Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Eerherstel voor Lumumba in Oostende?

zondag 28 juni 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

De aanwezigheid van honderden medeburgers met Congolese wortels maken de invloed van Congo in Oostende tastbaar. Maar ook is de Stad-aan-Zee  groot geworden door de rijkdommen uit Congo, aangebracht door Leopold II  die van Oostende de Koningin der Badsteden heeft gemaakt. Hij verfraaide het stadsbeeld met vele mooie gebouwen en maakte van  Oostende een stad met grandeur[i]. De Congolese bevolking maakt dit mogelijk door hun werk en hun zweet ter beschikking te stellen van de koloniserende mogendheid maar  Oostende is ook gebouwd op de rug van de Congolezen door de gruweldaden die gepleegd  zijn ten tijde van Congo-Vrijstaat. Men kan zeggen dat dit verleden tijd is. Dat  is juist, maar een stad moet er ook voor zorgen dat  haar geschiedenis in een actuele context wordt geplaatst. Vergeet ook niet dat vandaag mensen zoals Dominique Lubaki, Cecile Capellen, Daniel Seke, Aretha Tenday, Maurice Nlandu en vele andere Oostendenaars met Congolese roots  dagelijks hun bijdrage  leveren om van Oostende een superdiverse, bruisende en aangename ‘Stad-aan-Zee’ te maken. Op intellectueel niveau zijn er mensen zoals collega-raadslid Sofie Cloet die lezingen, debatten en artistieke evenementen rond Oostende en Congo organiseert in nauwe samenwerking met het lokale verenigingsleven. Het leidt geen twijfel dat Congo een eerherstel verdient in een stad zoals Oostende door een straat, laan of plein naar Patrice Lumumba, de onafhankelijkheidsleider en de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo te noemen. Burgemeester Jean Vandecasteele liet er in 2010 geen twijfel ontstaan dat hij deze zaak genegen is.

Wat is er gebeurd sedert de belofte van de burgemeester in 2010?

Het antwoord van de burgemeester op het voorstel van Groen in de Gemeenteraad van 25 juni 2010 kon niet duidelijker  zijn. Hij zei:

"Een goed idee... maar we willen ook de afwisseling tussen man en vrouw respecteren. Eerst komt er een straat voor Annemie Brackx,  dan nog een man, daarna komt weer een vrouw aan de beurt en dan Lumumba"  

Sindsdien heeft  het stadsbestuur al een aantal straatnamen toegekend zowel aan vrouwen als aan mannen. Zo kreeg in 2010 Leander Vanmassenhove, de plots overleden OCMW-raadslid een straat. In 2013 kregen Dokter Paul Janssen, stichter Janssen Pharmaceutica en Leo Baekeland, chemicus en uitvinder van het bakeliet, een laan. In 2014 werd een brug genoemd naar Nelson Mandela en een straat naar Bertha Tratsaert,  het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Oostende. Ook Annemie Brackx is aan de beurt geweest met een straatnaam. Ondertussen  was er in de media  een golf aan verklaringen en tegenstrijdige uitspraken hoe het komt dat Patrice Lumumba die eer nog niet te beurt is gevallen. Wij doen niet mee aan deze speculaties  noch aan insinuaties. Vandaar dit agendapunt voor deze raad. Wij bieden de meerderheid de kans om de zaak alsnog op te lossen.

Een terugblik in de tijd

In 1951 werd de Kongolaan door schepen Vroome herdoopt in de dokter Ed. Moreauxlaan. Als motivatie haalde de schepen namens de Oostendse Verenigde Commissies[ii] aan:

“Kongolaan heeft niet de minste betekenis op historisch of folkloristisch  gebied... deze naam werd gegeven zonder bijzondere reden aan deze belangrijke laan ”.

Het bewind van Leopold II waarvan er in Oostende veel herinneringen bestaan is blijkbaar geen bijzondere reden in de jaren ’50. We verwijzen graag naar de beeldengroep aan de 3-gapers op de Zeedijk die door de activiteiten van de Stoete Ostendenoare in 2004 is aangepakt en naar de plakket aan de Duinenkerk met alle lof voor de 'beschavers' van de Congolese bevolking om de enorme zichtbaarheid van Leopold II in Oostende aan te tonen.

Erkenning voor het Congolese volk

Ten opzichte van de Congolese volk heeft Oostende een historisch besef[iii] en perspectief nodig en een blijk van erkenning. Hoe   kan dit beter door een straat, laan of plein in Oostende te noemen naar de eerste democratisch verkozen staatsman van Congo namelijk Patrice Lumumba. Dit zal zeker  naar het Congolese volk een eerherstel betekenen.  De jonge onafhankelijke staat Congo had een veelbelovende politicus, de eerste democratische verkozen premier,  die echter koudweg en op een berekende manier uit de weg is geruimd, met medeweten van de hoogste regeringskringen in dit land. Na 55 jaar moeten we dit ook als Stad Oostende erkennen en ook wel verontschuldigingen vragen voor deze onrechtvaardige behandeling van de persoon van Patrice Lumumba  maar ook de totale Congolese bevolking. 

In de sporen van andere wereldsteden

Oostende is een wereldstad waar er geen plaats is voor een onzinnig argument dat onze straten en pleinen alleen de naam van verdienstelijke Oostendenaars moeten krijgen zoals beweerd door een bepaald coalitiepartner in deze meerderheid. Oostendenaars zijn steeds trots op  het John F. Kennedy-rondpunt en het Nelson Mandelabrug om maar twee voorbeelden te noemen.  Patrice Lumumba wordt erkend en vereerd als een staatsman door heel wat landen ter wereld door een belangrijke laan in hun steden naar hem te noemen. Elke provinciestad in Congo heeft een Lumumbalaan. Ook in Europa zijn er precedenten. Er is een Lumumbastrasse in Magdeburg, Sachsen, eentje in Dresden  en in Leipzig (toenmalig DDR). In Delft (NL) is er een Lumumbasingel, in Rotterdam is er een Patrice Lumumbastraat, in Amsterdam is er een Patrice Lumumbastraat. Gezien de unieke historische band tussen Oostende en Congo, is de Stad-aan-Zee dan geen uitgelezen plaats voor een Patrice Lumumbastraat?

- Collins Nweke op basis van zijn 

[i] Wouter De Vriendt – Interpellatie Gemeenteraad Oostende op 25 juni 2010

[ii] Stadsarchive Oostende 1951

[iii] Geert Lambert in een interview op 23/09/2010 (HLN) 'Het kan geen kwaad om wat historisch besef te kweken. Een straat die refereert naar Lumumba past bij een stad die groot geworden is met geld van Congo. Ik steun het plan volledig.'

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.