Socialistische bediendevakbond stemt unaniem tegen sociaal ontwerpakkoord
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Socialistische bediendevakbond stemt unaniem tegen sociaal ontwerpakkoord

De socialistische bediendebond BBTK heeft het IPA en dus ook het voorstel om de statuten van arbeiders en bedienden een te maken unaniem verworpen. De vakbond start een sensibiliserings- en mobilisatiecampagne. Geplande stakingsacties in Charleroi en La Louvière krijgen het fiat van BBTK.

woensdag 26 januari 2011 19:53
Spread the love

Dat gebeurde op een federaal comité van BBTK, dat samengesteld is uit militanten uit heel het land en uit alle sectoren. Het luik over de statuten van arbeiders en bedienden gaf de doorslag maar ook de andere hoofdstukken van het ontwerpakkoord liggen moeilijk.

De bediendebond vindt dat de voorstellen om de ontslagbescherming van arbeiders te verbeteren niet ver genoeg gaan. Voor de arbeiders die al in dienst zijn wordt de extra bescherming volledig gedragen door de RVA, door de sociale zekerheid dus, klinkt het. “Voor de werkgever betekent dit geen enkele euro meerkost,” aldus BBTK.

In het ontwerpakkoord staat dat er voor eind 2012 onderhandeld wordt over een definitief regime dat de ontslagbescherming van arbeiders en bedienden zal regelen. Het akkoord bevat wel al wat aanwijzingen welke richting het zal uitgaan en het zijn precies die elementen waar BBTK over struikelt.

Geen ‘hogere’ bedienden meer

Volgens BBTK verdwijnt de categorie van de zogenaamde ‘hogere bedienden’. Dat zijn de bedienden die meer dan 2200 euro bruto per maand verdienen. Zij hebben nu nog recht op een opzegtermijn van 1 jaar per jaar anciënniteit. De definitieve regeling zal dus voor de bedienden een sterke inlevering betekenen, aldus BBTK.

Nu al is bekend dat ook in de definitieve regeling een deel van de opzegtermijn betaald zal worden door de sociale zekerheid, door alle werknemers dus en niet door de werkgevers zoals dat nu het geval is.

Deze regeling geldt voor individueel ontslag, maar volgens BBTK-voorzitter Erwin De Deyn zal het verdwijnen van de categorie van ‘hogere’ bedienden ook gevolgen hebben voor het collectief ontslag (bij een grote structurering of een sluiting van een bedrijf). “Bij sociale plannen is de regeling voor hogere bedienden vaak her richtsnoer”, aldus De Deyn.

Acties?

BBTK, de grootste centrale binnen het ABVV, zegt dus nee tegen het interprofessioneel akkoord. Is de vakbond dan niet bang dat de regering het heft in handen zal nemen?

“Waarom zou deze regering van lopende zaken dit dossier overnemen als de vakbonden tegen zijn? Als deze regering of de volgende regering dat doet, komt er grote sociale onrust”, zegt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.

Het dossier doordrukken, wordt ook moeilijk want de vakbonden zijn nodig om het uit te voeren, klinkt het nog.

BBTK gaat de komende dagen en weken sensibiliseren en mobiliseren. “We gaan duidelijk maken aan de werknemers welke gevolgen dit akkoord zou hebben voor bedienden en voor arbeiders”, aldus De Deyn.

Komen er ook acties? De vakbond steunt de al geplande 24-urenstakingen in La Louvière en Charleroi. Of er later nog acties volgen, hangt van verschillende actoren af.

De Deyn: “Wij voeren altijd actie samen met (de christelijke bediendecentrales, nvdr) LBC en CNE. We gaan mogelijke acties ook met hen bespreken. Maar als straks beide vakbonden het akkoord wegstemmen, is er geen akkoord meer. We gaan natuurlijk geen actie voeren tegen een akkoord dat dood is.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!