Weg met de cao’s?

Weg met de cao’s?

vrijdag 14 juni 2013 16:00
Spread the love

Volgens Gwendolyn Rutten is iedere werknemer in staat om over zijn/haar eigen loon te onderhandelen. Collectieve arbeidsovereenkomsten(cao’s) zijn niet meer van deze tijd. En volgens de liberale voorzitster is er niemand die nog uitgaat van collectief vastgelegde arbeidsovereenkomsten. Een uitspraak die nergens is op gebaseerd en gewoon niet klopt. 

DeWereldMorgen.be

Niet alleen maakt met deze puur individualistische redenering komaf met wat cao’s nu juist beogen: zekerheden voor werkgevers en werknemers, in collectieve afspraken vastgelegd. Haar stelling is niet houdbaar. Passen we ze even toe op het loon/inkomen/vergoeding voor parlementairen. Die liggen niet bij cao maar bij Wet of Decreet vast. Zeg maar op basis van een zeer formele collectieve afspraak.

Of had Mevrouw Rutten liever gezien dat die parlementaire inkomens individueel worden overeengekomen met de Premier of met de Kamervoorzitter of Senaatsvoorzitter? Gevreesd mag woerden dat de parlementairen van de oppositie achteraan in de rij zullen staan. De Open-VLD-ers bijvoorbeeld in het Vlaams Parlement.

Participatie, ontvoogding, zelfredzaamheid… het zijn doelstellingen waaraan ook vakbonden werken én hebben toe bijgedragen. Zoals politiek verantwoordelijken en soms deden ze dat ook samen.

Toch moeten uitgerekend de vakbonden het in het discours van Mevr. Rutten ontgelden. Zij zijn – dat verhaal gaat nu al een tijdje mee – geen bron van vooruitgang, maar een hinder. Wanneer komen vakbonden nu “eens op voor mensen die werk willen”. Pardon! De strijd om werk, om jobs, om inkomens- en werkzekerheid, om een gedegen inkomen uit arbeid heeft steeds vooraan in de syndicale eisenprogramma’s gestaan. En als bevoorrecht getuige mag ik zeggen dat het er niet is uit gewist.

Het staat eenieder vrij om niet akkoord te zijn met syndicale visies en keuzes, zelfs met de strategie en actiemiddelen. Maar hoever ben je van de realiteit af als je durft suggereren dat de vakbonden de belangen van de werkenden niet zouden verdedigen. Of is het kwade wil? Het is in ieder geval niet onze keuze om collectieve rechten en collectieve afspraken bij het grof huisvuil te plaatsen.
 
Ferre Wyckmans
Algemeen Secretaris LBC-NVK

take down
the paywall
steun ons nu!