De financiële transactietaks, een beetje een rare discussie

De financiële transactietaks, een beetje een rare discussie

zondag 13 mei 2012 00:53
Spread the love

In de Terzake uitzending van 7 mei jl. hebben Karel De Gucht en Kathleen Van Brempt het over de FTT, de financiële transactietaks. Voor zover mij bekend is dit een taks die zou geheven worden op niet publieke transacties, vooral speculatieve zaken zoals obligaties, derivaten, wisselkoersen. Deze taks onder de naam Tobintaks werd blijkbaar al voor de eerste keer in 1971 ter sprake gebracht.

Kathleen Van Brempt wierp op dat deze taks tot 500 miljard zou kunnen opbrengen. Volgens Karel De Gucht zou deze volgens de inschattingen van de Europese Commissie slechts 50 miljard opbrengen.

Ik vind het persoonlijk een beetje een rare discussie, ik ben geen econoom en ken de details niet. Na even kort een paar pro’s en contra’s te hebben gelezen lijkt deze taks mij toch niet echt onzinnig indien men twee zaken in het oog houdt. Eén, er dient duidelijk te worden vastgelegd waar dit geld zal aan besteed worden en misschien legt men ook maar meteen beter vast dat deze onder geen beding kunnen besteed worden om banken in nood bij te springen. Twee, men moet inderdaad in detail vastleggen dat deze taks alleen de traders belast die om speculatieve redenen financiële transacties uitvoeren die onze ondernemingen kunnen schaden en bijgevolg onze markt destabiliseren. Ik laat dit zoals gezegd verder over aan specialisten ter zake.

Het enige bizarre in de discussie vond ik echter dan men wat de FTT betreft van beide kanten bezig is met vaste bedragen te kleven op de opbrengst hiervan. Ik kan mij voorstellen dat deze taks een remmend effect kan hebben maar bij mijn weten zal het transactie gebeuren hiermee toch niet stil vallen en zullen er dergelijke transacties blijven bestaan zolang er mensen zijn. In die zin hoor ik geen enkele prognose over de jaarlijks weerkerende opbrengst hiervan.

Kort samengevat dus toch even opmerken dat Karel De Gucht het blijkbaar niet echt de moeite vind als het “maar” om 50 miljard (jaarlijks?) gaat en dat hij als enige argument hiervoor opgeeft dat het wel eens heel lang kan duren alvorens dit geïmplementeerd zou geraken. Met dat laatste heeft hij uiteraard gelijk maar ligt dat dan niet precies aan mensen zoals hijzelf dit de FTT blijkbaar niet echt genegen zijn?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!