Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Geachte heer Vermeersch, mag het gedaan zijn met riddertje te spelen?

Ik heb de indruk dat u het moeilijk vindt om uw harnas en witte paard op te bergen. Maar de waarheid is dat er geen moslimjonkvrouwen zijn die gered dienen te worden door een 'verlichte profeet' anno 2013.
woensdag 13 maart 2013

In uw open brief (gepubliceerd op DeWereldMorgen.be van 8 maart) aan mij gericht, geeft u aan dat ik wel degelijk een rationeel denkend wezen ben. Maar als u daarna stelt dat ik "beïnvloed ben door diep gewortelde motieven" en om emotionele redenen geen afscheid kan nemen van de islam, lijkt u mijn rationaliteit toch ernstig in twijfel te trekken.

Ook verwijt u mij met het vingertje in de lucht "een gebrek aan adequate kennis". U vindt het blijkbaar nodig om me te onderwijzen in de islam. Verder springt u plots 25 jaar in de tijd om uw traumatisch verleden met God uit de doeken te doen en bovendien - als een ware psycholoog - te verklaren waarom ik halsstarrig blijf geloven dat de islam vrouwvriendelijk is: blijkbaar om een - onvermijdelijk - pijnlijk afscheid uit te stellen.

Een afscheid waar u de moed had om voor te kiezen en zich sindsdien bevrijd voelt. Na heel wat knip-en-plakwerk van Dame Google komt u tot de conclusie dat er maar één waarheid is: islam en vrouwenemancipatie zijn onverenigbaar. Een waarheid die weliswaar enkel draait om het eigen Groot Gelijk.

Wellicht denkt u dat ik hetzelfde meemaak, maar laat me u verzekeren: u hoeft me niet te bevrijden noch te bekeren, want ik voel me in mijn huidige context niet onderdrukt door mijn persoonlijke islambeleving. Ook niet door mijn ouders, broers, zussen, of wie dan ook.

Ik weet dat ze, ondanks alles, me door dik en dun zouden blijven steunen en liefhebben. Dat hebben ze eerder al meermaals bewezen. Zij zijn dan ook niet de reden waarom ik islam de rug niet toekeer.

De ware reden is dat de islam me de nodige kracht en geloof biedt om te blijven strijden voor datgene waarin ik geloof, voor mijn idealen. De islam biedt mij juist een toetssteen om structureel onrechtvaardige, discriminerende, patriarchale structuren het hoofd te bieden en ze te bestrijden.

Om niet mee te stappen in de logica van de sterkste, maar te blijven geloven in alternatieven die menselijkheid teweegbrengen in een samenleving waar we vergeten zijn wie de meest kwetsbaren zijn, maar enkel uit zijn op maximaal kapitalistisch gewin en daarvoor multi-inzetbare, stressbestendige, efficiënte, volgzame, moderne 'slaven' nodig hebben.

De Koran is overgeleverd in een bepaalde tijd en ruimte en was dan ook heel revolutionair. Voor vele moslims, onder wie mezelf, dient de Koran als het ware als een leidraad en een werkinstrument om vandaag de dag waarachtige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.

Om de geest van de Koran te begrijpen, is kennis van de toenmalige context onontbeerlijk. Het is overduidelijk dat u die kennis mist, wellicht daarom uw toepassing van 7de-eeuwse regels in een context van de 21ste eeuw, die uiteraard kant noch wal raakt.

Uw uitgangspunt van een letterlijke lezing houdt geen steek, moslims zouden zich - in uw logica - eerder met paard en kameel verplaatsen omdat auto's toen niet bestonden.

Als ik in het interview uitleg hoe de Koran onder andere de gelijkheid van man en vrouw vooropstelt, is het me vooral te doen om de idee dat zowel man als vrouw uit dezelfde 'nafs', ziel, zijn geschapen. Dat jij mijn inbreng verklaart aan de hand van de dominante lezing van het Bijbelse scheppingsverhaal doet wellicht menig wenkbrauwen fronsen.

Uw reeks 'teksten' (wellicht bedoel je 'verzen') die u opsomt, houden voor mij geen steek. Maar dat wist u wellicht al. U weet bovendien goed genoeg dat de Koranische tekst niet op één manier gelezen en geïnterpreteerd kan worden, maar dat er ontelbare 'tafsiers' zijn.

Dat u een selectie maakt om uw Groot Gelijk te 'bewijzen', is uw ding. Ze voorstellen als de gangbare gang van zaken, vooral die van mij, is intellectueel oneerlijk. Laten we dan nog maar zwijgen over het feministische gehalte van die daad. Ook het aanleveren van onbetrouwbare hadiths en ze voorstellen als authentieke bronnen is - op z'n zachtst gezegd - vals.

U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken dat u me pijn hebt gedaan. U hebt me slechts lichtjes geïrriteerd, maar ook daar ben ik snel overheen geraakt, mede dankzij de reacties van Jan Blommaert, Leo De Ley, Johan Leman, Ico Maly en Hélène Passtoors, maar ook en vooral dankzij familie, vrienden, collega's en andere bondgenoten.

Zij hebben blijkbaar nog wel het gezond verstand om mij als mens zelf te laten bepalen welke inspiratie, strijd en passies ik belangrijk acht in mijn leven.

Uw brief maakte weliswaar één punt duidelijk: namelijk de nood aan humanitaire acties om academici uit hun ivoren toren te bevrijden. Misschien zouden we daar meer op moeten inzetten - uiteraard op voorwaarde dat ze bevrijd willen worden ... 

Vriendelijke groet,

Samira Azabar

Samira Azabar is vormingsmedewerkster bij vzw Motief in Antwerpen (www.motief.org).

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

17 reacties

 • door cedrix op woensdag 13 maart 2013

  Geachte Mevrouw Azabar,

  Ik ben verheugd uw antwoord te lezen op de open brief van E.Vermeersch, maar sta me toe u mee te geven dat u er zich toch wel gemakkelijk vanaf maakt. Dat sommige academici misschien uit een ivoren toren zouden moeten bevrijd worden, kan ik wel volgen. Maar dat u amper ingaat op de aangehaalde voorbeelden van E.Vermeersch, verontrust mij als lezer. Ik hoop hier alleen maar op een open gesprek, zonder wederzijdse verwijten aan te voeren. Welgemeende groeten,

  Cedric De Bock debockcc@yahoo.com

 • door Yassine op woensdag 13 maart 2013

  Eén van de overleveringen van de profeet Mohamed stelt dat: "Het hebben van verschillende meningen/interpretaties een genade is". Talloze jurisprudenten hebben door de eeuwen heen die stelling gebruikt om pluralistische interpretaties toe te laten, zonder banvloeken uit te spreken, verkettering als wapen te gebruiken, en minachting van de andere meningen en interpretaties aan de orde te stellen.

  Helaas, en nu spreek ik vanuit mijn beperkte ervaring als student Arabistiek & Islamkunde, leidt een beperkte kennis van het enorm rijke islamitische erfgoed tot kort-door-de-bocht-scholastiek en simplistische traktaten. Niet alleen Vermeersch maakt zich hieraan schuldig, ook vele moslims zelf die vanuit een overenthousiasme -en veel te beperkte kennis- stellingen die absolutistisch en essentialistisch van aard zijn. Het ontbreekt hen echter aan elke vorm van diepgang.

  Beide categorieën beweren nochtans dat zij het Grote Gelijk hebben, want beide hebben hier en daar zaken gevonden die hun Waarheid kracht bij zetten.

  Eén van de grootste islamitische theologen ooit, Abu Hamid Mohamed Al-Ghazali die stierf in het jaar 1111 kende ooit een existentiële crisis omwille van de overvloed aan stromingen en mensen die allemaal pretendeerden de absolute waarheid in pacht te hebben. Hij verdween jaren van het toneel om de spirituele dimensie van de islam te herontdekken -die totaal ontbrak bij de Lieden van de Waarheid, en toen hij terug in beeld kwam zei hij: Alle intellectuele kennis is niets meer dan een goed gecamoufleerde onwetendheid.

  Ik hoop dat bepaalde mensen dat laatste zinnetje goed lezen, en de inhoud ervan absorberen.

  • door Martien Pennings op woensdag 13 maart 2013

   “Alle intellectuele kennis is niets meer dan een goed gecamoufleerde onwetendheid. Ik hoop dat bepaalde mensen dat laatste zinnetje goed lezen, en de inhoud ervan absorberen.”

   Ja, dat zinnetje moet je goed lezen, Yassine Channouf , maar voor je de inhoud absorbeert, is het wel handig te begrijpen wat het zinnetje betekent. Het is namelijk een anti-rationeel zinnetje. In de islam is er nauwelijks strijd geweest over de vraag of Rede dan wel “Openbaring” op de eerste plaats kwam. Voor zover die strijd er geweest is, was die in de tiende eeuw al beslecht met het werk van al-Ashari (dood in 935 A.D). De door jou als diepzinnig gevierde Ghazali (1058 -1111) was degene die een definitief einde maakte aan de zwakke pogingen in de islam de Rede te gebruiken. Hij stelde het redeneren via “oorzaken”, dus de Rede, uitsluitend in dienst van het begrijpen van de “Openbaring”. Al-Ghazali vond dat, als er natuurwetten zouden bestaan, Allah’s handen dan gebonden zouden zijn. Dat is natuurlijk onbestaanbaar. Allah kan alles!

   In lijn hiermee verbrandden in 1194 de “oelema” (de wetenden) van Cordoba (gelegen in het mythische “el-Andaloes”, waar volgens de mythe de cultuur zo tolerant bloeide) dan ook alle wetenschappelijke en medische teksten. Daarom brengt het islamitisch cultuurgebied ook in onze dagen inzake fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nog steeds niks van enige belang voort.

   En nog eens wat over die Soefi-zweefmeester, al-Ghazali. Andrew Bostom citeert hem in zijn “Legacy of Islamic Jihad”inzake de manier waarop de dhimmie behandeld moet worden:

   “De dhimmi is verplicht om te vermijden de naam van Allah of zijn Afgezant te noemen ( . . .). Joden, Christenen ( . . .) moeten de jizya betalen ( . . .) bij het aanbieden van de jizya, moet de dhimmi zijn hoofd laten hangen, terwijl de [islamitische] ambtenaar zijn baard pakt en hem op het vooruitstekende bot beneden zijn oor slaat [op de mandible] ( . . .) Het is hen niet toegestaan hun wijn of kerkklokken opzichtig te tonen ( . . .) hun huizen mogen niet hoger zijn dan die van moslims, ongeacht hoe laag die zijn. De dhimmi mag niet op een elegant paard of muilezel rijden; hij mag op een ezel rijden, maar alleen als het zadel van hout is. Hij mag niet aan de goed kant van de straat lopen. Zij [de dhimmi’s] moeten een onderscheidend lapje stof dragen, zelfs vrouwen en zelfs in het publieke bad ( . . .) hun mond houden. “

   De islamitische orthodoxie in de negen á tien eeuwen na plusminus het jaar 1000 heeft geen splinter Rede of Vrijheid meer toegelaten in de islam. Luister naar de “grote” Ibn Khaldun (1332 -1406):

   “Ons is bevolen om uit te bannen en te onderdrukken elke speculatie over [oorzaken] en ons te richten op de Veroorzaker van alle oorzaken, zo dat de ziel krachtig gekleurd zal worden door de eenheid van God. Een man die zich houdt bij oorzaken is gefrustreerd. Hij wordt terecht een ongelovige genoemd ( . . .) daarom is ons door Mohammed verboden om oorzaken te bestuderen.”

   Ibn Warraq wijst erop dat voor moslims gezaghebbende schrijvers als al-Maududi (1903 -1979) en Sayyid Qutb (1906 -1966) vanzelfsprekend Geloof boven Rede bleven stellen. Er zijn daarna ook nooit serieuze hervormers opgestaan.

   Ik wens mejuffrouw Samira Azabar veel succes toe bij de intellectuele en morele hervorming van de islam. Dat gaat haar vast lukken, niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd!

