Verslag, Nieuws, Milieu, België -

“Groene belastingen scheppen win-winsituatie”

Milieuverenigingen roepen de Belgische overheid op om niet langer milieuvervuiling te subsidiëren, maar correct te belasten. Zo kunnen kosten voor onder meer gezondheidszorg verminderd worden en stijgt de levenskwaliteit, redeneren ze.

vrijdag 19 augustus 2011 21:25
Spread the love

De oproep komt van onder meer Bond Beter Leefmilieu, de Brusselse Raad voor Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie. De organisaties stellen elf maatregelen voor om de belastingen groener te maken, meestal op het vlak van energie en mobiliteit. Vaak komen die de staatskas rechtstreeks ten goede. Zo zou een afschaffing van de subsidies voor bedrijfswagens meteen 4 miljard euro per jaar uitsparen. Het innen van onrechtmatige nucleaire winsten is goed voor nog eens 2 miljard per jaar.

Toch mogen de voordelen voor de staatskas geen doel op zich zijn, zeggen de milieubewegingen. De  vergroening van de fiscaliteit moet in de eerste plaats milieuvriendelijk gedrag stimuleren. “Een vergroening van de fiscaliteit heeft niet als doel om het gat in de begroting dichten”, zegt Lieze Cloots, beleidscoördinator van BBL, “maar wel om het milieu te beschermen en de levenskwaliteit in België verhogen.”

Volgens Cloots kunnen de fiscale voorstellen het gedrag van de bevolking sturen: ze doen de vervuiling afnemen en stimuleren oplossingen. Ze wijst erop dat ook de OESO in een recent rapport aandringt op een vergroening van de Belgische fiscaliteit. De Belgische milieubelastingen horen tot de laagste in Europa.

De milieuverenigingen willen hogere belastingen op pesticiden en diesel en fiscaal voordeel voor wie in de stad gaat wonen.

“We hopen dat de regeringsonderhandelaars werk maken van de vergroening van de fiscaliteit. De gevolgen van milieuvervuiling worden nog te veel afgewenteld op de samenleving”, zegt Cloots. “Daardoor verliezen alle Belgen bijvoorbeeld gemiddeld een levensjaar door de hoge concentratie fijn stof in de lucht, onder andere veroorzaakt door dieselwagens. Zulke kosten verrekenen door een groene fiscaliteit is een win-win situatie: de vervuiling neemt af, de overheidsmiddelen nemen toe”.

De elf maatregelen die de milieuorganisaties voorstellen zijn:

1.  Instellen van een energietaks op brandstoffen
2.  Hogere veilingsopbrengsten uit het ETS systeem door aanscherpen klimaatdoelstellingen
3.  Het wegbelasten van alle illegitieme winsten van kernenergieproducenten
4.  Afschaffing van de fiscale vrijstelling voor biobrandstoffen
5.  Snoeien in het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens
6.  Verhoging van de gemiddelde belasting op in verkeersstelling
7.  Hogere accijnzen op diesel
8.  Slimme kilometerheffing
9.  Belasting op vliegtuigtickets
10. Kadastraal inkomen in de stad goedkoper
11. Belasting op pesticiden

– – – – – – – –
Auteur: Joren Gettemans

take down
the paywall
steun ons nu!