Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Weg met de cao's?

vrijdag 14 juni 2013
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Volgens Gwendolyn Rutten is iedere werknemer in staat om over zijn/haar eigen loon te onderhandelen. Collectieve arbeidsovereenkomsten(cao’s) zijn niet meer van deze tijd. En volgens de liberale voorzitster is er niemand die nog uitgaat van collectief vastgelegde arbeidsovereenkomsten. Een uitspraak die nergens is op gebaseerd en gewoon niet klopt. 


DeWereldMorgen.be

Niet alleen maakt met deze puur individualistische redenering komaf met wat cao’s nu juist beogen: zekerheden voor werkgevers en werknemers, in collectieve afspraken vastgelegd. Haar stelling is niet houdbaar. Passen we ze even toe op het loon/inkomen/vergoeding voor parlementairen. Die liggen niet bij cao maar bij Wet of Decreet vast. Zeg maar op basis van een zeer formele collectieve afspraak.

Of had Mevrouw Rutten liever gezien dat die parlementaire inkomens individueel worden overeengekomen met de Premier of met de Kamervoorzitter of Senaatsvoorzitter? Gevreesd mag woerden dat de parlementairen van de oppositie achteraan in de rij zullen staan. De Open-VLD-ers bijvoorbeeld in het Vlaams Parlement.

Participatie, ontvoogding, zelfredzaamheid… het zijn doelstellingen waaraan ook vakbonden werken én hebben toe bijgedragen. Zoals politiek verantwoordelijken en soms deden ze dat ook samen.

Toch moeten uitgerekend de vakbonden het in het discours van Mevr. Rutten ontgelden. Zij zijn – dat verhaal gaat nu al een tijdje mee – geen bron van vooruitgang, maar een hinder. Wanneer komen vakbonden nu “eens op voor mensen die werk willen”. Pardon! De strijd om werk, om jobs, om inkomens- en werkzekerheid, om een gedegen inkomen uit arbeid heeft steeds vooraan in de syndicale eisenprogramma’s gestaan. En als bevoorrecht getuige mag ik zeggen dat het er niet is uit gewist.

Het staat eenieder vrij om niet akkoord te zijn met syndicale visies en keuzes, zelfs met de strategie en actiemiddelen. Maar hoever ben je van de realiteit af als je durft suggereren dat de vakbonden de belangen van de werkenden niet zouden verdedigen. Of is het kwade wil? Het is in ieder geval niet onze keuze om collectieve rechten en collectieve afspraken bij het grof huisvuil te plaatsen.
 
Ferre Wyckmans
Algemeen Secretaris LBC-NVK

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door JanBlommaert op zaterdag 15 juni 2013

    Ook N-VA bepleit vandaag de afbouw van de indexering en de nationale CAO's. In de plaats daarvan komt er 'maatwerk': de ondernemer past lonen uitsluitend nog aan de winstcijfers van het eigen bedrijf aan. Lonen hangen dus volledig af van de kwartaalcijfers die aan aandeelhouders worden voorgelegd. Minijobs zijn ook aanvaardbaar voor N-VA want mensen moeten hoe dan ook aan de slag.

    Zet deze dingen alvast in je notaboekje voor de verkiezingen van 2014. N-VA is VOKA "pure and simple". En vakbonden: vijanden. Want de afbouw van CAO's reduceert de actieradius van vakbonden tot het bedrijfsniveau en ontneemt ze elke structurele inspraak in de arbeidsorganisatie.

  • door huracan op maandag 17 juni 2013

    Mevrouw Rutten is een neoliberale wolf in schaapsvacht. Wees ingelicht. Als het van zo'n mensen afhangt , N-VA incluis , dan moeten de vakbonden eraan geloven. Weg met dat gespuis dat de economische groei , lees ongebreideld winstbejag op de rug van de werknemers , in de weg staat. Zuurstof voor de bedrijven , betekent het beste voor henzelf en de restjes , de kruimlels voor de anderen. Vakbonden verenig u en neem afstand van jullie politieke zuilen. Geloofwaardigheid is het fundament waarop uw acties moeten gebouwd zijn.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties