Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Het voorspel van kiezersbedrog

In Antwerpen is de verkiezingscampagne volop aan de gang. En dan is het altijd uitkijken naar wie het islamitische segment van het kiespubliek komt opvrijen en bovenal hoe.
woensdag 12 september 2012

De afgelopen weken hebben we van dichtbij kunnen waarnemen wie met liefkozende woordjes en loze beloftes de harten van twijfelende moslimkiezers kwam veroveren. Wie voor de lens van een camera zijn sterke schouder leende aan de meest troostelozen en moedelozen onder ons. En wie eerder verkoos snoepjes en ander lekkers uit te delen om de politiek onbewuste kiezer op z’n minst tot na de verkiezingen zoet te houden.

Deze schertsvertoning is vooral voor moslims zó interessant dat je niet anders kan dan er als ramptoerist gefascineerd naar blijven kijken. Net die politici die tijdens de afgelopen legislatuur de andere kant opkeken toen moslims door hun partij naar de slachtbank werden gevoerd, staan er na zes jaar weer om de moslimkiezer te paaien. Zonder een spikkeltje rood op de wangen!

Hoe het allemaal begon …

Veel rood in het promotiemateriaal, want het verbaast niet dat het vooral de alibi-ali’s van de SP.A zijn, zoals Hicham Mzairh en Karim Bachar, die op moslims worden afgestuurd met allerlei goedkope en weinig inhoudelijke verkooppraatjes. Het was in Antwerpen uiteindelijk de SP.A die bij monde van überstrateeg en marketingman Patrick Janssens het voorbeeld gaf van hoe je openlijk en ongegeneerd talloze moslimkiezers een loer kon draaien.

Het spel ging destijds als volgt. Je dringt eerst aan op een bezoekje aan de moskeeën, om de indruk te wekken dat je als rabiate vrijzinnige moslims toch steunt in hun individuele religiebeleving. Iets wat ze heel belangrijk vinden. Als je niet meteen gehoor krijgt, niet getreurd, laat gewoon via een medewerker verstaan dat het wel eens gebeurt dat een moskeevergunning wordt ingetrokken.

Eenmaal voor het islamitische electoraat rep je met geen woord over de programmapunten die hen aanbelangen. Je creëert integendeel valse hoop door misleidende slogans te gebruiken zoals ‘diversiteit is een realiteit’, ‘iedereen hoort erbij’, enzovoort.

Als je twijfelt of dit je voldoende stemmen zal opleveren, geef dan duidelijk te kennen dat het leven veel erger zal zijn met de extreemrechtse tegenstander als burgemeester. Zelfs al ben je na de verkiezingen van plan om diens programma uit te voeren en het trots toe te geven ook. Dat is wat in 2006 is gebeurd.

De eerste gewichtige beleidsmaatregel die werd gestemd was de invoering van een dresscode die moslimvrouwen die actief participeerden aan de samenleving zou ‘neutraliseren’. Een antisociale maatregel die we enkel met een extreemrechts programma zouden hebben geassocieerd.

Niet veel later werd het hoofddoekenverbod uitgebreid van loketfuncties naar het onderwijs door ex-SP.A-politica Karin Heremans (die er binnen de partij achteraf weinig voor terug blijkt te hebben gekregen, vandaar de overstap naar Open VLD).

Het was een strategische keuze van Janssens om deze maatregel als eerste goed te keuren omdat ze er bij de SP.A van uitgingen dat het protest snel zou ophouden, en bovenal dat de weinig politiek onderlegde of geëngageerde moslimkiezer het tegen 2012 wel zou zijn vergeten. Guess again!

Een stand van zaken

We zijn het hoofddoekenverbod niet vergeten! En meer dan ooit zijn we ons bewust van het steeds meer rechtse en antisociale maatschappijbeeld dat de SP.A in Antwerpen (maar ook federaal) nastreeft.

Janssens kan blijven proberen stunts uit te halen om de kiezer met een moslim- en/of niet-Belgische achtergrond te misleiden, het zal enkel bevestigen wat we al weten. De SP.A geeft geen moer om de talloze moslims in Antwerpen die verondersteld worden te dom te zijn om het bedrog door te hebben. De trouwe partijsoldaat is echter de kiezer niet.

Met haar moskeetour waarbij ze vage beloftes maakte, trad Güler Turan mooi in de voetsporen van haar voorzitter. Ze mag dan wel de eerste Antwerpse schepen van vreemde afkomst zijn, we mogen niet vergeten dat de vraag eerst werd gesteld aan de zelfverklaarde politieke-weetniet Karim Bachar.

Bovendien had Janssens verklaard dat 'allochtonen' in Antwerpen nog niet klaar waren voor een schepenfunctie. Het verbaast dus niet dat ze enkel naast hem mocht plaatsnemen op een moment dat ze absoluut niets meer kon betekenen.

Hoewel we weinig fan zijn van Fauzaya Talhaoui, zou het niet meer dan eerlijk zijn geweest mocht zij in 2006 tot schepen zijn benoemd toen ze het nodige aantal stemmen bleek te hebben behaald. Dat zou voor de SP.A natuurlijk net een brug te ver zijn geweest. Beweren dat ’t stad van iedereen is en dat nog bewijzen in daden ook? Het zou ongehoord zijn!

De meest recente stunt van Janssens was de benoeming als runner-up op de Antwerpse Stadslijst van Yasmine Kerbache, huidig kabinetschef van Di Rupo. Ongeacht de kwaliteiten die ze ongetwijfeld heeft, kan je van iemand die gelooft dat haar rol als kabinetschef van de eerste minister perfect combineerbaar is met dat van gemeenteraadslid niet verwachten dat ze de talloze uitdagingen waar de Antwerpenaren voor staan ter harte zal nemen (Humo, 21/8/2012).

En toch weten we allemaal waarom het Patrick Janssens niet zo slecht uitkomt dat haar naam op de tweede plaats van de Stadslijst pronkt en niet die van Philip Heylen (CD&V). Met haar Arabische naam, academische achtergrond en sterk voorkomen lijkt ze een geduchte tegenstander voor Meyrem Almaci (Groen) die Janssens zo hoopt uit te schakelen. Wat Janssens niet lijkt te beseffen, is dat hij daarvoor ook de kiezer zal moeten uitschakelen, die zijn verrechtste partij al lang heeft afgeschreven.

Iedereen doet het

Nu is de SP.A lang niet de enige partij die de stem van Antwerpenaars met een moslimachtergrond hoopt te strikken met een naam in plaats van met een programma. Elke partij heeft haar alibi-ali’s en excuustruusjes.

Zelfs de N-VA, die ooit deelname aan spelprogramma’s beneden haar waardigheid vond tot Bart De Wever zelf eens werd uitgenodigd, vond ooit ook dat kandidaten bedreven moesten zijn in de politiek voor ze op een lijst zouden komen te staan. Tot de burgemeesterssjerp in een uiterst diverse stad op het spel stond. Dan werd het plots niet erg om iemand die zelf toegeeft niets af te weten van politiek, zoals Nabila Aït Daoud, een verkiesbare vijfde plaats aan te bieden (Het Nieuwsblad, 31/5/2012).

Hoewel Aït Daoud zelf beweert geen 'excuusallochtoon' te willen zijn, maken haar gebrek aan ervaring en kennis van het politieke spel nu al duidelijk wat haar rol zal zijn. Iemand die – wanneer de N-VA het nodig vindt – vanwege haar Marokkaanse afkomst de Marokkaanse gemeenschap zal moeten schofferen in naam van de partij.

Samen met Zuhal Demir zal Nabila Aït Daoud de persoon worden die moet verkondigen dat de hoofddoek de neutraliteit schendt en dus terecht verboden is en dat ook zal blijven (hoewel de N-VA haar in 2006 niet nodig had toen ze het verbod mee goedkeurde).

Zij zal diegene worden die moet beweren dat de meeste vreemdelingen criminelen zijn en dus hard moeten worden aangepakt. Zij zal diegene zijn die beweert dat discriminatie niet zo’n groot probleem is want wie echt zijn best doet, vindt wel werk. En nog zoveel meer.

