Verslag, Nieuws, Economie, België, ABVV, Fiscale fraude -

Overheid verliest tot 20 miljard euro door fiscale fraude

Onderzoekers van de ULB schatten dat de Belgische overheid elk jaar 16 tot 20 miljard euro misloopt door belastingontduiking. Het ABVV, dat de studie bestelde, vindt dat de strijd tegen fiscale fraude topprioriteit moet zijn. “Als we daarvan de helft recupereren, kunnen we de pensioenen met een kwart verhogen en de pensioenen van morgen betalen”, aldus het ABVV.

maandag 17 mei 2010 17:09
Spread the love

De omvang van de fiscale fraude is de inzet van een politieke discussie. Toen Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV, vorig jaar het cijfer van 30 miljard euro liet vallen, reageerde staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude Bernard Clerfayt (MR) prompt. De fiscale en sociale fraude samen bedragen amper 6,6 miljard euro en daarvan recupereert de overheid nu al vier miljard euro door de bestaande fraudebestrijding.

Het cijfer van 30 miljard euro is afkomstig uit de internationale studie van professor Friedrich Schneider en houdt geen rekening met nationale bijzonderheden, aldus Clerfayt.

De socialistische vakbond vroeg aan het departement toegepaste economie van de Brusselse universiteit ULB (DULBEA) om de knoop door te hakken. Volgens de onderzoekers onderschatten Clerfayt en de Nationale Bank (waar Clerfayt zijn lage cijfer vandaan haalt) de omvang van de ondergrondse economie in België.

Uit alle ramingen die de onderzoekers wisten te verzamelen (en die andere methodes gebruiken dan de Nationale Bank), blijkt dat de zwarte economie veel groter is.

16 à 20 miljard

De onderzoekers van de ULB gebruikten zelf twee verschillende methodes en vonden zo dat de Belgische overheid elk jaar 16 tot 20 miljard euro misloopt door belastingontduiking.

In de eerste methode vergelijken de onderzoekers de resultaten van het onderzoek naar de gezinsbudgetten met de aangegeven inkomens. De niet-aangegeven inkomens zouden in 2006 opgelopen zijn tot 45 miljard euro. De overheid verliest daardoor 20,2 miljard euro aan belastingsinkomsten. Dat is 6,3 procent van het nationaal inkomen.

De tweede methode bestaat uit een vergelijking tussen het  theoretische en het effectieve BTW-tarief. De zwarte economie wordt zo geschat op 48 miljard euro of 14 procent van het nationaal inkomen. Dat komt neer op 24 miljard euro aan gederfde fiscale en sociale inkomsten. De onderzoekers schatten het aandeel van sociale fraude op acht miljard euro (voorbeelden van sociale fraude zijn het niet betalen van sociale bijdragen en het onrechtmatig opstrijken van uitkeringen). De fiscale fraude bedroeg volgens die methode dus 16 miljard euro in 2008.

Elke gezin verliest 600 euro per maand

De fraude kost elk gezin met vier leden 600 euro per maand, zegt het ABVV. “Als we er in slagen om de helft van dat bedrag te recupereren, dan kan men het voorstel van het ABVV om de pensioenen van de werknemers uit de privé-sector met een kwart te verhogen meteen realiseren”, aldus het ABVV.

Dat plan kost 2,4 miljard euro. Er blijft dan nog 7,6 miljard euro over om de pensioenen van de toekomst te kunnen betalen.

Met de studie geeft het ABVV meteen ook een voorzet voor de belangrijke begrotingsbesprekingen in het najaar. De nieuwe regering moet dan op zoek naar vele miljarden om het gat in de begroting te dichten en de pensioenen ook in tijden van vergrijzing te kunnen betalen.

“In deze tijden van financiële en economische crisis moet de strijd tegen de fiscale fraude en tegen de ontsporingen van ons huidig financieel systeem dé prioriteit zijn, zowel op internationaal als op Europees en Belgisch vlak”, zegt het ABVV.

Bankgeheim afschaffen

De socialistische vakbond wil dat de nieuwe regering werk maakt van alle aanbevelingen van de parlementaire commissie over de fiscale fraude in het bijzonder van de afschaffing van het bankgeheim. Er ligt een voorstel van Dirk Van der Maelen (SP.A) klaar dat snel kan goedgekeurd worden.

Nog beter, aldus het ABVV, is de invoering van een systeem als dat in Frankrijk. “Daar stellen de banken ieder jaar de gegevens over de rekeningen, de rekeninghouders en de intresten ter beschikking van de Franse belastingadministratie in de vorm van een elektronisch gegevensbestand.”

take down
the paywall
steun ons nu!