Nieuws, Samenleving, België, Andersglobaliseringsbeweging, Sociaal Forum van België -

Nationale dag van het Sociaal Forum van België in teken van Europa

Op 17 april organiseert het Sociaal Forum van België een nationale informatiedag aan de VUB in Brussel. Het forum is een platform van NGO's, vakbonden, mensenrechtenorganisaties en individuele activisten die werken rond andersglobalisering. Tijdens debatten over diverse thema’s proberen ze oplossingen aan te kaarten voor de grote wereldproblemen.

dinsdag 13 april 2010 15:43
Spread the love

Xavier Declercq is directeur van de Noordwerking bij Oxfam-Solidariteit en een van de organisatoren van het Sociaal Forum van België (SFB). “De aanleiding van deze dag is het komende Belgische voorzitterschap van de Europese Unie”, vertelt hij.

“Aan de ene kant willen we onze boodschap communiceren naar een groter publiek, en aan de andere kant willen we aan de politieke wereld duidelijk maken dat we grote verwachtingen hebben over het voorzitterschap.”

De thema’s van het Sociaal Forum van België zijn traditioneel de grote Noord-Zuidthema’s en de vakbondsstrijd. Dit jaar verwerkt het SFB ook enkele nieuwe, structurele thema’s in zijn programma. Die waren al wel aanwezig, maar gaan nu een meer prominente plaats innemen.

Armoedebestrijding en klimaatproblematiek

“Het migratiethema komt dit jaar aan bod, een van de debatten zal daarover gaan. Ook het feminisme is opgenomen in ons programma”, zegt Declercq. “Ook armoedebestrijding in eigen land en de klimaatproblematiek komen aan bod. We gaan proberen een brug te slaan naar de grote klimaat- en milieubewegingen.” Vanzelfsprekend blijft het forum naast deze nieuwe thema’s ook werken over de klassieke onderwerpen.

Het is voor het forum duidelijk dat de wereld op dit moment met verschillende crisissen tegelijk kampt: de bankencrisis, die de economische crisis als gevolg heeft, de klimaatcrisis en de voedselcrisis. “Het is duidelijk dat al deze problemen niet los van elkaar staan, en wij willen aantonen dat er een fundamentele systeemcrisis aan de gang is.”

“We willen vanuit verschillende ooghoeken de problemen analyseren, maar daar mag het niet bij blijven. We willen ook aantonen dat er fundamentele veranderingen moeten gebeuren, en niet alleen de klassieke maatregelen die resultaat hebben op korte termijn”, aldus Declercq. “De grote sociale bewegingen moeten samen op een positieve manier naar oplossingen zoeken.”

Programma aan de VUB, zaterdag 17 april

Op de dag zelf ben je welkom vanaf 11 uur in de gebouwen van de VUB, campus Etterbeek, in Brussel. Na een korte opening om 12 uur zullen er in twee verschillende blokken van anderhalf uur acht grote werkgroepen of debatten worden gehouden, en ook nog enkele kleinere workshops.

Vanaf vijf uur zullen de directeurs van de grote sociale bewegingen samen tot een conclusie proberen te komen en zullen ze ook de brug slaan naar het Europees Sociaal Forum (Istanbul juli 2010) en het Wereld Sociaal Forum (Dakar 2011).

Bijgevoegd vindt u het gedetailleerde programma van de dag.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!