Ik hoop dat ik me vergis, maar ik kan me niet voorstellen dat een partij die 'de Vlaamse identiteit' als een vaststaand en exclusief gegeven ziet, dat die een Antwerpse van niet-Belgische afkomst in de partij zou toestaan die zich bewust is van de noden van haar gemeenschap en zich hiervoor actief inzet. Integendeel, iemand met een Marokkaanse naam zonder enige politieke ervaring of engagement vormt in Antwerpen de ideale kandidaat. Ze kan veel stemmen opleveren en tegelijkertijd gekneed en ingezet worden door de partij om de vuile klusjes op te knappen.

De weg vooruit

Intussen nadert 14 oktober en is de Antwerpse moslimkiezer er nog steeds niet uit. Ja, de meeste politici met een gelijkaardige achtergrond die nu op de verschillende lijsten prijken zijn grotendeels 'opportunisten' die nauwelijks iets weten van de échte problemen, laat staan dat ze genoeg kunnen wegen om daarin verandering te brengen (MO*-magazine, 29/8/2012).

En toch moeten we allemaal een stem uitbrengen. Het zou zonde zijn om die stem verloren te laten gaan door blanco te stemmen zoals velen nu opperen. Door blanco te stemmen verlies je de macht van je eigen stem en geef je die vrijwillig aan diegene die wél een keuze kan maken.

Het wordt tijd dat we beginnen geloven in de eigen veranderingskracht! Moslims staan hierin niet alleen maar samen met alle anderen die lijden onder armoede en de nasleep van de economische en financiële crisis, onder de kloof tussen de sterksten en de zwakkeren in het onderwijs, onder racisme en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt, en de onverschilligheid en het gebrek aan openheid in de hulpverlening. We zijn met genoeg die staan voor sociale rechtvaardigheid om het verschil te maken.

Hoewel de media de indruk willen wekken dat het in Antwerpen een tweestrijd wordt tussen Janssens (rechts) en De Wever (extreemrechts), weet iedere Antwerpenaar dat er alternatieven zijn. Aan ons om het oppervlakkige verleidingsspel te doorprikken en te kiezen voor inhoud!

Maryam H'madoun en Samira Azabar

Maryam H’madoun en Samira Azabar zijn beiden actief in Antwerpen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

20 reacties

 • door rvdl op woensdag 12 september 2012

  Dat er meer mag gebeuren aan de integratie (vanuit het bestuur maar ook vanuit de hoek van de allochtonen zelf trouwens) ben ik het volledig mee eens, maar ik snap echt niet waarom moslims altijd zo'n punt maken van het hoofddoekenverbod. Het is nu toch de logica zelve dat in publieke functies elke schijn van (in dit geval religieuze) partijdigheid moet vermeden worden, en dus de hoofddoek daar geen plaats heeft? Wie kan daar nu tegen zijn? Toon toch eens wat sociale flexibiliteit in plaats van je steeds in te graven in allerlei geboden en verboden die niet verenigbaar zijn met een multiculturele samenleving.

  • door sven op donderdag 13 september 2012

   Ik zal deze zogezegde logica nooit begrijpen:"Het is nu toch de logica zelve dat in publieke functies elke schijn van (in dit geval religieuze) partijdigheid moet vermeden worden, en dus de hoofddoek daar geen plaats heeft?"

   • door fa op vrijdag 14 september 2012

    Weet je wat ik niet begrijp? Dat niemand snapt waarom de moslim vrouw een hoofddoek draagt. De Hoofddoek is niet alleen maar een religieuze symbool dat je te pas en onpas kan afzetten. Een moslim vrouw die bewust haar hoofddoek draagt kan dit niet zo maar bij het binnen komen op haar werk haar hoofddoek afzetten want voor haar is dit een vorm van bedekking, vergelijk dit door iemand te vragen zijn broek uit te trekken voor hij binnen gaat en niet met een hoed of kruis. Er wordt van de moslim vrouw verwacht mee te intigreren in de maatschappij en dat doen ze, ze willen gaan werken maar wel met hun hoofddoek op! Als zij dit moeten af zetten betekent dat zij hun identiteit en alles waar zij voor staan in hun tas moet verfromelen en wegstoppen. Dit komt heel vernederend over. Ik begrijp dat dit voor de westerse maatschappij moeilijk is te aanvaarden en te begrijpen maar waarom is alles wat de westerse maatschappij voorschrijft het juiste en logische is en kan er geen begrip worden opgebracht voor vrouwen die wel mee willen in de maatschappij met hun eigen identiteit?

