Nieuws, Milieu, Betoging, België, Brussel, Klimaat, Klimaat coalition, Brussel, Klimaattop Cancun -

Smeer je stembanden voor het klimaat

Op zondag 28 november, aan de vooravond van de Klimaattop in Cancun, roept de Klimaatcoalitie op tot een klimaatbetoging in Brussel. Het doel is de Belgische en Europese politici wakker te schudden en hen te vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen in Cancun.

woensdag 24 november 2010 17:54
Spread the love

De Klimaatcoalitie groepeert een brede waaier van organisaties uit het middenveld en organiseert al de vierde jaar op rij een klimaatbetoging. Michel Genet, coördinator van de Klimaatcoalitie, geeft meer tekst en uitleg.

Jullie zijn volop aan het mobiliseren voor de betoging zondag. Hoe verloopt het?

MICHEL GENET: “Al onze leden hebben hun best gedaan om te mobiliseren. We hopen dat het goed loopt. Maar we voelen wel dat er een contrast is met de mobilisatie van vorig jaar, naar aanleiding van de Klimaattop in Kopenhagen. Toen hebben we 15.000 mensen in Oostende gekregen.”

“We willen met de betoging de druk op onze politici verhogen om niet enkel aan  kortetermijnproblemen te denken maar ook aan het klimaat dat een langetermijnbeleid vereist.  België leidt dit jaar, als Europees voorzitter, de Europese delegatie op de klimaattop in Cancun. We willen dat de politici met een ambitieus plan naar Cancun vertrekken.”

De betoging is aan de vooravond van de top in Cancun. Wat zijn de verwachtingen?

“Om eerlijk te zijn verwachten we niet zoveel van Cancun. Maar onze eisen blijven dezelfde als vorig jaar. Er moet een ambitieus en bindend internationaal akkoord komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Er moet geld vrijgemaakt worden voor de arme landen om de effecten van de opwarming aan te pakken die de historische verantwoordelijkheid is van de industrielanden.”

“We zijn ambitieus en gaan voor een Europese vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent. Wat zeker zal besproken worden in Cancun is de opvolging van Kyoto. Het Kyotoprotocol loopt volgend jaar ten einde. Er moeten formele afspraken komen voor de opvolging van het nieuwe protocol.”

We zien overal in de wereld de gevolgen van de klimaatverandering, ook bij ons. Toch is er bij de politici nog steeds die sense of urgency niet. Hoe komt dat?

“Er zijn verschillende redenen voor. Op het hoogste politieke niveau zit de zaak muurvast. We verwachten veel van de VS en China maar in beide landen zijn de politici niet ambitieus genoeg wat klimaat betreft.”

“In de VS zit Obama in een moeilijke politieke situatie. Hij krijgt er zijn eigen beleid amper verkocht, laat staan een klimaatbeleid. En nu zeker na de afgelopen tussentijdse verkiezingen zal het er enkel erger op worden.”

 “De Chinezen zijn hard bezig met hun ontwikkelingsproces gericht op economische groei. Ze zijn zich meer en meer bewust van de impact van zo’n groei op het milieu maar toch willen ze niet dat de internationale gemeenschap hun beperkingen oplegt inzake uitstoot. Ze zien dit als een soort inmenging in hun binnenlands beleid.”

“Op Europees niveau hebben we heel slechte leerlingen. Zo is er bijvoorbeeld Polen dat nog steeds steunt op steenkool als energiebron. En landen als Italië met Berlusconi die de boel blokkeren. Ook op Belgisch niveau loopt het niet even soepel. Iedereen is ervan overtuigd dat we naar die 30 procent vermindering van uitstoot moeten gaan. Enkel de Vlaamse regering vindt dit een belemmering van de ontwikkeling en groei van de industrie. We moeten naar een ecologische en duurzame transitie gaan. Het zal zeker wat tijd vergen, maar we moeten ook denken aan de nieuwe economische kansen die zo’n omslag met zich meebrengt.”

Is een vermindering van de uitstoot van 30 procent wel realistisch?

“In juni heeft de Europese commissie op initiatief van Klimaatminister Magnette een studie laten maken over de impact van een uitstootvermindering tussen 20 procent en 30 procent. Uit de resultaten blijkt dat een dergelijke vermindering economisch niet zo negatief is als men dacht.”

“Er zijn ook economische kansen verbonden aan een verminderde uitstoot of een uitstootloze economie. De eerste producenten van windmolens in de wereld zitten nu in China. We moeten die economische kansen zo snel mogelijk grijpen. En het helpt als er een deftige regelgeving komt.”

Na de klimaatdans vorig jaar hebben jullie dit jaar een eigen klimaatlied op de betoging.

“We willen van de betoging voor het klimaat ook een beetje een feest maken. Daarom dachten we om samen een lied te zingen. We hebben de lyrics van ‘Hey June’ van de Beatles herwerkt in het teken van Cancun. Het is een bekend lied. We verwachten ook enkele honderden mensen uit de buurlanden, daarom kozen we een internationaal lied.”

Waarom moeten mensen zondag komen betogen?

“Omdat ze zich bewust zijn van de klimaatproblematiek. Van de impact van de opwarming, zowel bij ons als in het Zuiden. En bezorgd zijn om de toekomst van onze planeet. Die mensen moeten zeker naar Brussel komen om hun stem te laten horen en om van onze politici, die momenteel vooral met andere zaken bezig zijn, een ambitieuze klimaatpolitiek te eisen.”

Afspraak voor de klimaatbetoging: Zondag 28 november om 14u aan het Noordstation in Brussel

take down
the paywall
steun ons nu!