   • door Yassine op donderdag 14 maart 2013

    Weer moet ik dit gesprek voeren, en weer moet ik deze argumentatie van tafel vegen. Ik ben het ondertussen een beetje beu, maar ik ga toch nog eens doen, weliswaar met een diepe zucht. Waar zal ik beginnen. Bij het einde? Ok. Wie is die Ibn Warraq die u citeert? Weet u wie hij is? In academische kringen is hij het object van spot. U mag gerust naar de MENA-conferentie gaan in november en daar met alle oriëntalisten gaan praten over deze Ibn Warraq, en ik daag u uit om tussen die honderden oriëntalisten 10 mensen te vinden die hem durven aanhalen in hun wetenschappelijke publicaties, uitgezonderd het gebruik van die clown als voorbeeld hoe het niet moet, of als mikpunt van spot of of. U weet ondertussen waar ik naartoe ga. De enige die Ibn Warraq serieus nemen zijn u, Wimmie en Sammie van Rooy in hun hilarische publicatie “De Islam: Kritische essays over een politieke religie”. Ik heb het werk een beetje voor u gedaan, aangezien u mij toch niet zal geloven, ben ik naar JSTOR gegaan die arabisten en islamalogen (en andere wetenschappelijke disciplines ook uiteraard) zien als belangrijkste database voor wetenschappelijke artikels. Wel, Ibn Warraq heeft nougabollen aan academische artikels gepubliceerd, en er zijn dus ook geen peer reviews. Idem voor Wimmie en Sammie.

    Sammie werd zelfs uit de PVV-gezet omdat hij naar de maatstaven van Geert Wilders te pervers was. En papa Wimmie, wel, op een debat in de VUB 3 jaar geleden met deelnemers Meryem Kenmaz, Yves Desmet, Abdoulmoutaleb Bouzerda en Nordine Taouil, stelde hij onomwonden dat India een Arabisch land is. Ik wist in het 3 leerjaar al dat India dat niet was, maar is zelfverklaard islamoloog Wimmie de rest van de academische wereld zo vooruitgestreefd dat hij tot de baanbrekende ontdekking is gekomen dat India een Arabisch land is … zucht. U zegt, en ik citeer: “Ibn Warraq wijst erop dat voor moslims gezaghebbende schrijvers als al-Maududi (1903 -1979) en Sayyid Qutb (1906 -1966) vanzelfsprekend Geloof boven Rede bleven stellen. Er zijn daarna ook nooit serieuze hervormers opgestaan.” Dus iemand die niet bestaat zegt dat al-Mawdudi en Qutb voor moslims gezaghebbend zijn. Hij mag dat bepalen. En u neemt klakkeloos over dat voor ons, moslims, die twee gezaghebbend zijn? Interessant. Ik ben een Marokkaan. 3 maanden geleden is de belangrijkste Marokkaanse islamistische denker en activist Abdessalam Yassine overleden. Zijn aanhang was in de honderdduizenden. Ik schreef een artikel voor hem voor onder meer dewereldmorgen, dit is de link: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/26/een-profiel-van-abdessalam-yassine-marokkos-grootste-opposant, en ik haal daarin aan dat: “Geweld was vreemd aan de beweging en de ideologie van Yassine, en hoewel er af en toe schermutselingen uitbraken in de universiteiten tussen links en Adl, was dat nooit het officiële beleid van de beweging. Yassine classificeert de propageerders van geweld voor religieuze doeleinden als 'jonge moslims die op zichzelf zijn aangewezen en Mawdudi en Qutb lezen... en overal Jahiliyya (onwetendheid/ongeloof) zien ... in de moeder die niet bidt, de oom die alcohol drinkt, de zuster die zich niet bescheiden kleedt ...'. Yassine ziet geen enkele plaats voor geweld of politieke afrekeningen in zijn beweging.” Dus in Marokko erkent de belangrijkste/grootste/meest vocale islamistische stroming Qubt (en Mawdudi ook trouwens) niet als gezaghebbend. Ik kan verder gaan over Qutb en Ibn Warraq maar daar heb ik even geen zin in. Kan jij dit doorsturen naar Ibn Warraqie en Wimmie en Sammie, want dit volstaat voor zelfs de koppigste islamofoob - hoop ik.

    Voorts zegt u, en ik citeer: “De islamitische orthodoxie in de negen á tien eeuwen na plusminus het jaar 1000 heeft geen splinter Rede of Vrijheid meer toegelaten in de islam. Luister naar de “grote” Ibn Khaldun (1332 -1406): “Ons is bevolen om uit te bannen en te onderdrukken elke speculatie over [oorzaken] en ons te richten op de Veroorzaker van alle oorzaken, zo dat de ziel krachtig gekleurd zal worden door de eenheid van God. Een man die zich houdt bij oorzaken is gefrustreerd. Hij wordt terecht een ongelovige genoemd ( . . .) daarom is ons door Mohammed verboden om oorzaken te bestuderen.” Ik snapte geen moer van dit statement, en ben even gaan googlen, en vond het op dit forum en zou zijn geschreven door u, Martien Pennings : http://forum-voor-de-vrijheid.nl/vrijheid/showthread.php?t=18731&page=7&langid=1 De zionistische kolonistenvlag en de vlag van zij die de Amerikaanse natives hebben vermoord siert de pagina. Dat volstaat voor mij als argument om het van tafel te vegen. Daarnaast heeft die Martien Pennings, u dus, (nooit van gehoord tot nu, u hebt een blog waarin u de Apartheidsstaat van Israël verdedigt tegen het islamofacisme, héél sympathieke hoor, massamordenaars verdedigen en bewieroken), maar ik gun het u dat ik verder zal gaan over het rationalisme en Ibn Khaldun. Weet u dat het eerste doctoraat dat werd behaald in een Marokkaanse universiteit ging over rationalisme en Ibn Khaldun? Neen, dat wist u niet. De grootste Marokkaanse intellectueel van de vorige 50 jaar, Mohamed Abed al-Jabiri was de auteur, en hij is a particular favorite of mine. Ibn Khaldun kan niet hebben geschreven dat Mohamed verbood om de oorzaken van wat dan ook te bestuderen. Hij behoorde tot de Malikietische rechtschool, en die erkent 13 verschillende bronnen voor de wetgeving en waarheid, waaronder analogie, onafhankelijk redeneren (ijtihad), urf (gewoonte) etc. Daarnaast produceerde de Arabisch-islamitische beschaving verschillende denkers de laatste 1000 jaar, en laat het volstaan dat ik Ibn Rushd aanhaal -Averroes, hij die Thomas van Aquino zo beïnvloedde en de rest van het verhaal ken je wel. Ibn Rushd is belangrijk voor het volgende punt: al-Ghazzali. Al-Ghazzali die het islamitische denken zou hebben gewurgd leefde 150 jaar voor de grote rationalist en filosoof Ibn Rush. Blijkbaar heeft al-Ghazzali niet goed genoeg gewurgd. Al-Ghazzali's laatste periode in zijn leven was als soefi na zijn inzinking in Baghdad. Daarvoor was hij een Asha'ari en bekleedde hij de stoel van de Sha'afitische rechtschool in de Nizamiyya school in Baghdad, een heel prestigieuze positie om te bekleden. Hij heeft de rationalisten absoluut niet monddood kunnen maken, en serieuze (ik herhaal, serieuze!) denkers stellen zich luidop de vraag of dat al dat niet zijn bedoeling was, want ergens in de geschiedenis kwam er iemand met het verhaal peddelen dat de deur van ijtihaad gesloten was (ijtihaad=independent reasoning), maar het is inmiddels al duidelijk dat dit niet klopt.

    Mohamed Abed al-Jabiri, de eerste die een doctoraat schreef in onafhankelijk Marokko en die ging over Ibn Rush zei dat het belangrijk was om terug te keren naar wat hij noemde: het werk van de metgezellen, om zo een minder geïdeologiseerde bril te hanteren om de islamitische eerste eeuw beter te begrijpen, want volgens hem is veel wat er werd verteld na die eerste eeuw verteld geworden door een politiek gekleurde bril … Hij heeft daarin absoluut gelijk. De anekdote die u aanhaalt, en ik citeer: “De dhimmi is verplicht om te vermijden de naam van Allah of zijn Afgezant te noemen ( . . .). Joden, Christenen ( . . .) moeten de jizya betalen ( . . .) bij het aanbieden van de jizya, moet de dhimmi zijn hoofd laten hangen, terwijl de [islamitische] ambtenaar zijn baard pakt en hem op het vooruitstekende bot beneden zijn oor slaat [op de mandible] ( . . .) Het is hen niet toegestaan hun wijn of kerkklokken opzichtig te tonen ( . . .) hun huizen mogen niet hoger zijn dan die van moslims, ongeacht hoe laag die zijn. De dhimmi mag niet op een elegant paard of muilezel rijden; hij mag op een ezel rijden, maar alleen als het zadel van hout is. Hij mag niet aan de goed kant van de straat lopen. Zij [de dhimmi’s] moeten een onderscheidend lapje stof dragen, zelfs vrouwen en zelfs in het publieke bad ( . . .) hun mond houden. “ Zucht, zucht, zucht, zucht, en zucht. In al hetgeen dat ik al heb gelezen in het Arabisch ben ik nog nooit, en ik meen dat, nog nooit, zo'n passage tegengekomen. Maar aangezien één van de 4 bronnen van de 3 vd 4 belangrijkste soennietische rechtscholen de qiyas (analogie) is, en het werk van de metgezellen waar al-Jabiri zo op hamerde, van cruciaal belang, refereer ik graag naar één van mijn lievelingsverhalen in de vroeg-islamitische geschiedenis. Bijna alle moslims kennen het volgende citaat: “Wanneer hebben jullie mensen tot slaaf gemaakt terwijl hun moeders hen als vrije mannen hebben geboren?”. In het Arabisch klinkt het veel mooier, maar dat is een ander onderwerp. Het citaat komt van kalief Omar, de tweede kalief na de dood van Mohamed. Hij regeerde over een groot rijk en wordt door soennietische moslims (meer nog dan Mawdudi en Qutb, neem dat van me aan) aanzien als “gezaghebbend”. Hij stond aan de Ka'aba (de zwarte kubus in Mekka), en gaf een metgezel van de profeet én veroveraar + gouverneur van de rijke provincie Egypte Amr ibn al-Aas een harde slag (Islam is zo'n wrede godsdienst, bah). De reden voor die klap is omdat de broer van Amr (de veroveraar/gouverneur) door een dhimmi, een minderwaardige christelijke egyptenaar, werd voorbijgestoken op zijn paard. De broer kon daar niet tegen (patsers bestonden toen ook you know) en sloeg de minderwaardige dhimmi die ging klagen bij de gouverneur. Maar de gouverneur deed er niets tegen. Toen Omar ter ore kwam dat een moslimpatser een minderwaardige christelijke dhimmi zo behandelde sloeg hij Amr omwille van zijn nalatigheid. Wel, volgens, en neem dit van mij aan, is dit de ultieme theologische refutatie van het feit dat minderwaardige christenen niet met paarden mogen rijden vanuit theologisch, en ik herhaal, theologisch standpunt. En kom aub niet met het verhaal van de gestoorde Fatimiedische heerser, de clown uit de islamitische geschiedenis. Hij veranderde zelfs het levensritme en de mensen moesten overdag slapen en 's nachts werken. En onder zijn gezag had iedereen te leiden, en hij stierf zelfs een mysterieuze dood, niemand weet hoe en waar.

    Heel waarschijnlijk ben ik nog zaken vergeten, maar zulke discussies vervelen mij echter. Vroeger had je echte oriëntalisten zoals Duncan McDonald (die veel over al-Ghazzali schreef), Montgomery Watt, Philiphe Hitti, Maxime Rodinso, Albert Hourani etc. Tegenwoordig heb je mensen van dat kaliber meer. En komen we mensen als u, Ibnie Warraqie, Vermeerschie, en het familiebedrijf van Rooy. En o ja, heb ook niet gelet op spelling en grammatica. Ik denk namelijk in het Arabisch, you know, de taal waarin mensen “de islam” als religie, cultuur en geschiedenis bestuderen. Maar dat kan u waarschijnlijk niet. Blijf maar Martien Pennings citeren! Good for you

    • door Martien Pennings op maandag 18 maart 2013

     Een gloedvol en strak opgebouwd betoog van academische allure. Ik denk dat je gewoon over de hele linie gelijk hebt. Misschien moest ik me maar eens tot de islam gaan bekeren

 • door Abrimont op woensdag 13 maart 2013

  ik stel dat Vermeersch en filosofie niet verenigbaar zijn !

  filosofie zou moeten staan voor genuanceerd en diepzinnig analyseren en nadenken, openstaan en continu bijleren, niet voor onhandig knip en plakwerk uit teksten om op basis daarvan zijn eigen absolute gelijk te claimen. Laten we toch enige ernst behouden.

 • door Selis op donderdag 14 maart 2013

  Wat een ongelofelijk slappe reactie op de bijdrage van Vermeersch, Samira. En hoe valt de bijval die jij krijgt van DWM te rijmen met dit artikel op de voorpagina?