 • door tom op woensdag 12 september 2012

  Knappe tekst. Maar... is de sociaal-economische situatie en het politieke engagement van de Antwerpse moslims echt beperkt tot het opeisen van het recht op een hoofddoek?? Rechtvaardigheid van de belastingen? Discriminatie op de arbeidsmarkt? Huisvesting, sociale en private? Gezondheidszorg, dure en nabije? Toekomst voor de jongeren, economisch en maatschappelijk? Gas-boetes? Opkomend extreem rechts (2 partijen ipv 1)? Volksverheffing in het onderwijs (met name het gebrek daaraan)?

 • door alexdeboeck op woensdag 12 september 2012

  De eerste reactie zou dan kunnen zijn om voor Miryem Almaci te stemmen. Mij niet gelaten, maar dan wèl enkel achter haar naam. Als Brussels BV Luckas Van der Taelen zonder weerwerk binnen Groen (nietwaar Van Besien?) in de media rechtse stellingen mag propageren is het met die partij oppassen. Is het enkel strategisch om middenklasse stemmen te doen of begint het bruine miltvuur ook het groene hout aan te tasten? Als rechtgeaard ecologist, moslimvriend en internationalist ( zie mijn pleidooi voor een Wereldpartij) zou ik, mocht ik tot het edele ras der sinjoren behoren ;). Pvda+ stemmen. Zij hebben zich door de jaar heen steeds in de bres geworpen als tegenstandigers van alle discriminatie en verdediger van de zwakken.

  • door Jan Matthieu op woensdag 12 september 2012

   Ook binnen Groen is er (eindelijk?) een zekere vrijheid van meningsuiting, en maar goed ook. Ik ben het niet altijd eens met Luckas, maar het is wel erg simplistisch te stellen dat hij 'rechtse' stellingen verkondigt, als hij kritiek durft uiten op bepaalde gedragingen van bepaalde groepen allochtonen, die hij zeker niet allemaal over dezelfde kam scheert. ik vind het dan eigenaardig dat iemand die zich een 'moslimvriend' noemt oproept om te stemmen op een partij die rechtstreeks afstamt van een ideologie die godsdiensten vervolgde. Niet dat ik zelf enige pro-godsdiensten gevoelens koester, wel integendeel, maar je weet wel, vrijheid van denken en zo.. Blijkbaar is het alleen als een partij extreemrechtse antecedenten heeft dat haar adepten voor eeuwig te mijden zijn. Niet dat ik ooit op een rechtse partij zou stemmen overigens.. maar evenmin op een extreem linkse. Parce que les extrèmes se touchent..

   • door andress op donderdag 13 september 2012

    Aan Jan

    Ik herneem je uitspraak: 'blijkbaar is het alleen als een partij extreem-rechtse antecedenten heeft, dat haar adepten voor eeuwig te mijden zijn': dus geldt voor extreem-links hetzelfde; je verwijst nochtans naar vroegere godsdienstvervolgingen; indien je jezelf goed zou informeren,dan zou je weten dat Peter Mertens -PVDA+- afstand nam van dat verleden en van de oude dogma's van het oude communisme; maar dat wordt natuurlijk 'vergeten'

  • door Jan Matthieu op woensdag 12 september 2012

   Ook binnen Groen is er (eindelijk?) een zekere vrijheid van meningsuiting, en maar goed ook. Ik ben het niet altijd eens met Luckas, maar het is wel erg simplistisch te stellen dat hij 'rechtse' stellingen verkondigt, als hij kritiek durft uiten op bepaalde gedragingen van bepaalde groepen allochtonen, die hij zeker niet allemaal over dezelfde kam scheert. ik vind het dan eigenaardig dat iemand die zich een 'moslimvriend' noemt oproept om te stemmen op een partij die rechtstreeks afstamt van een ideologie die godsdiensten vervolgde. Niet dat ik zelf enige pro-godsdiensten gevoelens koester, wel integendeel, maar je weet wel, vrijheid van denken en zo.. Blijkbaar is het alleen als een partij extreemrechtse antecedenten heeft dat haar adepten voor eeuwig te mijden zijn. Niet dat ik ooit op een rechtse partij zou stemmen overigens.. maar evenmin op een extreem linkse. Parce que les extrèmes se touchent..

 • door annemie v op woensdag 12 september 2012

  Fauzaya Talhaoui is momenteel senator! Is dat niet goed genoeg dan? Zij legt zich met name toe op de juridische positie van de allochtone en met name Marokkaanse vrouw, en op de sociale, politieke en rechtspositie van de Nieuwe Vlamingen van Maghrebijnse en andere allochtone afkomst. Er bestaat een hardnekkig gerucht dat Fauzaya vanwege een voorakkoord over de verdeling van de schepenzetels binnen het sp.a-spirit kartel, van het schepenambt zou zijn uitgesloten. De waarheid ligt echter veel subtieler: bepaalde van haar supporters dichtten haar de ambitie van een schepenambt toe, die supporters waren ook zeer teleurgesteld dat zulks niet gebeurde. De teleurgestelde supporters (al dan niet binnen de SP.a) waren ervan overtuigd dat er - na de campagne - een schepen van allochtone origine zou zijn in Antwerpen, dat die uit de SP.a(-spirit) hoek moest komen, en gaven daar luidruchtig uiting aan, waarbij zij zich tegen de burgemeester keerden. Niemand van die supporters heeft ooit de moeite genomen om haar expliciet te vragen wat Fauzaya's wensen en ambities waren in haar politieke carrière. Deze geruchtenmolen werd verder gevoed door de reactie van Patrick Janssen dat "de allochtone verkozenen niet klaar waren", hetgeen door de pers werd geïnterpreteerd als "niet klaar waren voor het nemen van de schepen-verantwoordelijkheden" terwijl dat helemaal niet de inhoud van de boodschap was. Wat diversiteit betreft, moet wie twijfelt of ‘moslims’ en andere nieuwe Antwerpenaren wel meetellen in Antwerpen maar eens dringend een kijkje gaan nemen op den Bell (waar de stadsdiensten verzameld zitten), alvorens gratuit kritiek te spuien omwille van duidelijk politieke belangen. Aan een stadsloket moet echter neutraliteit gewaarborgd zijn, zodat ieder mens, ongeacht afkomst of geloof, religieuze of andere overtuiging zich neutraal te woord gestaan of geholpen kan worden. Verdiep je even in de geschiedenis. Hier is gevochten voor scheiding van kerk en staat, en dat ook weer zodat ALLE mensen in vrijheid hun geloof – of niet geloven – zouden kunnen belijden. Wie dus denkt dat die maatregelen er zijn om moslims te pesten, gaat wel heel kort door de bocht, al kan ik wel de gevoeligheid van het thema begrijpen. Dit is DWM onwaardig, van wie ik vooral eerlijke journalistiek verwacht, en ik hoop dan ook dat de betrokkenen zelf nog reageren!

 • door Jean Delaruelle op woensdag 12 september 2012

  In een staat waar de scheiding tussen kerk en macht gerespecteerd wordt zou men niet mogen speculeren op de geloofsovertuiging om stemmenwinst te halen. Niet van de kant van de te kiezen personen, noch van de kiezers. We hebben in het verleden komaf gemaakt met de verzuiling, laat het ons nu niet weer opgedrongen worden door islamisten die op die wijze alleen een stapje dichter bij de totale islamisering willen komen. Alle politici moeten respect betuigen voor de geloofsovertuiging van hun kiezers, zonder er enige voorspraak aan toe te leveren. Wij zijn een seculiere staat en stad en dat moet behouden blijven omdat het de enige echte vorm is van wederzijds respect.

