Kunstenaars hebben recht op een statuut

Kunstenaars hebben recht op een statuut

dinsdag 29 november 2011 14:28
Spread the love

Als integratiecentrum werkt Foyer met regelmaat samen met kunstenaars. Of liever: het zet kunstenaars graag aan het werk met een doelgroep van kansarmen omdat dit vaak een erg relevante dynamiek teweeg brengt. Zo loopt er momenteel een theaterproject met (overwegend) Roma-jongeren. Kris Kaerts (die ondermeer met daklozen de schitterende voorstelling Kaputt maakte) is de regisseur. Tijdelijk ingehuurd. En dat tijdelijk mag dan zowel voor de organisatie als voor de artiest een aangename formule zijn: zo’n creatieve interim-functie verdient ook een nazorg voor de artiest in kwestie. Een overbruggingskrediet naar een volgend project, als het ware. Alleen kan een socio-culturele organisatie dat niet zelf geven: daar dient de overheid voor te zorgen. Een degelijk kunstenaarsstatuut  is echt geen luxe. En toch blijkt dit momenteel in vraag te staan.

Regisseur Kris Kaerts pleit voor een bestendiging. En met hem vele anderen. Samen proberen ze met een online-petitie ook de bevoegd minister te overtuigen:

“Sinds een aantal jaren heb ik recht op een ‘kunstenaarsstatuut’. Hoewel dat statuut niet echt bestaat wil ik de huidige voorkeursbehandeling van kunstenaars als werklozen verdedigen. Voor mij betekent het kunstenaarsstatuut concreet dat ik niet word behandeld als een doorsnee-werkloze en op iets meer begrip mag rekenen wat betreft zoeken naar werk en bovendien in de bovenste uitkeringsschijf blijf hangen.

Chômeur de luxe? Om de 16 maanden word ik door de werkloosheidsdiensten verzocht om in een onderhoud met papieren, contracten, mails en agenda aan te tonen dat ik  niet te veel achterovergeleund in mijn zetel zat of zit. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ik ervaar de meeste artiesten trouwens als gedreven, weinig  stilzittende mensen die veel voor hun passie en roeping opofferen. Wij zien en hebben altijd veel werk maar meestal zien we weinig centen!
Dit huidig statuut verschaft de artiesten een basiszekerheid en stelt ons in staat van project naar project te leven en de projecten die we doen een goede voorbereiding te geven.
Vast werk of langdurige contracten als artiest zijn sowieso een moeilijke opdracht, weggelegd voor slechts een kleine minderheid onder ons.

Blijkens sociaal bureau voor kunstenaars Smart bij wie ik doorgaans mijn korte contracten regel en laat regelen, staat dit statuut momenteel op de helling en vandaar circuleert er een petitie die al 15.000 handtekeningen opgebracht heeft. Men wil er daar nog 5000 aan toevoegen vooraleer men een bezoek wil brengen bij Minister van tewerkstelling Joëlle Milquet.
Wil U meetekenen? U kan de oproep hier beneden lezen en de petitie ondertekenen. U kan de mail ook forwarden? Bedankt namens een pak artiesten! “

Kris Kaerts
Theatermaker

De online-petitie:

“Verdedig het kunstenaarsstatuut. Zo help je ook de cultuursector en alle werknemers”

Ben je het eens met deze stelling? Doe dan zoals 15.000 andere cultuurliefhebbers al hebben voorgedaan en teken de petitie “Voor het behoud en een betere juridische zekerheid van het kunstenaarsstatuut”.

Deze petitie is voor de volledige cultuursector belangrijk. Door het kunstenaarsstatuut te verdedigen, garanderen we ook dat deze sector leefbaar is en nieuwe talenten laat doorgroeien. Het kunstenaarsstatuut is noodzakelijk voor de culturele diversiteit waarop het Belgische culturele patrimonium is gebaseerd.

SMartBe heeft de ambitie om minstens 20.000 handtekeningen te verzamelen vooraleer deze petitie voor te leggen aan minister van Arbeid en Werkgelegenheid, mevrouw Milquet. Teken hier

Verdedig cultuur binnen onze maatschappij en stuur dit bericht ook naar jouw contacten.

take down
the paywall
steun ons nu!