Nieuws, Afrika, Politiek, Egypte, Moebarak, Arabische Revoluties -

Egypte: Moebarak en zonen ondervraagd

Zaterdag 9 april richtte ex-president Hosni Moebarak zich voor het eerst sinds zijn aftreden tot het Egyptische volk via de Saoedische satellietzender Al-Arabiya. Enkele uren later werden hij en zijn twee zonen ondervraagd in het kader van onderzoeken naar corruptie onder zijn bewind en de dood van honderden demonstranten tijdens de volksopstand die in januari uitbarstte.

dinsdag 12 april 2011 12:05
Spread the love

In zijn toespraak ontkende Moebarak miljarden dollars gestolen te hebben uit de schatkist en verklaarde hij bereid te zijn mee te werken aan elk onderzoek om te bewijzen dat hij geen eigendommen of rekeningen in het buitenland bezit.

De Saoedische zender Al-Arabiya verklaarde dat de geluidsband zaterdag 9 april opgenomen werd nadat tienduizenden Egyptenaren ‘s vrijdags op het Tahrirplein hadden gedemonstreerd met de eis om de corruptie van Moebarak en zijn handlangers te onderzoeken.

Hoge Raad van de Strijdkrachten onder druk

Kort nadat de toespraak tot de Egyptische natie uitgezonden was, werden Moebarak en zijn zonen Gamal en Alaa ontboden voor ondervraging in verband met onderzoeken naar corruptie en het doden van demonstranten onder zijn bewind, tijdens de Egyptische Revolutie.

Zondag 10 april werd voormalig premier Ahmed Nazif eveneens gearresteerd en voor vijftien dagen in hechtenis genomen in het kader van deze onderzoeken.

Deze zet van het Openbaar Ministerie lijkt een antwoord van de militaire machthebbers te zijn op de nieuwe golf van massaprotesten in Caïro het voorbije weekend, in een poging de lont uit het kruitvat te halen. Ook kondigde de militaire raad aan om onpopulaire provinciegouverneurs die nog door Moebarak werden aangesteld, de laan uit te sturen.

Roep om een nieuwe revolutie

Een demonstratie die aanving na het vrijdaggebed ontspoorde zaterdag in de vroege ochtend met extreem gewelddadig optreden van het leger tegen prodemocratiedemonstranten. Hierbij vielen verschillende doden en gewonden. Hoewel de slachtoffers duidelijk schotwonden vertonen, blijft het leger halsstarrig het gebruik van scherpe munitie bij zijn interventie ontkennen.

Zondag riepen demonstranten op het Tahrirplein in reactie op dit buitensporig militair geweld op tot een nieuwe revolutie en het afzetten van het hoofd van de regerende Hoge Raad van de Strijdkrachten, veldmaarschalk Mohammed Hussein Tantawi. Op het plein werden beeltenissen van hem verbrand.

De demonstranten verklaarden een sit-in op het plein te zullen houden tot aan al hun eisen tegemoet gekomen is: het opstappen van Tantawi, het berechten van Moebarak en de vorming van een volksraad om het land te regeren tot aan de verkiezingen die gepland zijn voor september, in plaats van de huidige militaire raad.

“Dit is een lastercampagne”

In zijn toespraak verklaarde Moebarak ‘veel pijn’ gevoeld te hebben – nog steeds – als gevolg van de oneerlijke campagne en de onrechtvaardige beschuldigingen waaraan hij en zijn familie worden blootgesteld.

Enkel met als doel “mijn reputatie te besmeuren, mijn eerlijkheid in vraag te stellen en te knoeien met mijn militaire en politieke staat van dienst, tijdens dewelke ik grote inspanningen leverde voor Egypte en zijn volk, in oorlogs- en vredestijd”, aldus Moebarak.

In het licht van deze ‘lastercampagne’ kon hij niet stil blijven, verklaarde hij.

Deze uitspraak ontlokte aan Wael Ghoneim, de jonge Google-medewerker, die mee een centrale rol speelde in het organiseren van de protestbeweging volgende post op zijn Facebookpagina:

“Moebarak werd pijnlijk getroffen door de onrechtvaardige campagne tegen hem en zijn familie, maar was niet pijnlijk getroffen door de dood van honderdduizenden Egyptenaren door ziekte en honger en de dood van meer dan vijfhonderd mensen door de kogels van zijn politie en de marteling van tienduizenden in zijn gevangenissen. Dit is iets om je voor te schamen.”

Slechts rekeningen bij één Egyptische bank

Moebarak ontkende rekeningen of activa buiten Egypte te bezitten en verklaarde enkel te beschikken over rekeningen bij één Egyptische bank. Hiermee sprak hij de geruchten tegen dat hij miljarden dollars zou doorgesluisd hebben naar het buitenland.

Ook gaf hij het Openbaar Ministerie ‘toelating’ om de financiën van zijn vrouw en twee zonen te onderzoeken. En beweerde dat ook zij niet in verband te brengen zijn met de verdachtmakingen omtrent machtsmisbruik, buitenlandse bezittingen of rekeningen en het maken van illegale woekerwinsten.

Het vermogen van de Moebaraks wordt geschat op een bedrag tussen één miljard en 70 miljard dollar – terwijl een derde van de Egyptische bevolking moet overleven met minder dan twee dollar per dag.

Juridische stappen tegen laster

Hij noemde alle beschuldigingen van corruptie tegen hem en zijn familie ‘een leugen’ en waarschuwde dat hij juridische stappen zou ondernemen tegen ‘laster’. “Ik zal alle wettelijke middelen uitputten om mijn reputatie zowel als die van mijn familie te verdedigen”, verklaarde hij.

“Als hij voor mij zou staan”, zei Hisham el-Serrougi, een inwoner van Caïro, “zou ik tegen hem zeggen ‘je bent een dief’. Hij dreigt ermee burgers te vervolgen, maar het zullen de burgers zijn die hem zullen vervolgen.”

Moebarak maakte tijdens zijn toespraak, vreemd genoeg, geen melding van het parallel lopend onderzoek naar de dood van meer dan 360 mensen in de handen van politie, leger en politieke milities tijdens de opstand die in januari uitbarstte.

De aangestelde procureur, Abdel Maguid Mahmoud, verklaarde nog dat Moebaraks uitspraken omtrent de hem en zijn familie ten laste gelegde beschuldigingen geen invloed op het onderzoek zullen hebben.

Toespraak Moebarak, zaterdag 9 april 2011

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!