  • door tom op zaterdag 29 september 2012

   'Scheiding der machten' staat voor een scheiding tussen rechterlijke macht en wetgevende/uitvoerende macht. 'scheiding tussen Kerk en Staat' is iets anders. Waarmee ik niet gezegd heb dat bij ons de Staat gescheiden is van de Kerk: de aandachtige burger ziet dat dit land werd opgetrokken en rechtgehouden door een joint venture tussen beide. De macht van de Kerk gaat inderdaad fel achteruit, maar de eerste 150 jaar was in ons land de scheiding tussen Kerk en Staat meer een façade dan wat anders.

   Einde van de verzuiling... ook de zuilen verpulveren stilaan, maar dan vooral omdat de sociaaldemocraten het straal vertikten hun volk te blijven verheffen, en omdat de Kerk die verheffing vooral ziet binnen de onderwerping aan de powers that be. U juicht misschien bij het uitrafelen van de zuilen, het resultaat is een samenleving waarin de blanke werker en de blanke werkloze voor hun TV hangen en zitten afgeven op 'de vremdelinge'. Ik prijs me gelukkig dat ik een zuil heb gevonden, compleet met cultuurfonds, vrouwenafdeling, jongerenwerking, boekhandel, dokterspraktijk, studiecentrum, politieke partij. Een zuil, enfin.

 • door Félicien Manon op woensdag 12 september 2012

  Allochtonen als kiesvee of "We gebruiken ze, maar eren ze niet". Niet voor niets was de Parti Socialiste, gesteund door haar kleine Vlaamse zusterpartij, de drijvende kracht achter de invoering van de beruchte ‘Snel Belg’wet en het stemrecht voor allochtonen. Trouwens wie er meer wil van te weten wil komen moet maar het boek lezen van Mehmet Koksal, een kritische freelancejournalist van Turkse origine, ‘Bruxelles 2009. L’autre campagne’. Daarin brengt de freelancejournalist van Turkse origine verslag uit over de verkiezingscampagne die “in de mainstreammedia niet aan bod komt”. je kan er ondermeer het volgende in lezen“Ik richt de schijnwerpers op de allochtone gemeenschappen – de Turken, de Marokkanen, de Congolezen enzovoort – en beschrijf hoe de traditionele partijen daar zoveel mogelijk stemmen proberen binnen te rijven.” “Het volstaat de voorkeurstemmen bij de PS te overlopen om je daarvan te vergewissen.” Met de massale inzet van allochtonen hoopte de linkerzijde immers haar afkalvende kiezersreservoir aan te vullen. Voor de Franstaligen kwam daar nog bij dat zij in de inzet van het allochtonenleger een middel zagen om de Vlaamse aanwezigheid in Brussel verder terug te dringen Volgens de journalist zijn het immers precies die PS-kandidaten die veel beloven en een uitgesproken “etnische, op de eigen gemeenschap toegesneden campagne voeren” die succes hebben. Als voorbeeld noemt Koksal ene Emin Oskara: “Die heeft welgeteld één vraag gesteld gedurende zijn verblijf in het Brussels Parlement. Maar hij runde de voorbije vijf jaar wel een heel actief secretariaat voor sociaal dienstbetoon in Schaarbeek. Elke Turk die een probleem had met de gemeentelijke administratie, een bouwvergunning nodig had, zijn nieuwe schoondochter via gezinshereniging uit Turkije wou laten overkomen of op zoek was naar een baantje, kon bij hem terecht. Hij is wel herkozen.” Desgevraagd zegt Koksal dat de allochtone kiezers in de volkswijken van hun politici vragen naar “een lange arm, subsidies voor hun vzw’s…” “Ze willen zaken waarop ze eigenlijk geen recht hebben, wat een groot democratisch probleem opwerpt”, aldus nog Koksal. Verder schrijft hij: De PS mag dan wel de kampioen zijn, ook andere partijen laten sinds geruime tijd geen middel onverlet om hun profijt te doen met het etnisch stemgedrag van de ‘Nieuwe Belgen’. Tekenend terzake is de anekdote die Koksal vertelt over een campagnebijeenkomst van Fouad Ahidar, die door de Brusselse SP.A was uitgestuurd om allochtone zieltjes te ronselen. Op de bewuste avond, waar Yamilla Idrissi, Bert Anciaux, Pascal Smet en de hele Brusselse SP.A-top aanwezig was, werd volgens Koksal geen woord Nederlands gesproken: “Iedereen sprak Frans en een beetje Arabisch. Nu, ze moeten wel want anders begrijpt niemand in de zaal hen. Maar die hele verkiezingsavond ging over de bootreis van Ahidar naar de Gazastrook, en dat hij alles in het werk zou stellen om mensen zonder papieren te regulariseren.” Bron: ‘Bruxelles 2009. L’autre campagne’ van Mehmet Koksal

 • door Michel T op woensdag 12 september 2012

  De kwaliteit van dit artikel is DWM onwaardig, gooi en smijtwerk, gratuite beledigingen, zwakke analyse - een schreeuwtekst zonder nuance en zonder meerwaarde voor een open democratisch debat. Niet links, maar link.

  • door sven op donderdag 13 september 2012

   benieuwd naar je inhoudelijke bijdrage om je woorden kracht bij te zetten.

 • door sammir op donderdag 13 september 2012

  Patrick janssens, zal NIET meer op deze potentiele kiezers kunnen rekenen, je kunt niet in 2006 , hun een loer draaien, en hopen dat de Moslim electoriaat, dat zomaar vergeet, GENOEG IS GENOEG!!

  Nu zal door het geklungel, en minachting , van patrick janssens, zal de flamingant ,die jiddisch belangrijker, vindt dan de omgang met ALLE relegies, de burgemeestersjerp, mogen ambieeren, voor 6 jaar, omdat dit het gevolg zal zijn, tegen een anti - janssens campagne, door Moslims, die gefrustreerd zijn ,in zijn beleid, en alleen maar excuus bountys, stuurt, om zijn klote beleid uitlegt,...

  Fauzaya THALAOUI, heeft nog een poging ondernomen, om deze reclameman, op zijn plaats te zetten ,geen JA knikster, die vecht binnen de Sp a, tegen deze stroploze en hemdloze dictator, ...

  Respect voor Fauzaya Thalaoui, als vrouw en vechtster voor de rechten, van Marokkaanse kiezers, in Belgie, deze senator, doet haar werk , zeer goed, en is in deze functie , capabel, ...

  Janssens, vind blijkbaar allochtonen, niet bekwaam genoeg, om een schepenfunctie te verrichten, ...gesproken van een onderhuids racisme,...

  De valse vertegenwoordigers, lopen nu de moskeen plat, om de broodnodige stem, van de Moslims, te pikken,...

  Deze bountys, en excuus allochtonen, zijn het NIET waard om op te stemmen, deze hebben ook allang hun IDEALISME verloren, en zien een postje in de politiek, als baan, CARRIEREJAGERS zijn het geworden, zonder bezieling of inhoud,....

  Op wie moet nu de Moslimkiezer op stemmen, bij gebrek aan een democratische Moslimpartij???

  Een zwaar dilemma, voor de bewuste Moslim, die het allang beu is, om alleen, tijdens de verkiezingen "belangrijk" te zijn, ....

  RMM; Reborn Muslim Movement the founder

  • door andress op donderdag 13 september 2012

   Beste Sammir

   Ik heb hierboven gereageerd op het artikel van Maryam H'madoun en Samira Azabar. Voor jou wil ik ook aanstippen dat niet alleen Janssens maar ook de N-VA te mijden zijn: die partij liet zelf verstaan dat ze geleidelijk de identiteit van migranten wil ondermijnen; je weet wel: we moeten allemaal 'goede Vlamingen' worden; zie de gedragscode van minister Bourgois.

   Alternatieven zijn de PVDA+ en ROOD!; zij zijn voor eerlijke verdeling van de rijkdom en respecteren de identiteit van migranten.

 • door andress op donderdag 13 september 2012

  14 oktober in Antwerpen

  Maryam en Samira,

  Kijk eens naar het programma van PVDA+ of ROOD!: die gaan voor rechtvaardige herverdeling; die willen de identiteit van de migrant niet ondermijnen; -bij N-VA bv. willen ze geleidelijk iedereen tot 'goede Vlaming' maken: dat hebben ze met niet zoveel woorden zelf laten doorschemeren; gevaarlijk: zie de gedragscode van de 'goede Vlaming'; -zie minister Bourgois-; nb. praat eventueel ook eens met Samira en Elke van 'Motief', op de Oude Boomse Steenweg,

  André Schippers Antwerpen

 • door aronjaco op maandag 17 september 2012

  In onze media wordt nog steeds hetgeen in Antwerpen gebeurt vertaald als : dat is de wil van de Vlaming. Vlaanderen is veel en veel groter dan dat, en België nog veel groter en dus de denkwijzen en ideeën navenant. De allochtonen moeten een beetje verder denken dan binnen het " Antwerpsenkader". De gemiddelde Belg denk niet zoals het verziekte Antwerpen , verziekt in haar mentaliteit van " wij hebben het voor het zeggen". Gemeenteraadsverkiezingen hebben te maken met de nationale politiek. De gemeenteraadsverkiezingen bepalen de Belgische politiek en daarvoor worden die gemeenteraadsverkiezingen ook gebruikt. Zie maar naar Reynders die nu plots het N-VA als een uiterst rechtse stroming accentueert. Precies alsof we dat nog niet wisten. Reynders poogt een deel van de kiezers terug te brengen naar hun , in zijn geval , neoliberale roots, en dat omwille van de achteruitgang van de aantallen kiezers die op zijn partij stemmen. Alexander De Croo zal het wel weten. Tussen haakjes , Reynders beseft blijkbaar niet dat het neoliberale dogma heeft afgedaan. Pvda+ , ja , da's allemaal plausibel , maar die willen slechts als oppositie fungeren , en da's al te gemakkelijk. Waar zijn ze nationaal en wat is het programma , dat weet ik niet. Alternatieven worden gezocht maar zijn alsnog niet aanwezig , Mertens ten spijt. Begrijp me niet verkeerd, ik ben pro de sociale welvaartstaat waar het goed is te leven voor iedereen en vooral voor onze toekomstige generaties. Bijgevolg ben ik tegen het denken in hokjes , zoals bv. de kwestie " hoofddoeken". Die een openbaar ambt ambieert moet zich aan de regels houden , los van enige religieus of ander persoonlijk motief. Zo niet is enige consequentie in zijn of haar keuze aan de orde op dat vlak. Een politieman dient een uniform te dragen , m.a.w. een kledijverplichting is aan de orde. Die dat niet wil komt tout court niet bij de politie . Mutadis mutandis geldt dat ook binnen andere maatschappelijke sferen. Autochtonen moeten zich ook realiseren dat extremiteiten op basis van één of andere overtuiging inderdaad een keuze is van de persoon in kwestie en daar is de maatschappij bijgevolg niet voor verantwoordelijk. M.a.w. de autochtonen moeten zich minder vastpinnen op hun symbolen en flexibel omgaan met de maatschappij waarin ze leven , maar dan wel in een brede visie van welzijn voor

 • door Alex Mulder op dinsdag 18 september 2012

  [title]Hallo Maryam en Samira ! ik[/title]Hallo Maryam en Samira ! ik stel , samen met u ,duidelijkheid erg op prijs ! Derhalve geen excuus Ali's noch Fatima's op zgn grotendeels "autochtone " (wat dit ook moge betekenen) lijsten .Dit is inderdaad gewoon plat kiezersbedrog , zowel van autochtonen als van moslims .Daarom, kom op met een EIGEN lijst, dan weten we ten minste waar we aan toe zijn ! En vooral : welk bestuursniveau u ook nastreeft , gemeente , provincie , gewest , federaal of Europees , bewijs dan ook uw loyauteit tegenover het land dat u mee wil besturen en gooi uw "ander" paspoort weg !!! Hou op met het ontvangen van richtlijnen uit Ankara , Rabat , Tunis of waar dan ook . Immers : "men kan geen twee heren ( in eer) dienen

 • door tralalala op vrijdag 21 september 2012

  Wat een leuk wereldbeeld heb jij? zo veel vertrouwen in de mensheid en de ander...

  maar swoit, wat houdt u tegen om een eigen partij of programma op te stellen? Ik lees enkel wantrouwen in de bestaande partijen maar buiten het afschaffen van het hoofddoekkenverbod nauwelijks inhoudelijke standpunten

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties