlopende VB’ers hebben een nuttige taak. Van uit die partij het cordon sanitaire rond het VB doorbreken’. Deze racistische partij stuurt haar mollen uit.

Over hen die de benen nemen naar hun neef :’De dag dat het minder goed met de N-VA dreigen zij daar een splijtzwam te worden. Want ik kan mij niet voorstellen dat zij hun ideeën uit het verleden gaan verloochenen. Daardoor zullen ze in conflict komen met de linkervleugel van de N-VA, die daardoor uiteindelijk hetzelfde lot dreigt te ondergaan als de Volksunie’. De overlopers als splijtzwammen.

Sluipend gif

Het VB heeft ervaring met het opblazen van Vlaamse bewegingen en partijen. Progressieve dan.VB stichter Karel Dillen maakte er zijn levenswerk van om te beletten dat progressief Vlaanderen een stem zou krijgen, zoals een deel van de Volksunie beoogde.

Extreem rechts in die partij – een bron van de N-VA en het VB – vernietigde georganiseerd van binnenuit die niet marginale ontwikkeling. Zoals het vooroorlogse tot collaboratie leidend Vlaams Nationaal Verbond (VNV) in de twintiger jaren de links georiënteerd Vlaamse Frontpartij – die na WOI een grote aanhang had – liquideerde.

De ultra rechtse wormen van het VB die de vette vis van de N-VA penetreren worden tactisch geleid van uit hun vroegere partij. Ze zijn een sluipend gif. Overlopers als  Jurgen Ceder – een radicale racist en vele jaren aan de zijde van Dewinter – doen bij sommige N-VA’ers een belletje rinkelen. Niet om principiële redenen, niet wegens een onverwachte opstoot van democratische inzichten. Wel om ordinaire electorale en opportunistische redenen.

De N-VA partijleiding zou begin juli ’12 gedebatteerd hebben over het groeiend aantal overlopers van uit het VB.  Er zou onrust heersen in de rangen van deze monolitische structuur met aan het hoofd een ‘Leider’ boven alle verdenking.

Allen achter Bartje…

De ex-VB-er Jurgen Ceder stond centraal, als symbool voor het opvallende positief verwelkomen door Bart De Wever van rechtse, racistische extremisten als lid, als verkiezingskandidaten.  Ceder staat op een N-VA lijst in Dilbeek. De vroegere voorzitter van het VB, Frank Vanhecke, zei het duidelijk : ‘Alle oprechte Vlaams – Nationalisten moeten alles op alles zetten om Bart De Wever de grootst mogelijke politieke overwinning te gunnen’.

Vanhecke was als voorzitter van het Vlaams Blok betrokken bij de veroordeling van zijn partij wegens racisme. Blok werd Belang en zaait meer haat dan ooit. Jurgen Ceder – nu onafhankelijk senator – coördineerde als advocaat de belangen van het Blok.

Hij leidde de juridische dienst van het VB en is mede auteur van het racistische 70-puntenplan van het VB, dat hij voor de rechtbank verdedigde. Dertig jaar geleden was Ceder als  student en praeses van de beruchte Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) in Leuven betrokken bij gewelddaden tegen progressieve studenten. Eén van hen liep een open beenreuk op en is blijvend  invalide.

Ceder werd door getuigen aangewezen als dader. In Knack van 11 juli ’12 doet  Walter Pauli uit de doeken hoe Ceder voor deze zaak voor de correctionele rechtbank gedaagd werd. En vrijgesproken wegens gebrek aan onomstotelijk bewijs. Er waren getuigen contra, andere – NSV’ers – pro.

Straatvechter, trouwe partijsoldaat

Knack publiceert een foto van de kersverse N-VA’er waarop hij tijdens die gewelddadige raid gewapend met een knuppel van 3 cm dik en 50 cm lang klaar staat voor de aanval. Een sfeertje dat we kennen van de als onwettelijke militie verboden Vlaamse Militanten Orde (VMO). Jarenlang de ordetroepen van extreem rechts, ook binnen de Volksunie.

Van dezelfde bloedige actie toont Knack de foto van een gemaskerde jongeman in gevechtskledij. Het is de nog onbekende Filip Dewinter. Dezelfde van Achter de tralies ! Zonder pardon ! Beide companen zouden nog lang zij aan zij strijden. Dat soort straatvechters wordt nu welkom geheten door De Wever.

Ceder noemt zichzelf een ‘trouwe partijsoldaat’. Tot voor kort fractieleider van het VB in de Senaat.Huurling, dat is deze racistische geweldenaar die zich nu hypocriet verbaasd om de heisa rond zijn persoon. De N-VA heeft de vrienden die het verdient. De N-VA is verveeld met het bekend worden van de achtergrond van ‘grote garnaal’ Ceder. De xenobo en fascistoïde achterban van het VB blijft een interessante visvijver voor kleine garnaal.

Extreem rechts pronkstuk Jurgen Ceder raakt niet verlost van onthullingen over zijn crimineel verleden. De Morgen (17/07/12) publiceert verklaringen van professor Paul Van de Meerssche (KU Leuven – Internationale politiek) Hij was ooggetuige toen praeses Ceder op 8 maart 1984 student Bart Germeys met een karate trap invalide schopte. 

Crapuul Jurgen Ceder voelt zich belasterd

Prof. Van de Meerssche : ‘De aanval van toen door het NSV was een goed georganiseerde daad van zinloos geweld’. Ceder zucht : ‘Waarom moet ik me hierover na dertig jaar nog verantwoorden ?’ Omdat hij volgens getuigen niet alleen een student kreupel trapte die twee meisjes bijsprong. Maar vooral omdat dit feit typerend is voor zijn ingesteldheid en die van het zootje dat vandaag de N-VA infiltreert. Een partij die dreigt macht te verwerven. Een partij die het VB ‘light’ is.

In Antwerpen wenkt die N-VA macht. De rechtse ‘socialistische’ burgemeester Janssens kiest eiren voor zijn geld. Hij insinueert voorzichtig dat een coalitie tussen zijn ‘stadspartij’ en de partij die ‘deels de facto fascistisch is’, tot de mogelijkheden behoort. De stad staat nog meer vieze blubber te wachten. Een mix van vaag roze en diep bruin.

Prof. Van de Meerssche : ‘Ceder is gewelddadig in de kern. Bart De Wever zegt dat hij geen racist is. Maar hij is een wolf in schaapsvacht. Ceder is crapuul, ook al is hij senator geweest’. Het crapuul ruikt buit bij de N-VA. Bij de goedgelovige Vlaming die door populistisch rechts in het zak gezet wordt.

Jurgen Ceder dient een klacht in tegen De Morgen en prof Paul Van de Meerssche wegens de verklaringen van de prof. op de voorpagina Laster en eerrof… Ook Knack wordt geviseerd. Wouter Verschelden, hoofdredacteur van De Morgen, zegt er gerust in te zijn.

Ceder riskeert net als die andere N-VA’er, de man van de vieze praat en lossel handjes, Pol Van Den Driessche uit Brugge, dat – om HUMO te citeren – ‘de poorten van de hel’ zullen opengaan. Seksueel ongewenste intimiteiten, ook ‘schurend scharnierke’ Jos Gheysen (N-VA !) kent er wat van. Seks en geweld, het is een gekende coctail. Er borrelt wat in de beerput van de N-VA. 

Dewael, Vanderpoorten : ‘N-VA platform extreem rechts’

De Open Vld’ers Patrick Dewael en Marleen Vanderpoorten, respectievelijk fractieleider en parlementslid van Open Vld in de Kamer, verwekten ophef met een Opinie in De Morgen (16/07/12). Titel : ‘ N-VA, het nieuwe platform voor extreem rechts’. Ze ztten de puntjes op de i. Ze noemen twee grote vissen die het zinkend schip dat het VB is, verlieten. Karim Van Overmeire (Vlaams parlementslid en militant van Voorpost) en Jurgen Ceder, geweldenaar, advocaat en ex-senator van het VB, nu onafhankelijke.

De Open Vld’ers : ‘Beiden waren lid van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV). Beiden hielden de pen mee vast van het racistische 70-puntenplan dat ze hartstochtelijk hebben verdedigd en vooralsnog niet afgezworen.Beiden deden homofobe uitspraken als : ‘Homodiscriminatie is een schijnprobleem dat misschien wel in kringen van zogenaamde intellectuelen, kunstenaars en artiesten leeft, maar niet in brede lagen van samenleving’.

Dewael en Vanderpoorten reageren van uit de historische traditie van het uit de Verlichting ontstane liberalisme. Met de nadruk op de burgerlijke vrijheden. De ‘jonge’ Marx had er respect voor en bouwde er op verder. Deze Open Vld’ers zijn niet totaal representatief voor hun partij, al krijgen ze in de Wetstraat brede steun. In Gent en elders wordt er door Open Vld onderhandelt met de N-VA over coalities na 14 oktober.

Hun grootvader was één van de laatste vertegenwoordigers van die historische beweging. Het huidige neo-liberalisme – doorgedrongen in de ganse maatschappij – heeft extreem rechts als bondgenoot.  In Antwerpen bereidt de ‘socialistische’ rechtse burgemeester Janssens zich voor op een coalitie met de N-VA. 

Ranzig Vlaams-Nationaal

Het gevaar dat uitgaat van uit het VB naar de N-VA overlopende fascistoïde infiltranten werd in De Morgen helder verwoord door Patrick Dewael en Marleen Vanderpoorten. Hun Opinie veroorzaakte opschudding. Ze is niet nieuw. Antifascisten, linkse opinie makers, intellectuelen, democraten, activisten en het Franse parlement wezen er al lang op. Het is goed dat het democratische politieke centrum duidelijke taal spreekt.

De zogenaamd ‘gematigde’ partij van ideale schoonzoon Dewever die het Vlaams-Nationalisme een ‘gematigd gelaat’ zou geven is ‘deels de facto fascistisch’, zoals ik op 6 mei ’12 op DeWereldMorgen.be titelde. De stoet xenofobe creaturen die door dit ‘democratisch Vlaams’ met open armen ontvangen wordt is indrukwekkend qua hun goor verleden. En heden. Dewael en Vanderpoorten : ‘De meeste extreem rechtse overlopers zijn geen maagden, maar hardnekkige militanten van ranzige ideeën’.

De grootvader van de liberalen Dewael en Vanderpoorten kwam in het nazi – concentratie kamp Bergen – Belsen om het leven. Arthur Vanderpoorten (1884 – 1945) was een vrijzinnige burger van Lier. Hij was minister en voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond. De geestesgenoten van Bart De Wever, Filip Dewinter en Jurgen Ceder zijn verantwoordelijk voor zijn dood. Koesteren schaamteloos die Vlaams-Nationale erfenis.

F. Dewinter : ‘Ga undercover !’

De Opinie in De Morgen besluit met : ‘Dat extreem rechts nu binnen de N-VA een nieuw platform krijgt, daarvoor gaan wij als kleinkinderen van Arthur Vanderpoorten die omwille van zijn politieke ideeën werd opgesloten en stierf in Bergen-Belsen, De Wever niet bedanken’.

Er kan dan ook geen sprake zijn van amnestie voor de nog levende of onder de zoden liggende  veroordeelde nazi-collaborateurs. Niet vergeten én niet vergeven dus. Vooral niet omdat met het VB en de N-VA dit tuig opnieuw de kop opsteekt. (‘Amnestie ? Dat nooit meer ?’) (2)

Beide Open Vld-ers zien terecht een verband tussen een moorddadig verleden en een hedendaagse ‘Vlaamse beweging’ die gebaseerd is op de ideologie van de ‘slachtoffers van de repressie’ en hun nazaten die hun plekje vinden in de N-VA en haar parasiet, het VB.

De zogenaamde ‘democratische’ versie van extreem rechts Vlaanderen haalt haar verloren zonen uit ranzig rechts massaal binnen. Niet slechts grote vissen als Ceder, maar ook tientallen gemeentelijke en provinciale Vlaams Belangers. Ze infiltreren grote broer. Filip Dewinter geeft hen openlijk de opdracht daar het gif van hun VB- ideologie undercover te verspreiden.

De mimicry van een zwart-geel roofdier

Dewael en Vanderpoorten : ‘Allemaal individuen die tientallen jaren het xenofobe, anti-islamitische en homofobe programma hebben gesteund en de slogan Eigen Volk Eerst ! uitschreeuwden tot ze er hees van werden’.

En : ‘Mandatarissen van de extreem rechts partij die nu kiezen voor N-VA brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun sympathisanten en vooral hun gedachten goed mee. Wie denkt dat deze extreem rechtse overlopers plots hun xenofobe  en racistische ideeën hebben afgezworen, is blind en naïef’.

Wouter Van Besien (Groen) : ‘Ik hoor ook geen enkele ex-VB’er publiekelijk verklaren dat ze afstand nemen van hun oude ideologie, integendeel’. Jurgen Ceder zei in Terzake dat hij achter bepaalde eisen van het racistische 70 – puntenplan blijft staan, dat hij mee schreef. De N-VA slikt deze uitspraken en laat het gif zich verspreiden.

De N-VA verkoopt een kat in een zak. Ceci n’est pas une pipe is de titel van een beroemd schilderij van de Belgische surrealist René Magritte. Aan de extreem rechterzijde is niets wat het lijkt. De N-VA is bedreven in mimicry, vermomming, in een onschuldig beestje als camouflage van een zwart-geel roofdier.

De linkerzijde waarschuwde reeds lang voor het sluipend gif dat de N-VA als nieuw platform voor extreem rechts betekend (‘Als dat in je lichaam toeslaat, raakt je weefsel stilaan aangetast’). Het wordt nu gevolgd door democratische burgerlijke politici.

Ceci n’est pas une pipe… Nu nog mijn brave buurvrouw overtuigen van het gevaar dat uitgaat van de ideale schoonzoon Bart De Wever.  Misschien zegt Ich hebe es nicht gewusst haar iets.

1 – ‘Deel N-VA de facto fascistisch’.

www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/06/05/deel-n-va-de-facto-fascistisch-0

2 – ‘Amnestie ? Dat nooit meer !’.

www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/07/26/amnestie-dat-nooit-meer

take down
the paywall
steun ons nu!