Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De documentaire is gebaseerd op het beroemde essay 'Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth' van de Canadese schrijfster en activiste Margaret Atwood. Zij komt ook zelf aan het woord in de film. Komen onder anderen ook aan het woord: activist en journalist Raj Mahel en voormalige...

Reactie Mathias Blenstman - Bond Beter Leefmilieu “Aan de ene kant is er een kleine vooruitgang in het politieke proces, maar aan de andere kant – en dat is veel belangrijker – is het klimaat helemaal niet gered. Er is geen sterker engagement getoond en de klimaatambitie is niet gr...

De hoop om een concreet, bindend akkoord af te sluiten dat in werking zal treden na 2012 is ondertussen opgeborgen. Er komt dus geen rechtstreeks vervolg op Kyoto. En dat komt hierop neer: tussen 2012 en 2020 is er geen enkele enkele internationale afspraak om de uitstoot van broeika...

Volgens de cijfers van het Global Carbon Project is de totale uitstoot door fossiele brandstoffen in 2010 de hoogste in onze geschiedenis. We stootten in 2010 met zijn allen 49 procent meer uit dan in 1990, het referentiejaar voor het akkoord van Kyoto. In 2008 en 2009 ging de uitsto...

Zaterdag 3 december vond de Global Day of Action plaats in de marge van de VN-Klimaattop (COP17) in het Zuid-Afrikaanse Durban. Klimaatdemonstranten stapten door de straten van Durban om te eisen dat de deelnemers aan de COP17 bindende afspraken zouden maken. Het uiteindelijke doel ...

Het rapport van de World Development Movement gebruikt gelekte documenten van WikiLeaks, gesprekken met onderhandelaars van ontwikkelingslanden, vertegenwoordigers van NGO’s en literatuurstudie als bronnen. Het rapport legt de focus vooral op de Klimaatconferentie van Kopenhagen (CO...

De resolutie werd goedgekeurd in de bijzondere commissie voor klimaat en duurzame ontwikkeling. De N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. De resolutie kwam er op vraag van Kristof Calvo van Groen!. Volgens diezelfde partij zou er ook in het federaal regeerakkoord rekening gehouden word...

Wat is de COP17 in Durban? De COP - afkorting van Conference of Parties - is een jaarlijkse vergadering van de leden van UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Change. Deze organisatie zag het licht in 1992, op de VN-klimaattop in Rio de Janeiro. In 1994 treedt d...

Het debat werd georganiseerd door 'Gegoten Lood', een organisatie voor kunst, cultuur, media en debat. Er waren twee sprekers uitgenodigd: Nederlands generaal-majoor op rust Kees Homan en cameraman Daniel Demoustier, die zowel in Irak als in Afghanistan aanwezig was. Gui Polspoel mod...

De laatste jaren kwam Nepal af en toe in het internationale nieuws. Meestal ging het dan over de strijd van de maoïsten tegen de regering van het land. Maar de berichtgeving bleef dikwijls heel vaag. Meynen geeft in zijn boek de achtergrond van de opkomst van de maoïsten, en verkla...

Load More