Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Collins Nweke

Schrijft over:
sociaal beleid sociale economie Afrikaanse Diaspora armoedebestrijding internationale betrekkingen minderheden en gelijke kansenbeleid toegankelijkheid

Bio

Collins NWEKE is gemeenteraadslid in Oostende. Hij was tot dec. 2012 OCMW-raadslid. Binnen de fractie Groen volgt Collins de thema's economie, sociaal beleid, internationale samenwerking en gelijke kansenbeleid op.

Thinking Global & Finally Ready to Act Local?

Sinds 1 januari 2016 zijn de Sustainable Development Goals (SDG) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties officieel van kracht. Dit zijn 17 doelstellingen die onderverdeeld worden in 5 grote thema’s: Mensen, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. De Vereniging van Vla...

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten tasten de kwaliteit van de omgeving aan. Gebouwen laten leegstaan terwijl er een grote vraag is naar bedrijfsruimte, betekent dat er onnodig onbebouwde ruimte wordt aangesneden en dat terwijl open ruimte schaars is. De aanpak van dit probl...

Belgium became my adopted home over 20 years ago. Since the last 9 years when I went into party politics, I have maintained a routine of coming together with friends, Africans and Europeans, on the eve of the National Day, which is 21 July, for a drink and a chat. This routine has sl...

De aanwezigheid van honderden medeburgers met Congolese wortels maken de invloed van Congo in Oostende tastbaar. Maar ook is de Stad-aan-Zee  groot geworden door de rijkdommen uit Congo, aangebracht door Leopold II  die van Oostende de Koningin der Badsteden heeft gemaakt. Hij verfra...

Gedachten van een aangespoelde Belg over vrede

Mijn waardering voor België, mijn aangenomen land, nam toe in april 2014 toen het nieuws uitbrak van de ontvoering van 270 meisjes in Chibok, noord Nigeria door de terreurgroep Boko Haram. Ik herinner mij dat tijdens de besprekingen rond internationale militaire interventie tegen Bok...

Ik kan mij moeilijk neerleggen bij de slechte economische situatie van Oostende. Ik werk eerder constructief mee met het stimuleren van de traditionele economische sectoren en het ontwikkelen van innovatieve projecten voor offshore groene energie en duurzaam ondernemen. Eén van de w...

In de discussie rond al dan niet een verbod op alcoholgebruik op openbare pleinen in Oostende in te voeren meent Groen dat alcoholmisbruik meestal niet los staat van andere sociale problemen: werkloosheid, armoede, geestelijke gezondheidsproblemen... Enkel het drankgebruik aanpakken ...

Doorlicht het Economisch Huis

De essentie van mijn pleidooi namens Groen in de Gemeenteraad van vrijdag 29 augustus 2014 was: het Economisch Huis heeft grote verlies opgelopen in 2013 en dit moet weggewerkt worden. Ook stadsadministratie stelden hier vragen over. Een deftige besparingsplan is dan ook onon...

Toen ik de vraag kreeg van mijn zoon om ontgroening uit te leggen binnen de context van zijn leerstof agogiek, dacht ik onmiddellijk aan iets rond de ecologie. Maar ik was totaal verkeerd. Na even vlug opzoeken had ik snel geleerd dat de uitvinders van het woord 'ontgroening' het ove...

Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit

Management van interculturaliteit in Vlaanderen zit in een nieuwe tijdperk. Het lokaal beleid heeft een sleutelfunctie te vervullen in de overgang naar het nieuwe tijdperk. Het nadruk ligt niet ...

Load More