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/13/katholieke-kerk-volhardt-opnieuw-reactionaire-paus

  Reactionair is reactionair, en jij bent het wellicht nog meer dan de nieuwe paus, maar zo ziet DWM het blijkbaar niet... En zo neerbuigend doen over "Dame Google". Wat voor een gimmick is me dat? Waar haal jij je kennis? Is de waarheid soms alleen in de Koran te vinden, volgens jou? Dan zul je inderdaad verder moeten met die vrouwonvriendelijke citaten die Vermeersch aanhaalt. Hopelijk moet je ze zelf nooit aan de lijve ondervinden. Maar dat je niet eens solidair kunt zijn met moslima's die wel afzien van de islam? Er zijn geen moslimjonkvrouwen die gered dienen worden, zeg je? Shame on you!

 • door evermeer op donderdag 14 maart 2013

  Geachte Mevrouw,

  Ik respecteer ten volle uw houding om bij te dragen tot een moderne, humane beleving van de islam. Mijn verwijzing naar Festinger was niet alleen voor u bedoeld, maar ook voor mezelf. Iedereen heeft ermee te maken. Spijtig genoeg gaat u de verkeerde weg op door in algemeenheden te spreken en niet in te gaan op de concrete teksten die ik vermeld (ik weet wel dat dat aya’s zijn.). U zegt dat ik die verkeerd begrijp, maar u houdt geen rekening met de verwijzingen hiernaar in teksten van moslimgeleerden van onze tijd.

  Het feit dat men niet-geslachtsrijpe kinderen mag uithuwelijken, werd niet alleen door Khomeini opnieuw ingevoerd, ik kan ook hedendaagse shariah-specialisten vermelden die hetzelfde beweren. Voor het feit dat een man zijn vrouw mag slaan heb ik o.a.een bekende hedendaagse moslima geciteerd: Boudhiba, ‘La sexualité en islam’, 1975. Begrijpt die er ook niets van?

  En zo kan ik doorgaan, maar het doet me pijn dat die citaten uit alle periodes van de islam tot heden, van u aflopen als water langs een eend.

  U zegt dat ik hadiths verkeerd citeer, maar u toont niet aan welke. Mijn belangrijkste citaten komen uit sahih Boekhari en sahih Muslim. Het is heel gemakkelijk in het algemeen te zeggen dat iemand iets niet begrijpt, als men dat niet in detail moet aantonen.

  Maar, zoals ik al meerdere keren heb gezegd, ik neem u dat alles niet kwalijk..

  Salaam Aleikoem.

  Etienne Vermeersch

 • door Brecht Decoene op donderdag 14 maart 2013

  [title]Dag Samira U zult zich[/title]Dag Samira

  U zult zich natuurlijk niet mengen tussen de reacties hier, maar ik ben er zeker van dat u ze met aandacht volgt. Ik vraag me af wat U zou denken van het boek "Allah houdt niet van vrouwen" van een - volgens mij - kritische moslima, namelijk Nahed Selim, die wel het lef heeft om inhoudelijk in te gaan op de passages in de tekst van de Koran.

  Groeten Brecht Decoene

 • door elke vandeperre op donderdag 14 maart 2013

  Waw. Heb ik iets gemist? Wordt er morgen een nationaal examen koraninterpretatie gehouden ofzo? Wat een merkwaardige –haast obsessieve- interesse plotseling voor allerhande soera’s.

  Je hebt wat in gang gezet, Samira. Tja… bijzonder gewaagd om vandaag iets over je persoonlijke religieuze overtuiging te willen zeggen. Voor je het goed beseft, beland je in een debat dat niet meer gaat over wat jij poogde te zeggen over jezelf, maar word je gedwongen om de gehele gelovige mensheid te gaan vertegenwoordigen, alle 3 miljard 594 duizend strekkingen en gezindten tegelijk. Een debat waarin je gesprekspartner je zorgvuldig weet uit te leggen waarin jij precies (meestal zonder het goed te beseffen) gelooft en waarom, vanuit welk vreselijk jeugdtrauma en hoe je het –indien gewenst- ook weer kwijt geraakt, vervolgens uit mekaar zet hoe de zaakjes ‘werkelijk’ in mekaar zitten (het moment dat ze je het begrip ‘wetenschap’ gaan uitleggen) om tenslotte smeekbedes tot je te richten opdat je hun tirade zou weerleggen. Met bewijzen. Met wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Op basis van empirisch onderzoek. Met erudietie! Veel 5-lettergrepige woorden achter mekaar desnoods. Gepubliceerde artikels in internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften willen ook vaak helpen. Alstublief, smeken ze dan, weerleg toch mijn visie, als je kan. Als je durft. Please!

  Je kan dan nog eens herhalen wat je eigenlijk over je eigen geloofsbeleving probeerde te zeggen, over emancipatie en feminisme, maar bij de meeste van dit soort gesprekspartners leidt dat zelden tot meer diepgang of begrip. Het gesprek is eigenlijk ook een non-gesprek. Au fond maakt het niet uit wat jijj te vertellen hebt. Jij moet alleen maar weerleggen wat niet te weerleggen valt: waar zij in geloven. Ook als ze 'niet geloven', ja.

  Zelf ben ik het een beetje afgeleerd om mensen te overtuigen dat bv. mijn god (naar verluidt inclusief lange baard) zich niet op een wolk situeert, noch bezighoudt met rampjes allerhande over onschuldige wezens af te vuren of een rechtstreekse lijn onderhoudt met het Vaticaan. Als mensen willen geloven dat ik dat geloof, dan hoop ik dat dat betekenis aan hun leven geeft.

  Maar wel jammer eigenlijk dat we zover afgeweken zijn geraakt van je oorspronkelijke verhaal - over hoe in onze samenleving mensen worden afgerekend op hun religieuze overtuiging. Niet meer ernstig genomen worden als ze een hoofddoek dragen. Hoe irrationeel dat is. Op zich toch wel een prangende maatschappelijke vraag willen we -over grenzen van levensbeschouwelijke verschillen heen- een gezamenlijk antwoord kunnen bieden op de echte maatschappelijke issues waar we vandaag voor staan.

