Bleri Lleshi

 

Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Onderwijs, Pascal Smet, Opinie, Brussel, Meertalig onderwijs, Multiculturele samenleving, Bleri Lleshi -

Nieuwe smet op onderwijs

Fatih is de kleine broer van een goede kennis van mij. Nou, kleine broer is ondertussen een pak groter dan zijn oudere broer. Hij is een van de eersten aan wie ik dacht toen ik het nieuws vernam dat Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), beslist heeft om een einde te maken aan meertalig onderwijs in een aantal Nederlandstalige scholen in Brussel.

dinsdag 17 mei 2011 11:40
Spread the love

Omer (oudere broer van Fatih) had het vaak over de schoolproblemen van zijn broer. Het was via de leerkracht Turks dat hij na maanden werk opnieuw de motivatie en het vertrouwen vond om zijn lessen serieus te nemen en daardoor veel beter te scoren op de vakken waarmee hij moeite had. Of beter gezegd waar hij weinig van begreep.

Zijn leerkracht sprak wekelijks met hem en mede door de steun van zijn oudere broer (die afstudeerde aan de universiteit) zit Fatih vandaag zelf aan de universiteit. Zeven jaar geleden was dat nog ondenkbaar.

Dit is één van de vele verhalen over jongeren en onderwijs, in Brussel en in andere Belgische steden. Jammer genoeg heeft meertalig onderwijs in al zijn vormen, in Brussel veel te weinig ruimte en aandacht gekregen en werd een dergelijke aanpak niet breed gesteund. Er zijn voorbeelden geweest waar goed werk werd verricht. Dit kunnen we niet ontkennen. Dit kunnen Smet, noch zijn administratie loochenen.

Laten we eerlijk zijn, meertalig onderwijs, onderwijs in eigen taal en cultuur en bicultureel onderwijs zijn niet altijd goed en makkelijk verlopen. Eerst en vooral omdat er hoe langer, hoe minder steun voor was (is).

Er was misschien ook te weinig aandacht voor de inbedding van de ‘meertalige’ leerkrachten in de werking van de scholen. Maar om dan ineens te beslissen om één van de oudste en langst werkende projecten af te schaffen, is op zijn minst onbegrijpelijk.

De vraag die velen hebben gesteld sinds we dit nieuws hebben vernomen, is: waarom? Ik heb veel mogelijke antwoorden gehoord zoals: besparingen, onkunde (hij – Smet – begrijpt niets van het onderwijs), onwetendheid (het idee komt van zijn administratie en hij volgt gewoon) …

Ik ben van mening dat minister Smet goed weet wat hij doet. Wie zijn beslissingen even onder de loep neemt sinds hij minister is geworden, die kan alvast raden in welke richting hij denkt.

“Ik ben van mening dat minister Smet goed weet wat hij doet”

Het begon met de afschaffing van het steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij verzette zich lang tegen een capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel  terwijl hij de voorrangsmaatregel voor Nederlandstalige kinderen versterkte (ondertussen heeft hij toch geld vrijgemaakt voor een broodnodige capaciteitsuitbreiding). Vandaag is het de beurt aan het meertalig onderwijs.

“SP.A schuift steeds meer naar rechts”, hoor ik vaak rondom mij.  Die analyse klopt niet helemaal. De klassieke links-rechtstegenstelling is in de huidige Belgische politiek niet meer echt aan de orde. Kijk maar naar de reactie van Open VLD die niet snapt waarom een succesvol programma, gezien de slaagcijfers in het middelbaar onderwijs, wordt afgeschaft.

“De klassieke links-rechtstegenstelling is in de huidige Belgische politiek niet meer echt aan de orde. Kijk maar naar de reactie van Open VLD”

Als je ziet welk beleid, wetten en initiatieven de SP.A de afgelopen jaren (en vooral maanden) heeft gesteund dan besef je dat binnen die partij een revolutie gaande is.

En een revolutie is er nodig, want de partij doet het al jaren niet meer goed, en gaat van slecht naar slechter. De lopende (r)evolutie is er wel één die de partij zuur opbreekt en die nog zuurder zal worden.

Nemen we concreet het onderwijsbeleid, wat ongetwijfeld een zeer belangrijke en bepalende post is met een enorme impact op de samenleving, dan zien we welke richting het allemaal uitgaat.

De SP.A heeft voor een populistisch discours gekozen. Ze denkt alleen maar aan de stemmen. En het maakt haar niet uit bij wie en hoe ze die stemmen haalt. De SP.A kiest duidelijk steeds meer voor een antiprogressief, antisociaal, en antisolidair programma.

Wie nog lid is van deze partij en wie nog op haar denkt te stemmen, moet hier maar eens goed over nadenken.

“De SP.A kiest duidelijk steeds meer voor een antiprogressief, antisociaal, en antisolidair programma”

De burger, de kiezer, kan niet doen wat de minister en zijn partij doen: met name de realiteit negeren. Er staat te veel op het spel voor de kiezer: de toekomst van zijn kinderen. Want het onderwijs bepaalt nu eenmaal voor een groot deel wat je toekomst wordt.

De toekomst van een deel van de Brusselse jongeren is in de handen van iemand die zich Brusselaar noemt, maar die tegelijk Brussel van alle kanten schade berokkent en constant in het vizier heeft.

Smet is allang op de kar gesprongen van CD&V en N-VA, zich vastklampend aan een achterhaald, eng en vooral uitsluitingsverhaal in Brussel. Dit heeft Brussel, met al zijn problemen, onder meer in het onderwijs, nu net niet nodig.

We hebben nood aan een ander project. Als het meertalige onderwijs of het bicultureel project niet naar behoren werkt, wel meneer de minister, roep dan de verantwoordelijken op het matje en zorg dat het beter functioneert.

Evalueer, stuur bij en ondersteun, zodat meertalig onderwijs eindelijk een echte kans krijgt. Het kan niet anders, want in de Brusselse realiteit is meertalig onderwijs de enige toekomst.

“Het kan niet anders, want in de Brusselse realiteit is meertalig onderwijs de enige toekomst”

De dualiteit Frans-Nederlands is achterhaald en moet worden opengebroken. Het Brussels onderwijs moet in de handen van Brusselaars komen en zo snel mogelijk de stap maken naar meertalig onderwijs, als een weerspiegeling van de multiculturele stad.

De pedagogische visie en uitwerking van het onderwijs moet stroken met de samenstelling van de Brusselse jeugd. Alleen op die manier kunnen we de jongeren de toekomst geven die ze verdienen.

Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is Brussels filosoof en documentairemaker.

take down
the paywall
steun ons nu!