Verslag, Nieuws, Europa, Economie, Spoorwegen, Stakingsrecht, Europese Commissie, NMBS, Liberalisering, Publieke diensten, ETF, Treinoperator, Infrastructuurbeheerder, Personenvervoer per spoor, Goederenvervoer, Minimumdienst, Europese vakbonden -

Europese spoormannen geven schot voor de boeg

Op het Brusselse Luxemburgplein voerde een duizendtal spoormannen en -vrouwen uit 15 EU-landen actie tegen de verdere liberalisering van de spoorwegen die de EU wil opleggen. Ze keren zich ook tegen het invoeren van een minimumdienst daar die volgens hen een aanslag betekent op het stakingsrecht.

dinsdag 24 mei 2011 20:45
Spread the love

Dinsdag bespreekt de transportcommissie van het Europees Parlement de herziening van de richtlijnen inzake spoorwegen. Er liggen plannen voor om het reizigersverkeer verder te liberaliseren, de scheiding tussen netwerkbeheerders en treinuitbaters scherper door te voeren en ook om de lidstaten de verplichting op te leggen een minimumdienst te verzekeren, ook bij staking.

Strikte scheiding leidt tot niet veel goeds

Het kan dan ook niet verbazen dat de verschillende transportvakbonden bezwaar aantekenen tegen deze herzieningen. 
“Dat de liberalisering en de daaruit volgende strikte scheiding tussen treinuitbaters en de beheerders van de spoorlijnen (infrastructuur), tussen passagiersverkeer en goederenverkeer tot niet veel goeds leidt, kan je in België elke dag ondervinden”, aldus een verklaring van de Belgische spoorbonden, die maandag nog een actie voerden in verband met aanverwante problemen in de goederenafdeling van de NMBS.

De vertegenwoordiger van CGSP (socialistische spoorbond) liet dan ook duidelijk verstaan dat wat voorligt niet door de beugel kan, dat er geen sprake kan zijn van verdere liberalisering. Ook de afbouw van sociale verworvenheden van het personeel zijn onaanvaardbaar. “We hebben hen neen gezegd, neen en nog eens neen.”

Sabine Trier van de Europese federatie van Transportarbeiders (ETF) trok ook van leer tegen de plannen om de publieke diensten en het personenverkeer per spoor verder te liberaliseren. Ze wees er ook op dat het opsplitsen van de Europese spoorbedrijven in infrastructuurbeheerders en treinuitbaters onherroepelijk leidt tot sociale afbraak, extra kosten en wellicht ook minder veilige spoorwegen.

Vakbonden laten niet raken aan stakingsrecht

Trier benadrukte ook dat Europa niet mag raken aan het stakingsrecht en de lidstaten niet kan opleggen dat af te breken. Eén van de voorstellen wil immers de lidstaten opleggen een soort van minimumdienst te garanderen bij de spoorwegen. Voor de vakbonden is dat een regelrechte aanslag op hun stakingsrecht waartegen ze zich dan ook voluit gaan verzetten.

Of de Europese vakbonden veel gehoor gaan vinden bij de politici is nog maar de vraag. Verschillende Europese parlementariërs kwamen hun steun betuigen, maar zeer talrijk waren ze niet. Voor België bleef het bijvoorbeeld beperkt tot SP.A en Ecolo.

Duidelijk is alvast dat de Europese vakbonden niet van plan zijn het bij deze eenmalige actie te houden. Dat het bij de Belgische spoorwegen rommelt, weten we allemaal, maar ook in de rest van Europa ziet het ernaar uit dat voor het personeel van de spoorwegen het kookpunt stilaan bereikt is.

take down
the paywall
steun ons nu!