  Maar bon! Examen koraninterpretatie dus maar. Morgen! Enige kans dat het in de vorm van multiple choice kan? ;)

 • door d mertens op vrijdag 15 maart 2013

  (verdwenen na correctie van een spelfout - hier dan opnieuw)

  Gentse academici hebben de laatste jaren al meerdere malen publieke media uitgekozen om hun vetes te beslechten. Je zou UG al gaan verdenken van een beleid ter zake. (‘Hop jongens, ga het maar uitvechten op straat.’) Eén punt staat vast, namelijk dat deze houding de eigenlijke discussie allesbehalve ten goede komt. Het verbale geweld dat daarbij losbreekt (van fysieke agressie hebben deze heren uiteraard een vreselijke afkeer) maakt in één trek duidelijk dat er eerder een persoonlijke wedijver op het spel staat dan een integere discussie.

  Of wat te denken van een professor die zich in de ideologische positie bevindt van waaruit doorgaans de liberalisering van de academische wereld met het bijhorende puntensysteem op de korrel wordt genomen, maar die nu fier met zijn A1-publicaties staat te zwaaien om zijn collega de mond te snoeren? Van regressie gesproken. Je zou voor minder vervallen in een populistische dooddoener als: ‘Daarvoor betalen wij burgers belastingen’, en het vertrouwen verliezen in het instituut ‘de universiteit’.

  Maar er is nog meer. Plots gaat deze professor weer in het marxistisch gelid staan wanneer een ideologische makker hem fijntjes wijst op het ontbreken ‘van het transformatieve luik’ in de hele ‘discussie’. De professor beweert haastig dat hij niet méér doet dan ‘beschrijven’ – verre van dat hij een monotheïstische godsdienst zou staan te verdedigen. Goed, het enige voor de eigenlijke discussie relevante argument dat de professor in zijn lange uitweidingen aanhaalt, is gebaseerd op zijn antropologisch beschrijvend werk. Simpelweg komt het erop neer dat hij zijn collega, de positivist, gebrek aan voeling met de realiteit verwijt, want vanuit de praktijk (de antropoloog zit immers niet in een ivoren toren, maar ként de praktijk) is duidelijk dat er zovele mannelijke islamieten zijn die hun vrouw niet slaan en nooit zullen slaan. Van onbenulligheid gesproken dat de positivist zich tot het (uiteraard te interpreteren, want eeuwenoude) Heilige Boek wendt en de gedateerde commentaren daarrond.

  Laten we deze redenering even toepassen op het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Kijk al die priesters die hun schapen nooit in de schaamstreek hebben betast! Uit de praktijk is toch duidelijk dat de katholieke kerk eigenlijk geen seksueel misbruik tolereert? Het gaat om ‘afwijkingen’, accidents de parcours, die niets essentieels zeggen over het instituut van de katholieke kerk en de psychische inrichting ervan. De katholieke kerk draagt met andere woorden in deze geen verantwoordelijkheid. Dat is het soort conclusie waar het passe-partoutargument van de antropoloog in deze discussie toe leidt. In de praktijk gaat het er anders aan toe dan het in het Heilige Boek staat, stelt hij. Wie het Heilige Boek juist interpreteert, naar de huidige maatschappelijke normen, weet toch dat daar niet staat wat er staat! Alleen de domme positivist begrijpt het niet.

  Waarom is het zo moeilijk om simpelweg toe te geven dat de hele islamitische traditie, net als de christelijke, zonder meer (en ik benadruk: zonder meer!) misogyn is? Gelukkig is er Jelle Versieren om met Zizek op het mechanisme te wijzen van de tolerantie die de liberale communist eigen is. Niet onbelangrijk lijkt het me om daar nog aan toe te voegen dat je de Ander juist respect betoont door hem/haar te bekritiseren en de discussie ten gronde aan te gaan, niet door hem/haar op te voeren als een maatschappelijk zwakke die onvoorwaardelijk moet worden verdedigd. Het fantasma van de ridder op het witte paard hoort in deze discussie uiteraard in de eerste plaats bij de positie van de antropoloog.

  Het trieste vertoon van deze hele discussie is in zijn geheel als een regressieve beweging te beschouwen. We stonden in het vorige decennium al vele stappen verder, dankzij een werk als Violence (2006) van Zizek of dankzij bijvoorbeeld de reeks van Frank Vande Veire in het toenmalige Yang (2008). De Gentse academici op hun witte paarden hinken hopeloos achterop. Hoeveel A1-publicaties ze ook op hun conto hebben, het is tijd dat de rector ze weer naar binnen roept en ze naar de leeszaal stuurt.

 • door Patrick de neve op vrijdag 15 maart 2013

  De intellectuele oneerlijkheid van Vermeersch zit hem in het feit dat hij de Westerse (min of meer) geëmancipeerde moslima vergelijkt met een moslima in landen als Iran waar vrouwen inderdaad sterker worden onderdrukt door de Islam dan hier het geval is.

  Ook bij ons in het Westen, zeg maar in Vlaanderen zijn er gradaties binnen die emancipatie.

  Er zijn inderdaad nog moslims die hun geloof aanwenden om hun vrouw onder de knoet te houden. Maar er is ook een groeiende groep zelfbewuste, meestal jonge moslima's waaronder ik ook mevr. Azabar reken die reeds belangrijke stappen hebben gezet richting volledige emancipatie en geestelijke vrijheid of reeds geëmancipeerd zijn naar 'Westers' model. Dat niet zien is oogkleppen aan hebben.

  Samira vertelt over zichzelf, dat is toch duidelijk? Ze heeft toch geen ongelijk omdat er ergens elders in de wereld op een andere manier wordt omgegaan met religieuze teksten? Dan heeft het geen zin meer om een persoonlijk verslag te aanhoren van een moslima want die heeft dan bij voorbaat ongelijk.

 • door Johan Leman op zaterdag 16 maart 2013

  lees gerust alle kritieken. Dit is een goede manier om alert te blijven. Soms lijken die opmerkingen me terecht, soms ook niet. Maar als je 't mij vraagt: ga gewoon verder je gang en beleef je eigen geloof zoals je dit in eer en geweten denkt best te moeten en kunnen doen. Trouwens, sommige kritieken zijn ook niet zo ernstig als ze klinken, hoor. Als ik hier iemand u nogal ironisch zie toewensen dat je ongetwijfeld de gehele islam zal veranderen, heeft die persoon natuurlijk gelijk. Dat krijg je evident nooit voor mekaar. Maar zelf zal die persoon evenmin zijn gehele omgeving, laat staan de hele wereld veranderen met wat die denkt en schrijft, hoor... Maar blijkbaar heeft die dit voor zichzelf minder in de gaten dan als het om u gaat. En nog iets... sommige mensen willen blijkbaar maar niet begrijpen dat vandaag intellectuele gelovigen (of mensen die denken dit te zijn) al lang niet meer hun interpretaties laten afhangen van notoire specialisten in geloofszaken. Die tijden zijn voorbij (als ze al ooit echt bestaan hebben). Vandaag, zeker bij ons, zoekt ieder het zelf wel uit... en in het beste geval wil men daarbij ook wel eens kennis nemen van wat anderen (experten zogenaamd) over hetzelfde onderwerp denken en geschreven hebben. Dat is blijkbaar wat u ook wenst te doen. Als je 't mij vraagt: een goed idee. Volhouden.

 • door d mertens op zaterdag 16 maart 2013

  Ik vind het een goed idee van de heer Leman om 'eens kennis te nemen van wat anderen (experten zogenaamd) over hetzelfde onderwerp denken en geschreven hebben'. In de Knackeditie omtrent de Internationale Vrouwendag stond in het interview met Mevrouw Temmerman, directeur WHO-departement Reproductieve Geneeskunde en Research, onder meer het volgende te lezen: 'Ik heb als gynaecologe in het UZ Gent vaak genoeg het maagdenvlies van jonge meisjes hersteld. Met tegenzin, maar ik wilde die wanhopige meisjes helpen. Waar blijven de moslima's die oproepen om dat gedoe rond dat maagdenvlies te stoppen?' Ik meen dat deze 'zogenaamde expert' vanuit de praktijk spreekt, een aspect dat professor Blommaert in zijn reactie sterk benadrukt, en wat hij vond ontbreken in de open brief van emeritus-hoogleraar Vermeersch. Ik vraag me af of Mevrouw Temmerman nu ook snel weggezet moet worden als een fout gecaste ridder op een wit paard. Verder vermeld ik graag, perfect in aansluiting met mijn vorige reactie, dat Mevrouw Temmerman bovendien de persoon is die een senaatsvoorstel heeft gelanceerd om Paus Benedictus XVI voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te brengen voor zijn bewering dat het condoom niet beschermt tegen aids en dat zij ook de persoon is die in 1995 (en sorry voor mijn tic, maar ik benadruk, 1995!) werd aangesteld als de eerste vrouwelijke hoogleraar gynaecologie-verloskunde in België. Ik meen wel degelijk dat persoonlijkheden als Samira Azabar een belangrijke rol kunnen spelen in het 'veranderen van de islam' - zoals het hier wordt genoemd, maar niet met een bijna louter feel good interview zoals het door DWM werd gepubliceerd. Hoe groot de ideologische kloof met emeritus-hoogleraar Vermeersch ook mag zijn, het lijkt mij dat hij een terecht punt heeft gemaakt.

 • door Helene P op woensdag 3 april 2013

  Vreemd, is dit debat soms gesloten? Toch staat de link ernaar nog vandaag, 3 april, op de nieuwsbrief per email... Of is het niet goed om erop te wijzen dat er op het WSF in Tunis zeer uitgebreid gedebatteerd is juist over deze kwestie? Met o.a. feministische Moslimas? Of is het probleem soms dat er over die discussies voor zover ik heb gezien tot nu toe alleen een - zeer uitgebreid - verslag staat in een Frans media? En er bovendien gelijktijdig met dit debat in DWM een uitstekend boek van een welbekende - maar wel ook Franse - filosoof, Pierre Tevanian, verscheen met de titel (vertaald) 'De Haat tegen de Godsdienst', welteverstaan bij hedendaags Links. In ieder geval heeft de redactie mijn gisteren geposte verwijzingen hier niet gepost. Je vraagt je af waarom niet... Temeer omdat omdat Meneer Vermeersch in DS verder borduurt op hetzelfde en blijkbaar absoluut gelijk wil krijgen met zijn fundamentalische visie zowel op de Islam als op wat hij noemt het 'ware socialisme'. Laten we ons herinneren - zoals Tevanian ook doet - dat Marx nooit godsdienst en gelovig-zijn heeft afgewezen en dat het zinnetje 'opium voor het volk' volkomen uit de context wordt geciteerd. (Zie: Bijdrage aan de kritiek van Hegels Filosofie - weet niet of het in het Nederlands vertaald is). Als Links - of een deel ervan - dezer dagen zo'n probleem heeft met hoofddoeken enz, dan komt dat van de strijd tegen de overheersing van de Kerk als instelling, niet van de beginselen van het socialisme... Noch uiteraard van een goede kennis van de Islam. Het hele 'linkse' discours rond hoofddoeken, vrouwen en Islam moet hoognodig gedeconstrueerd worden om duidelijk te maken wat er achter zit en waar het toe leidt. (irrationele godsdiensthaat, islamofobie, racisme, links fundamentalisme...?). Maar de beste actuele pogingen daartoe die ik ken, zijn dus helaas geschreven in het Frans... Ook een 'bekende Belg', Henry Goldman, en zijn lekenactiegroep in Brussel schrijft erover, maar ook in het frans... (Zie zijn blog op blogs.politique.eu.org)

 • door EB op zondag 5 mei 2013

  Het is goed dat moslimvrouwen in het Westen het woord nemen en de betekenis van de hoofddoek hier schetsen (die zal verschillen van de betekenis van de hoofddoek in pakweg Afghanistan). Van een filosoof als Vermeersch zouden we een genuanceerder betoog mogen verwachten dat rekening houdt met gewijzigde en wijzigende contexten. In ieder geval klinken moslimvrouwen als Samira Azabar in dit debat geëmancipeerder en rationeler dan "de neutrale perceptie" van Vermeersch doet vermoeden. Dat blijkt ook uit het bekende verhaal van Diam's: https://erikbuys.wordpress.com/2012/10/15/that-is-not-the-question/

  • door ismail spada op zaterdag 13 september 2014

   Geachte geleerde beste imam,  Ik weet het niet meer. Ik heb geen leidraad meer. Ik ben totaal verward. Ik stond op het punt om naar Syrië te vertrekken om te gaan helpen bij het bestrijden van onrechtvaardigheid. Maar de laatste tijd is er door vele geleerden gewaarschuwd tegen de broeders die ginds aan het strijden zijn.  Ze zouden niet volgens de Islam handelen.

   Maar langs de andere kant zijn er de tien geboden van Allah die zij hanteren om hun handelingen te rechtvaardigen. En de tien Verzen uit de Koran bewijzen dat ISIS de ware Islam volgt.

   Zijn het niet de 10 geboden van een echte moslim die alles over heeft voor de Zaak van Allah? Zijn geld, zijn strijd en zelfs zijn leven.  Daarom vraag ik u, beste mensen van kennis, om samen deze Geboden uit de Koran te overlopen en om mij daarna te helpen om een keuze te maken.

   1) Vredelievende Verzen werden geopenbaard voordat het Bevel van Allah kwam om af te slachten en deze Verzen zijn bijgevolg nietig verklaard. Vers 2/106: Welk vers Wij ook afschaffen of doen vergeten; Wij brengen er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah macht heeft over alle dingen? 2) Moslims moeten geen vrede betrachten vooraleer ze hun gemeenschap hebben ontdaan van ongelovigen. Vers 47/35: Weest daarom niet vernederd en roept niet op tot vrede terwijl jullie de overhand hebben. En Allah is met jullie. En Hij benadeelt jullie nooit (in de beloning) voor jullie werken.  3) Moslims moeten niet vredelievend of gematigd zijn. Ze moeten oorlog voeren voor Allah. Vers 9/111 Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij strijden op de Weg van Allah, zodat zij doden of gedood worden. 4) Moslims mogen andere moslims afslachten. Vers 9/73: O Profeet, bevecht de ongelovigen en de huichelaars en treed hard tegen hen op. En hun verblijfplaats is de Hel, en dat is de slechtste bestemming.  5) Moslims kunnen ook genade tonen door de Joden en Christenen boetes op te leggen en hen in apartheid te laten leven. Vers 9/29  Doodt hen dan, die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard. En zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (Djizyah) betalen, naar vemogen, terwijl zij onderdanigen zijn. 6) Moslims moeten iedereen afslachten die zich niet tot de Islam wil bekeren. Vers 9/5  En wanneer de gewijde maanden voorbij zijn, doodt dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen en grijpt hen, en omsingelt hen en loert op hen vanuit elke hinderlaag.  Als zij dan berouw tonen, en de shalât onderhouden de zakât geven, laat hen dan vrij.  Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.  7) Moslims moeten iedereen vervolgen die tegen de oprichting van een Islamitische Staat is. (Het Kalifaat) Vers 5/33: Voorwaar, de vergelding van degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper en (die) naar het zaaien van verderf op aarde streven, is dat zij gedood worden, of gekruisigd worden, of het afhouwen van handen ert voeten aan tegenovergestelde kanten, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een vernedering op de wereld en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige bestraffing. 8) Moslims mogen vrouwen verkrachten als ze hen als vrouw of als slavin nemen. Vers 4/24: En (ook verboden zijn:) de getrouwde vrouwen, behalve de slavinnen onder jullie gezag. 9) Moslims moeten niet-gelovigen discrimineren. vers 48/29: Mohammad is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. 10) Moslims moeten niet-moslims haten. vers 3/32:  Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen."

   Beste geleerde, beste imam, in het verleden hebben de broeders van sharia4belgium ook gevraagd om hun visie op de Islam te komen weerleggen zodat ze geen verkeerde interpretaties zouden maken.  Maar meer dan onverschilligheid was er niet te merken en het ergste wat men hen aandeed was afstand van hen nemen en hen aan hun lot overlaten.  Ze zijn daarna op jihad vertrokken in de overtuiging dat ze gelijk hadden want niemand heeft hun bewijzen willen of kunnen weerleggen.  En ik ben eerlijk als ik zeg dat hun bewijzen uit de Koran een diepe indruk op mij maken.  Maar ik wil ook geen verkeerde zaken voor waarheid aannemen.  Daarom vraag ik u dringend om met bewijzen uit de Koran en de Sunna te komen die het tegendeel beweren van hetgeen zij op zijn voort gegaan.  Kan u mij terloops ook het Vers uit de Koran aanwijzen waarin de hoofddoek door Allah verplicht wordt? Nu een oud-minister van Koeweit een verklaring heeft afgelegd waarin hij zegt: "ISIS dat zijn wij!"  ISIS is ons product. Een product van onze scholen, van onze moskeeën, van onze boeken, onze fatawa , onze media enz.  Het wordt tijd dat we ISIS in onszelf herkennen en er iets aan doen in plaats van de schuld steeds maar bij anderen te leggen.  Kan u snel reageren want ik wil bij hen zijn die strijden voor Allah en liefst zo snel mogelijk? Ik zal dan maar niet vertrekken want niemand reageert. 'k Had het op voorhand kunnen weten, 't is nooit anders geweest. Ik voel mij eenzaam en verlaten. In de steek gelaten. Zijn hoofddoeken dan belangrijker? Maar geen nood, ik ben zelf beginnen zoeken en heb zelf nagedacht. Ik heb deze Verzen van de Koran zelf eens gelezen en ze in hun context gelaten. Ik weet nu zeker dat ik niet meer wil vertrekken om ginds het verderf te gaan vergroten. Ik ga een schuilplaats zoeken tegen het verderf, dat zelfs tussen de moslims in onze streken te vinden is, om mijn geloof te bewaren.

   De kennis van Martien Pennings, over de het uitbannen van de menselijke rede door de moslims, is veel groter dan de kennis van de meeste moslims over de Islam, van het laagste tot het hoogste niveau en dat tot op de dag van vandaag . De heimwee naar Al Andalous, door sommigen aangevoerd, is daarom ook op niets gebaseerd want de denkers van toen zijn moeten vluchten voor de Islamitische rechters en hun boeken werden verbrand. Verwijzen naar het grootste Al Andalous is zonder meer hypocriet.

   Wie nadenkt over de Islam wordt verbannen uit de Islam door de blinde volgelingen van Al Ghazali en Co.

   Het is hoogtijd om de deur van-het-zelf-nadenken weer te openen. En "helpende handen" om de nadenkers en de zoekers van kennis niet te laten ontsporen en in goede banen ye leiden, zijn daarbij compleet overbodig.

   Weg met cursussen, seminaries, lezingen, scholen, dar al ilms, lessen, activiteiten.... Het is ouwe koek die InchAllah tot problemen leidt.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties