Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Kernenergie, stilte, leugens en de ijdele belofte van schone energie

Het is inmiddels meer dan duidelijk dat er ernstige problemen zijn met enkele Japanse kerncentrales in Fukushima. Tijd om te herinneren aan Tsjernobyl, de grootste kernramp uit de geschiedenis, aan het grote stilzwijgen én de leugens, en vooral aan de grote schaduwkanten van kernenergie. Zij kan de 'eeuwige' belofte van 'schone' energie niet waarmaken, jammer maar helaas.
dinsdag 15 maart 2011

De grootste kernramp uit de geschiedenis

Enkele landen waarschuwen hun bevolking voor radioactieve besmetting, andere stellen hun bevolking ten onrechte gerust, zelfs met medewerking van de media.

Eind april 1986 en de eerste dagen van mei drijven er grote radioactieve wolken over Europa. De eersten die onraad ruiken zijn de Zweden, die een onverklaarbaar hoge radioactiviteit meten.

Pas na enige tijd - en als het niet anders meer kan - geeft de Sovjetunie toe dat er zich op 26 april een ongeluk heeft voorgedaan in één van de vier kerncentrales in Tsjernobyl, een kleine honderd kilometer ten noorden van Kiev. Er is een zware ontploffing geweest in de reactor, gevolgd door nog meer ontploffingen en een hevige brand. Die stuurt de vrijgekomen radioactiviteit hoog de lucht in.

Al vlug blijkt het de grootste kernramp uit de geschiedenis te zijn. Eenendertig mensen sterven aan de explosie en tweehonderd achttien bezwijken aan een directe overdosis straling, soms bijna onmiddellijk, anderen na enkele weken.

De tol is groot, maar niemand weet hoe groot

De gevaarlijke wolken uit Tsjernobyl bereiken grote delen van de toenmalige Sovjetunie maar ook Zweden, Midden-Europa, West-Europa en Groot-Brittannië, duizenden kilometer verder.

Enkele landen waarschuwen hun bevolking terecht voor mogelijke radioactieve besmetting, andere zwijgen of stellen hun bevolking ten onrechte gerust, zelfs met medewerking van de media.

Hoeveel kankerdoden Tsjernobyl op langere termijn heeft veroorzaakt zal grotendeels onbekend blijven. Goed tien jaar later is wel al zeker dat er in Wit-Rusland en Oekraïne bij kinderen tot zesendertig keer meer schildklierkanker opduikt dan voor de ramp, in de provincie Gomel zelfs honderd keer meer.

Voor andere kankers is de balans niet zo snel te maken. Wat men na verloop van tijd wel weet: tot honderden kilometers van Tsjernobyl komen erfelijke mutaties in het DNA tweemaal zo veel voor als normaal. Velen hebben te weinig witte bloedcellen en riskeren dus meer infecties en kanker op te lopen. Gedragsstoornissen en emotionele problemen teisteren talloze mensen.

De belofte van 'schone' energie

Sommigen zien een keerzijde aan de zelfvernietiging die de kernenergie voor de mensheid kan meebrengen. Dat is de andere toepassing van kernenergie. Die belooft ons ‘schone’ energie: kernenergie draagt inderdaad minder bij tot het broeikaseffect en dat is onmiskenbaar een groot voordeel. Ook moet erkend worden dat de nucleaire industrie – zolang er niet al te veel fout loopt – minder mensen ziek maakt en doet sterven dan de winning en verbranding van steenkool, olie, gas en hout.

Veiligheid en gezondheid niet gegarandeerd

Toch zijn er gegronde redenen voor kritiek, ja zelfs om kernenergie af te wijzen. In de eerste plaats is er een probleem van veiligheid en gezondheid. Kernenergie en radioactieve straling gaan onverbrekelijk samen en die straling kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Te hoge stralingsdoses leiden tot meer kankersterfte.

In 1999 herinnert een zwaar ongeluk in de Japanse kernfabriek van Tokaimura opnieuw aan de risico's.

Al in 1957 ontsnapt er radioactiviteit in de kerncentrale van Sellafield in Groot-Brittannië. De bijna-ramp in 1979 nabij het Amerikaanse Harrisburg en vooral de kernramp in 1986 in Tsjernobyl schudden de wereld wakker. Het is nu overduidelijk dat ernstige nucleaire ongelukken niet uit te sluiten vallen.

In 1999 herinnert een zwaar ongeluk in de Japanse kernfabriek van Tokaimura daar opnieuw aan. Net als in Harrisburg bevindt men zich op de rand van een grote nucleaire catastrofe.

Grotere kans op verspreiding van kernwapens

Er is nog een tweede veiligheidsprobleem. Men spreekt van het vreedzame gebruik van kernenergie, maar wat er uit kerncentrales komt kan wel dienen als grondstof om kernwapens mee te maken. De verspreiding van kernenergie en kerncentrales brengt bijna onvermijdelijk ook de verdere verspreiding van kernwapens mee. In een conflictrijke wereld is dit geen gelukkige evolutie.

Onopgelost afvalprobleem

Ten derde is er het nucleaire afvalprobleem, en dat is misschien wel het meest zwaarwegend. Kernenergie produceert radioactief afval in aanzienlijke hoeveelheden. Bij het zogenaamde licht radioactieve afval duurt het enkele tientallen jaren voor het stralingsgevaar is geweken. Dit afval moet dus decennialang veilig opgeborgen blijven. Dat is al bij al nog overzichtelijk.

Veronderstel even dat de oude Grieken of de Romeinen ons met nucleair afval hadden opgezadeld, wie kon twee millennia lang de veilige opberging ervan garanderen?

Maar bij sterk radioactief afval duurt het stralingsgevaar duizenden jaren. Dat is helemaal niet meer overzichtelijk, en het schept een ethisch probleem omdat niets of niemand de generaties na ons, tot in het jaar 4000 en zelfs later, kan garanderen dat dit radioactieve afval al die tijd in ‘veilige’ omstandigheden weggeborgen zal blijven.

Veronderstel even dat de oude Grieken of de Romeinen ons met dergelijk afval hadden opgezadeld: welk onheil zou daar in de sindsdien verlopen millennia niet mee gepaard hebben kunnen gaan?

Nog een probleem: waar zou al het nodige uranium vandaan moeten komen?

Voor wie toch met kernenergie zou willen doorgaan, zijn er nog meer problemen. Zo zijn de uraniumreserves op onze wereld te beperkt om volop deze energiekaart te kunnen spelen. En die reserves zijn net als olie heel ongelijkmatig verspreid over de wereld.

Ook al hebben velen het daar heel moeilijk mee, de enig mogelijke conclusie is dat de mens kernenergie moet afwijzen. De risico’s van kernenergie en vooral het bijna eeuwigdurende afvalprobleem maken dat zij er geen recht op heeft.


Bron: Dirk Barrez, Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw, 1999, p.25-26

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

33 reacties

 • door Wouter Braeckman op dinsdag 15 maart 2011

  En vergeet zeker niet te vermelden dat we door kernenergie niets meer of niets minder zijn dan een wingewest van Parijs. Het GROEN-krantje van een tijd geleden, na de beslissing dat de oudste Belgische centrales langer open mochten blijven, was er helemaal op: "champagne in Parijs, niets als regendruppels in Brussel".

 • door Apollodōros Phlamandos op dinsdag 15 maart 2011

  De oplossing als kernenergie wil blijven gebruikt worden is overschakelen om thorium ipv uranium. Thorium is veel schoner, geeft veel minder afval, minder kans om zware rampen als bij Tsjernobyl, en geeft toch ongeveer dezelfde hoeveelheid energie. Het is ook aanzienlijk ruimer voorhanden dan uranium, en is zelf niet geschikt voor kernwapens, hoewel het afvalstof (een uraniumisotoop) eventueel wel daarvoor kan aangewend worden).

  De eerste experimenten vonden plaats in de jaren zestig maar werden stopgezet wegens gebrek aan geld, juist omdat het zo weinig belofte inhield voor het produceren van kernwapens (wat in die tijd, de volle Koude Oorlog, een must was voor elke kerntechnologie).

  Dus we moeten niet per se kernenergie opgeven, we moeten gewoon onze reactoren aanpassen voor het gebruik van thorium als brandstof ipv uranium.

  • door Wim op dinsdag 15 maart 2011

   Fantastisch !!! Echt iets voor Vlaanderen In Aktie ...

 • door Wablieft ? op dinsdag 15 maart 2011

  Is het zoiets als het "Museum van Schone Kunsten" of wordt er eigenlijk PROPERE enegie bedoelt met het hollandisme "schone" ?

  • door Toka op woensdag 16 maart 2011

   Volgens de woordenboek van de Nederlandse taal betekent schoon gewoon proper. Dus propere energie.

   • door Toka op woensdag 16 maart 2011

    Belangrijk: De opmerking ivm met schonere energie was aan NG gericht. Verder lees ik dat men dikwijls hoog radio actief risico verward met laag radio actieve toepassingen. Dit is fout! Laag RA toepassingen kunnen geen kernramp veroorzaken en hun levenduur is veel korter dan het hoog RA afval. Ook de vergelijking met ander milieurampen is fout. Van de andere rampen kan het leven op aarde zich nog herstellen , evt. met hulp van de technologie. Van kernrampen niet! Dit is nefast. op enkele eencelligen na (bron NGC). Het probleem is is dat de mensheid nog aangroeit en zijn drang naar nog meer energie om zijn behoeften te bevredigen evenredig mee groeit. Dat kan wel eens tot ernstige problemen in de toekomst leiden.Want bvb. met electrische wagens los je het broeikasprobleem niet op, je verplaatst het gewoon.Alle productie in de wereld is bijna afhankelijk van organische brandstoffen. Ook de productie van staal, autobanden, etc.... En als alle 7 000.000.000 mensen één auto willen dan heb je wel problemen geloof ik. De oplossing ligt in een mentaliteitswijziging zowel bij verbruiker als producent. En...beleidsmakers. Maar is dat misschien niet te hoog gegrepen? ;-)

 • door De Wilde Martin op dinsdag 15 maart 2011

  De komende kernramp in Japan doet inderdaad onze ogen opengaan. Stroom opwekken met kernenergie is een fantastische uitvinding, maar nu pas beseffen we de draagwijdte er van. Toch is dit een uitvloeisel van onze tijdsgeest. We protesteren met z'n allen tegen steenkoolcentrales, tegen klassieke centrales en tegen kerncentrales... maar wat is het probleem? Wijzelf, alleen de mensen zelf... Ook degenen die het hardst protesteren zijn grote 'energievreters'. We zijn allen verslaafd aan energie. De elektriciteit moet maar eens een halfuurtje uitvallen en we zijn reeds volledig gedesoriënteerd.. We kunnen ons voedsel niet meer koelen, geen radio of tv meer, geen koffie meer enz.

  De enige oplossing om uit het hele energiedebat te geraken is om anders aan te kijken tegen het gebruik van energie. Maar dan moeten er grote offers gebracht worden. Economisch zou dit een ramp betekenen (voor de economen wel te verstaan), en we zullen allen niet één, maar ontelbaar veel stappen moeten terugzetten in de tijd.

  Ikzelf probeer er iets aan te doen: ik rij met de fiets naar het werk, ik heb geen afwasmachine en geen droogkast. Ik heb een houtkachel en sprokkel zoveel mogelijk zelf mijn hout. Ik heb een energiezuinig autootje en ik woon in een bescheiden huis. We hebben een serre en een moestuin, kippen, elk jaar kweek ik mestkuikens en slacht deze. We gaan nooit ver op reis maar kunnen genieten van de zon op ons terras! Meermaals worden we daarvoor aangekeken en aanzien als 'armoezaaiers'.... maar ook wij kunnen ten volle van het leven genieten. En waarom geeft men geen subsidie zodat elke gemeente zijn windmolenpark krijgt, om zo in de eigen behoeften te voldoen, met de eigen inwoners als aandeelhouders. Leg ook een beperking op in hoeveelheid en in tijd voor het elektriciteitsverbruik. Ook bedrijven zullen moeten inbinden. Alles wat basisbehoefte is (water, elektrtciteit, mobiliteit, onderwijs.. moet voor de overheid blijven).De liberalisering van de markt heeft alleen maar ongeluk gebracht. Vroeger zei men: 'think big', nu wordt het 'think small and you'll be happy'

 • door guy wauters op dinsdag 15 maart 2011

  Het ziet er niet goed uit in Japan maar tevens mogen we tevreden zijn dat het nog beperkt is tot Japan MOMENTEEL. Japan is een land met een hele goede organisatie,voorbereiding op aardbevingen, rampen ...en dan gebeurt het nog. Wat als dat zou gebeuren in één of ander minder ontwikkeld land? De ramp die we nu gezien hebben is spijtig genoeg maar een voorloper. Er zullen nog veel meer van deze zaken gebeuren in de komende maanden en zeker komende 2 jaren. Dit wist ik al vele jaren geleden maar mensen slapen verder. We zijn gevaarlijk dicht bij 21 maart - oppassen dan want dan komt er een nieuwe golf van vernietigende/transformerende energieën over de wereld. Dat zou nog verder complicaties kunnen geven in Japan. Wij (de rest van de Wereld) hebben nog de tijd om zoveel mogelijk kerncentrales te sluiten of extra te beveiligen.Met de komende klimaatsverandereing, verschuiving van de aardas etc....eventueel zelfs nog ompoling kan de natuurkracht gigantisch meer toenemen. Wat kunnen we doen? In bewustzijn toenemen, geestelijke ruimte in ons zelf scheppen zodat we niet met paniek en angst meedrijven. De mens dient eindelijk zijn verantwoordelijkheden op te nemen naar medemens en onze planeet moeder Aarde, welke een levend wezen is. Kosmos, aarde, mens, natuur etc.... zijn allen verbonden met elkaar. We zijn te ver van onze essentie weggegleden. ALs we het vuur in onszelf niet kunnen transformeren naar het 4de niveau - hartsniveau, dan komt het vuur van de buitenwereld naar ons in al zijn verschrikkingen ! Mensen, wordt wakker - wees meer bewust, het is ons niveau van bewustzijn dat het verschil zal maken!

  • door Frankie op dinsdag 15 maart 2011

   @guy wauters: vernietigende/transformerende energieën, verschuiving van de aardas, 4de niveau... Wat voor een onzin zit jij hier uit te kramen?

 • door Johan op dinsdag 15 maart 2011

  Japan toont duidelijk dat de overheid en het productiebedrijf constant bezig zijn alle problemen te minimaliseren, om vooral geen paniek te veroorzaken bij de bevolking. En dat is dan nog de Japanse bevolking, die alles heel sereen oppakt. Ik vraag me echt af hoe dit bij ons in Belgie zou gebeuren. Electrabel en de kernenergie-lobby deed nu al heel de tijd niks anders dan kernenergie keer op keer op zijn meest positiefs te laten zien, bij een kernramp of ongeluk zal dit niet anders zijn ! P.S. Van GDF Suez - Electrabel horen we nu helemaal niks ...

 • door Bennie Janssens op dinsdag 15 maart 2011

  In Zeeland zijn er nu twee bedrijven die nieuwe kerncentrales willen bouwen om te voorzien in de stijgende vraag naar energie in Europa en voor een deel ter vervanging van afgeschreven energiecentrales die fossiele brandstoffen gebruiken. De redenering is dat we met echte duurzame energiebronnen niet aan de stijgende energiebehoefte kunnen voldoen. Een vreemde redenering, want gezien onze veel te grote ecologische voetafdruk moeten we voor een meer duurzame levensstijl, juist veel minder energie gaan gebruiken, energiezuinige woningen bouwen en minder energievretende produkten maken en gebruiken. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om onze levensstijl duurzamer te maken. Permacultuur is een duurzame methode om voedsel te produceren. Kleinschalige economieën kunnen de afstand tussen werk en thuis en tussen productie en consumptie drastisch inperken en auto's voor een groot deel overbodig maken. Een andere inrichting van de economie en een meer duurzame levensstijl kan de biosfeer behouden voor volgende generaties. Technologie kan ons daarbij helpen, maar kan niet alle problemen oplossen. Dat is inmiddels al aangetoond. Wat we bij een duurzame levensstijl, nog aan energie nodig hebben kan gemakkelijk uit zon, wind en waterkracht gehaald worden of uit aardwarmte.

  Het blijven denken in termen van economische groei in de zin van materiele produktie en consumptie zou wel eens veel bedreigender kunnen zijn voor de mensheid dan de risico's van radioactieve besmetting door kernenergie. Maar de conclusie blijft hetzelfde: Geen nieuwe kerncentrales bouwen.

 • door Stijn op dinsdag 15 maart 2011

  De berging van radioactief afval kan niet het grootste kernpunt zijn om tegen het gebruik van kernenergie te zijn omdat het enkel een probleem is van publieke opinie en niet van technische problemen. Ergerlijk is dat nog steeds elke rationeel gedachte vervalt bij de 'onzichtbare dreiging' van radioactieve stralen, ook in de tekst van Dirk Barrez. Zowel ingenieurs als geologen zijn gewonnen voor de opslag van hoog radioactief afval in de diepe ondergrond. Jarrenlange studies wijzen uit dat dit een veilige en tevens de veiligste manier is van het op slaan. Het schrikbewind van politic aangevoerd door een niet opgeleide publieke opinie zorgt er nu voor dat dit afval 100 keer meer volume moet aannemen om het in te kisten en aan de oppervlakte op te slaan. Iets wat voor hoog radioactief afval niet veilig is. Spijtig genoeg ziet men in deze discussie maar al te vaak dat de problematiek rond de berging van laag radioactief, middelmatig en hoog radioactief afval door elkaar worden gehaald. Wist u bijv dat als u daarnet naar het UZ moest voor een scan, ook (laaggradig) radioactief afval veroorzaakte?

  • door Leo VE op dinsdag 15 maart 2011

   Radio-aktief afval IS één van de grootste problemen. Dat zogenaamd 'veilig' opbergen op grote diepte is geen oplossing, want de aarde is geen star en inert systeem, dat heeft de ramp in Japan nu wel bewezen!

   TER INFO:"In Japan houdt sinds oktober 2000 het Nuclear Waste Management Organization of Japan (NUMO) zich bezig met onderzoek naar ondergrondse opslag van hoogradioactief afval. Dit consortium verwacht rond 2040 dusdanig ver gevorderd te zijn met het onderzoek dat rond die tijd de eerste mijnen in gebruik kunnen worden genomen." (bron: WIKIPEDIA)

   Ik denk dat we het gebruik van nucleaire fysica tot een strikt minimum moeten beperken. Nucleaire geneeskunde OK, maar daar hebben we geen kerncentrales voor nodig, met cyclotrons komen we ook al een heel eind. Maar de piste van energie-opwekking door kernsplijting moeten we dringend verlaten. Had men al het onderzoek, energie en financiële middelen ingezet voor hernieuwbare energie ipv voor kernenergie, stonden we nu op dat vlak veel verder. Mijn vrees is echter dat die piste NIET zal verlaten worden, want er wordt door sommigen veeeeeel geld verdiend in de nucleaire industrie.

  • door David Grillet op dinsdag 15 maart 2011

   Volgens mij is het grootste probleem met kernenergie het hoogradioactief afval. Dit blijft gigantisch lang schadelijk en is dus een (enorm) vergiftigd geschenk voor de toekomstige generaties. Geologische berging kan misschien een "definitieve" oplossing zijn (een beetje moeilijk in te schatten over een dergelijke periode), maar voor zover ik weet wordt dit nog niet al te actief toegepast. Er zal waarschijnlijk ook gigantisch veel protest optreden (ook al is het gevaar quasi nihil) overal waar men dergelijke berging plant uit te voeren. Voor mij kan kernenergie dan ook alleen wanneer men voor elke gram geproduceerd afval op voorhand een definitieve oplossing voorzien heeft.

   Een ander gevaar bij kernenergie zijn politieke en economische belangen. Kerncentrales bouwen kost veel geld. Oude kerncentrales open houden brengt veel op. Men moet zeer goed in de gaten houden dat deze belangen de veiligheid niet in gevaar brengen. De doorslaggevende factor voor het al dan niet langer openhouden van een centrale moet van louter technische aard zijn. Als er grote problemen optreden met een kerncentrale, zal dit met grote kans een oude centrale zijn (zo zijn/waren de reactoren in Fukushima meer dan 40 jaar oud). De technologie van vandaag (40 jaar later) zal de kans op een Fukushima of een Tsjernobyl reduceren tot quasi nihil. Uitspraken als "Pleiten voor nieuwe kerncentrales kan akelige gevolgen hebben. Zie Japan" (Caroline Gennez) zijn dan ook volledig misplaatst.

   Dus: de problemen van kernenergie zijn: 1) afval 2) nefaste economische en politieke beslissingen

  • door Leo Germeys op dinsdag 15 maart 2011

   " De berging van radioactief afval kan niet het grootste kernpunt zijn om tegen het gebruik van kernenergie te zijn omdat het enkel een probleem is van publieke opinie en niet van technische problemen. " Dat is me wel de meest wereldvreemde stelling die ik in lange tijd gelezen heb. U mag de technische problemen die dergelijke opslag stelt niet loskoppelen van de werkelijkheid van de wereld waarin die afval zou moeten opgeslagen worden! Er zijn namelijk ontzettend veel zaken die perfect technisch mogelijk lijken en toch niet werkbaar zijn in de grote werkelijkheid rondom ons. In werkelijkheid is de vrijheid die besloten zit in de kracht van een publieke opinie nauw verbonden met de mogelijkheid tot technische ontwikkeling. En omgekeerd leidt een dictatuur tenslotte altijd tot een verlamming van elke ontwikkeling. Uw standpunt is dus minstens onhoudbaar op de tijdschaal waarop een technologistendictatuur elke ontwikkeling wurgt, en dat geldt zeker ook voor de berging van radioactief afval die immers duizenden jaren bestrijkt daar waar dictaturen het met hooguit een generatie moeten stellen. Tot hiertoe heb ik maar een grapje gemaakt met je stelling, nu kom ik terzake en maak er brandhout van. De berging van radioactief afval is een bijzonder groot probleem omwille van de enorme tijdschaal. De probleemstelling groeit nog steeds ver boven het bereik van onze technische kennis, ook de uwe. Het is dus helemaal geen probleem van publieke opinie, tenzij U ermee bedoelt dat we allen maar moeten meedansen naar de pijpen van enkele kortzichtige mensen die bereid gevonden zijn om een probleem als opgelost te beschouwen wanneer zij veronderstellen dat een komende generatie er wel ooit zal in slagen het probleem dat zij vandaag scheppen in een onbepaalde toekomst op te lossen. De ervaring die de mensheid vandaag opdoet met de kerncentrales is een nu nog levend bewijs van deze stelling. In tegenstelling tot wat Dirk Barrez schrijft is deze ramp in Japan een veel ergere ramp dan Tsjernobyl. Want de Tsjernobylreactor was van een oud type waarvan men wist dat er inherente ontsporingsmechanismen inzaten, terwijl deze Japanse reactoren naar ik vermoed althans ofwel een drukwaterreactor dan wel een kookwaterreactor zijn, die door veiligheidsmensen een stuk stabieler aanzien worden dan het oude type grafietreactoren. Dus ook al is de schade als gevolg van de haardsmelten mogelijk ( nu nog ) kleiner dan in Tsjernobyl, de verhouding tussen de technologisch leverbare inspanningen ter voorkoming van haardsmelt en het resultaat ligt een stuk slechter bij deze gebeurtenissen dan bij Tsjernobyl. Verder hoop ik van ganser harte dat de gevolgen voor milieu en gezondheid minder erg zullen zijn dan bij Tsjernobyl, maar het ziet er nu al feitelijk naar uit dat het het tegendeel zal zijn. Vandaar ook dat de Westerse wereld met de handen in het haar zit bij deze gebeurtenissen: het is niet het concrete functioneren van veiligheidssystemen dat op de helling staat - dat ook - maar een aantal fundamentele keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp van het geheel van de beveiliging, met name de veiligheidsmarge ten overstaan van de historisch waargenomen intensiteit van aardschokken, het voorkomen van vloedgolven en de gelijktijdigheid van het meervoudig falen van noodkoeling. De kracht van de aardschok in Japan heeft in elk geval aangetoond dat het onjuist is beveiliging te baseren op een toch op geologische tijdschaal zeer beperkte ervaring van hooguit zeg maar 150 jaar. Idem dito voor de tsunami die naar verluidt de pompen zou verzopen hebben ( kan je het je inbeelden dat je in alle ernst rekening zou gehouden hebben met een tsunami en tegelijk toegeven dat die je pompen verzuipt?). In het kort, de gebeurtenissen in Japan tonen aan dat we als we ooit nog verder willen gaan met kernenergie, we dat zullen moeten doen met een heel wat verder doordacht veiligheidsconcept dan nu het geval is. Maar zelfs buiten dat kader is er evenmin plaats voor een regeringsbesluit om gratis tien tot twintig jaar toe te voegen aan de ontwerplevensduur zoals in bepaalde politieke middens gedacht wordt. Want dat verlengen van de levensduur vereist niet alleen ook een herdenken van het veiligheidsconcept, maar verlegt bovendien de grenzen voor het gebruik van al dan niet bestraalde materialen tot ongekend gebied, waarvoor men zelfs niet eens alle nodige testen heeft ontwikkeld. Dat is feitelijk experimenteren op grote schaal en getuigt van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Intussen zijn onze Japanse buren in diepe ellende gestort als gevolg van een "gewone" gebeurtenis die op veel plaatsen op de wereld kan voorkomen. En onze Europese "leiders" voeren een show op over de veiligheid van kerncentrales, waarbij je je op kleuterpeil moet bevinden om niet te doorzien dat zij niet in staat zijn nu in drie maanden die vragen naar veilgheid te vernieuwen die een twintigtal jaren gevergd hebben om te komen tot het antwoord waarvan we nu vandaag weten dat het onvoldoende was. Maar goed, men mag altijd hopen dat zij besluiten dat ze er nog niet klaar voor zijn en er langere tijd voor nodig hebben. En intussen die maatregelen nemen zodat ze niet langer de ontwikkeling van niet-kernenergie tegenhouden en we er niet langer zo afhankelijk van zijn dat de kerncentrales draaien.

 • door Gooris, S. op dinsdag 15 maart 2011

  Weet je wat ik onnozel vind? Al dat gepalaver rond onze kernuitstap, het uitstel of afstel ervan, gecombineerd met onze energienoden, én daarenboven nog es het feit dat onze zuiderburen dé kerngigant van Europa zijn. Manmanman wat een verloren discussie. Ziet er dan niemand dat onze democratie al altijd samengaat met een realpolitieke benadering van het energieprobleem? Kernenergie afschaffen gaat gepaard met anders gaan leven (en ja, die Duitsers kunnen het zich veroorloven, maar elke boer doorziet toch wel de show van Merkel, paar stemmen ronselen, paar centrales op non-actief zetten... momentum), en als dat niet van bovenaf wordt opgelegd is het enkel weggelegd voor diegenen die een klare kijk over onze instituties hebben of over het nodige intellect beschikken om de langetermijntrend eruit te distilleren. In onze door booms en busts geplaagde wereld zijn deze eigenschappen m.i. enkel weggelegd voor een spirituele minderheid (lees: elitair links) (excuseer, dat was even een bochtje afsnijden:p) Het spijt me verschrikkelijk, maar ik ben er quasi zeker van dat kernenergie in menig vorm hier aanwezig zal zijn tot de laatste uraniummijn gesloten wordt. Sinds god gestorven is en welvaart/groei het grote project blijken is dat toch logisch? Binnen een paar generaties, als peakoil ver in het verleden ligt, en grondstoffen verbleken bij recyclage, dan zullen we eindelijk met een links project voor de dag kunnen komen. Tot dan lijkt investeren in veiligheid, opkuis en jodium tabletten dé democratische oplossing.

 • door NG op dinsdag 15 maart 2011

  Ok, er zijn problemen met kernenergie. Maar als ik mij goed herinner had een zeker bedrijf beginnende met de letters BP een minstens even grote natuurramp veroorzaakt in een ander deel van de wereld (en dan nog wel uit puur winstbejag). Het had te maken met energie, maar straling kwam er niet aan te pas. Zijn jullie dat dan al weer vergeten?! Heeft niemand dan gelet op de vuurhaarden op het water in Japan?En de (soms giftige, maar op zijn minst vervuilende) rook die hierbij vrij komt? Heeft er niemand bij stil gestaan dat ook fabrieken met giftige stoffen getroffen zijn en dat die stoffen in het milieu terecht zijn gekomen? Heeft iemand ooit maar geprobeerd van de optelsom te maken over alle auto's in japan die hun olieën in de natuur 'geloosd' hebben? Of huizen die weggespoelt zijn, zou daar niemand een mazouttank of een gasleiding hebben of zouden die allemaal bestand zijn tegen natuurgeweld? Zijn de mensen die bang zijn van straling zich ervan bewust dat ze niet met het vliegtuig mogen reizen, en al zeker geen transatlantische vluchten mogen maken? Zijn de mensen die over Tchernobyl verkondigen er zich van bewust dat de stijging van het aantal kankergevallen dateert van 1983! (ter info: Tchernobyl was in 1986)? schildklierkanker is de enige aantoonbare kanker geweest, die bijna 100% genezen kan worden. de grote oorzaak is inderdaad de mens met zijn kernbomproeven. en daarnaast zijn er natuurlijk veranderende levensomstandigheden (bvb kankerverwekkende nepsuikers, die populair zijn omwille van het slanke schoonheidideaal, of de strakke jeansbroeken die nefast zijn voor de kwaliteit van het mannelijk sperma) er vallen meer doden op onze wegen in een jaar dan dat er kerndoden zullen vallen gespreid over de komende twintig jaar ten gevolge van de ramp in japan! misschien moeten we onze wegen dan ook maar afschaffen... dewereldmorgen.be lijkt me de ideale plaats om een eerlijke balans (met cijfers en liefst nog bronvermeldignen) te maken. iemand?

 • door NG op dinsdag 15 maart 2011

  "Veronderstel even dat de oude Grieken of de Romeinen ons met nucleair afval hadden opgezadeld, wie kon twee millennia lang de veilige opberging ervan garanderen?" (zie artikel) Of veronderstel even dat de oude Grieken of Romeinen de industriele revolutie hadden uitgevonden. en dat dit het broeikaseffect, opwarming van de aarde, ... had ingeleid. Wie kon garanderen dat de aarde en de mensheid nog hadden bestaan in hun huidige vorm. Of, om terug te keren naar de eerste veronderstelling, misschien hadden we tegen dan al de ontwikkeling en genezing van kanker onder controle, alsof het een griepje was (daar stierven de mensen vroeger aan hoor!). Wie zou zich kunnen voorstellen aan welke nog meer luxe-ziektes we dan zouden overlijden. Want dat we zullen overlijden, daar kunnen we zo goed als zeker van zijn.

 • door josie op woensdag 16 maart 2011

  al degenen die nog voor kernenergie durven pleiten zouden voor het internationaal gerechtshof moeten gebracht worden wegens het willens en wetens voobereiden van massamoord. het is niet omdat die moord langzaam en over lange tijd gepleegd wordt, en dus minder zichtbaar is, dat ze niet reëel is...

  • door han op woensdag 16 maart 2011

   Ervoor pleiten is één zaak. Iedereen heeft dat recht in een democratie.

   Zij die het organiseren en alternatieven onmogelijk maken, ... dat is een ander verhaal.

 • door Roger op woensdag 16 maart 2011

  [title]Wat een oogkleppen. Energie[/title]Wat een oogkleppen. Energie is onontbeerlijk en elektriciteit blijft in een ontwikkelde samenleving voor eens en altijd onontbeerlijk. Wat zou er ons te wachten staan als we Duitsland volgen en de oude kerncentrales onmiddellijk voor 3 maanden stilleggen? Laat we ons geen illusies maken, we kunnen niet zonder kernenergie voor de komende honderd jaar. En als ik zie wat een schade dat de oliewinning toebrengt aan milieu en ook aan de mens, dan zeg ik laat ons snel overschakelen op o.a. elektrische auto's. Maar als we al voldoende elektrische auto's zouden hebben, dan kunnen we nu niet genoeg elektriciteit produceren. Groene en rode partijen hebben een verpletterende verantwoordelijkheid in de elektriciteitsschaarste die op komst is. Kenners weten dat er niet meer genoeg capaciteit kan worden bijgebouwd om aan de stijgende vraag te voldoen. En wat is de impact van Tsjernobil geweest? Hoeveel mensen zijn er nu door gestorven? Ik weet het niet. Was het erger dan de chemische ramp in Bopal indertijd? Was het ergen dan de natuurramp die Indonesië en nu Japan getroffen hebben? Was het ergen dan de orkaan Katherina?

  En het radioactief afval? Het getuigt echt van overmoed om te zijn gestart met kernenergie zonder dat we daar een oplossing voor hadden. Maar nu moeten we door. Of we nu in België een oplossing moeten zoeken voor het afval van 5 reactoren of van 10, dat maakt geen verschil meer. We zijn er in gestapt en zelfs als we er uit stappen, zitten we er mee. En de tijdschaal waarvoor de oplossing blijvend moet zijn, is niet meer op de maat van menselijke samenlevingen. Ik vind het vreselijk dat we er ooit zijn mee begonnen. Maar willen we met zijn zeven miljard mensen niet terugvallen in prehistorische toestanden, dan moeten we nog door met een nieuwe generatie kernreactoren. Tsunami en aardbevingen zoals in Japan gaan we hier niet meemaken. Maar op dag zullen de in kracht toenemende orkanen onze windmolens en fotovoltaische panelen wel eens tegen de grond leggen.

  • door Leo VE op woensdag 16 maart 2011

   Het is wel heel simpel geredeneerd een kernongeval te vergelijken met 'orkanen die onze windmolens en fotovoltaïsche panelen wel eens tegen de grond leggen'. De kans dat er een kernongeval gebeurt is zeer zeer klein, maar als er een serieus incident gebeurt, zijn de maatschappelijke gevolgen niet te overzien. Een windmolen die plat gaat, dat is zeer lokaal, maar een kernincident strekt zich uit over een veel grotere schaal. Als er in België een ernstig incident plaatsvindt met een serieuze uitstoot van radioactief materiaal, gaat gij dan in België blijven? En die 10 miljoen anderen? Kunt ge u voorstellen dat alle Belgen het apeland moeten ontvluchten? De piste van de kerncentrales moet verlaten worden. Als men alle onderzoek, energie, geld .. die men besteed heeft aan kernenergie, besteed had aan hernieuwbare energie, dan stonden we nu op dat vlak veel verder! En het probleem is niet alleen kernenergie, maar ook de nucleaire sector waar er door sommigen zeeeeeeeer veeeeeeel geld verdiend wordt. Zolang die poenpakkers de piste van de kernenergie kunnen blijven verkopen, is er geen geld en geen politieke wil voor de andere pistes. En te zien aan sommige reacties op dit en op andere fora, lukt de sector er goed in zijn waar aan de man te brengen. En als er hier eens ooit een ernstig incident gebeurt, zal het zijn "ja maar dat konden we niet voorzien ....", en dat is juist de kern van de zaak, dat we inderdaad niet alles kunnen voorzien. En met de enorme gevolgen die daar aan vasthangen zeg ik ********************Kernenergie ... nee bedankt ***********************

   • door Roger op woensdag 16 maart 2011

    [title]Beste Leo, Ik ben er niet zo[/title]Beste Leo, Ik ben er niet zo zeker van dat ik simpel geredeneerd heb. Het gaat niet meer of niet minder om de ontwrichting van de moderne samenleving. En wat heeft Japan ontwricht? De aardbeving, de tsunami en nu ook de radioactiviteit. De kans dat zich in België een kernramp voordoet waarbij geheel België zou moeten verhuizen, is onbestaand. Dat er zich problemen met een reactor zouden voordoen is waarschijnlijker, maar daarom hebben we nog geen Tsjernobyl. En als ik zie wat die reactorkuipen in Japan tot nu toe allemaal moeten hebben doorstaan. Tja, als je me dat vorige week zou gezegd hebben, dan had ik ten stelligste beweerd dat alle splijtstof in het rond lag. Ik geef toe dat dat een simpele redenering was. Wat die winsten betreft, nee dat kan niet. En volgens mij moet evenmin de staat daar mee gaan lopen. Zoals er gebruikers zijn die enkel groene en dure elektricitiet wensen, zo wens ik enkel goedkope kenrelektriciteit te kunnen aankopen. Een ander aspect zijn de onderzoeksreactoren. Als ik kanker zou krijgen zal ik blij zijn dat er stralingstherapie mogelijk is. Gaan onfortuinlijke tegenstanders dan ook categoriek afzien van het gebruik van radio-isotopen voor beeldvorming of behandeling? Let op, ook met die reactoren kan iets lopen. Wat de groene energie, ik ben daar absoluut voor. Mijn visie is dus zeker niet simplistisch voor of tegen. Spijtig dat een modern België nooit zelf bedruipend zal zijn met groene energie. Daarom daag ik je uit te vasten op je elektriciteitsverbruik. Zet de komende vier weken elke avond je elektricteitsmeter vier uur uit, inclusief je GSM op batterijen hé. Trouwens, ik maak me persoonlijk meer zorgen om de schadelijke gevolgen door GSM gebruik, dan de mogelijke gevolgen van een hypothetische bestraling door een reactorongeval in België. En zie, toch gebruik ook ik nog steeds mijn mobieltje. Dat is een berekend risico. Zoals de mensen in Napels, een miljoenenstad die aan het wachten is op een uitbarsting van de Vesuvius. We weten nu al met zekerheid dat zich daar ooit een ramp van ongeziene omvang kan voordoen. En wat met de Nederlanders, zij weten dat hun land met de klimaatopwarming de komende eeuw zal gaan onderlopen. Momenteel staan daar nog geen grote kernreactoren die kunnen onderlopen. Ik ben dan ook geen voorstander dat ze er daar zouden gaan bouwen...

    • door Leo VE op donderdag 17 maart 2011

     beste Roger, mensen kunnen van mening verschillen en dat mag. Toch enkele opmerkingen: 1) "onbestaand" bestaat niet. De kans dat zich in België een catastrofaal incident voordoet is zoals ik al schreef, zeeeeer klein, maar niet nul. Het gaat om het risico EN de gevolgen. En wat dat betreft is een vulkaanuitbarsting, gebruik GSM ... van een andere orde.

     2) ik ben tegen gebruik van kernenergie voor productie van elektriciteit, maar niet tegen bv. nucleaire geneeskunde. Daarvoor worden ook reactoren gebruikt, maar brave man, er is toch wel een verschil tussen een reactor zoals in Petten (die radioisotopen produceert voor de nucleaire geneeskunde) en een vermogen heeft van 45 MW en de reactor van Doel 3 met vermogen 1000 MW! Trouwens radionucliden met korte halveringstijden zoals Fluor-18, bedoeld voor diagnostisch onderzoek kunnen ook ter plaatse in het ziekenhuis gemaakt worden in een cyclotron.

     3) Ik ben wel akkoord met je op vlak van 'vasten op elektriciteitsgebruik', het gaat inderdaad om een mentaliteitswijziging.

  • door NG op donderdag 17 maart 2011

   "En wat is de impact van Tsjernobil geweest? Hoeveel mensen zijn er nu door gestorven? Ik weet het niet." (Roger)

   Als ik mij goed herinner 49, waarvan 2 bij helicopterongevallen. (vergelijk met de duizenden doden na de tsunami in japan) De lange-termijn-effecten zijn bijna onmogelijk te onderscheiden van de andere effecten die de mens op het milieu heeft gehad ( kernbommen, CO2, pesticiden, ...) en de levensgewoonten.

   Vergeet ook niet dat de reactor in tsjernobil een militaire reactor was tijdens de koude oorlog. Dat is het grootste probleem geweest. (tot het uiterste willen gaan, eer boven veiligheid, ...) en dat heeft nog altijd een serieuse inpakt op het imago van kernenergie.

 • door Toka op woensdag 16 maart 2011

  Zijn we niet allen schuldig aan de kernenergie? De mens is van nature een zwak wezen dat normaal niet had overleeft. Maar door zijn intellectuele vermogens is ie er wel in geslaagd. Vraag is hoe? De angst opgewekt door zijn fysische beperkingen heeft sporen nagelaten, ipv gebruik te maken van de natuurwetten en ze te respecteren gaat ie nog een stap verder. Hij wil de wetten beheersen en controleren Maar men spot niet ongestraft met die wetten. Vroeg of laat breekt dit ons zuur op. Onbegrijpelijk is dat de mens, juister gezegd de Westerse cultuur, niet bijleerd of wil bijleren. Die kortzichtigheid kan wel eens de ondergang van de mensheid betekenen.

 • door Winfried Heinrich Huba op zondag 20 maart 2011

  ...bouten en schakelingen. We hebben er voldoende ervaring mee om een inschatting te maken van de kans op een technische storing. Risico is de kans op een storing vermenigvuldigd met de gevolgen van zo een defect. De gevolgen van een ongeluk in een kernreactor zijn verwoestend en de omgeving is voor generaties besmet. MAAR: de kans op zo'n ongeluk is verwaarloosbaar. Zegt de atoomlobby. Technische risico's worden berekend met de FACTORANALYSE (foutenboomanalyse): je kent de risico's van de onderdelen en telt die op. Klopt voor de miljoenen auto's en miljarden huizen. HELAAS: in de raketbouw is gebleken, dat ingewikkelde technische systemen niet simpelweg volgens de factoranalyse werken. De verschillende onderdelen en belastingen zitten daar in een ingewikkelder samenspel; en de amper 500 kerncentrales geven niet voldoende statistische basis voor wetenschappelijke uitspraken. CONCLUSIE: los van de vraag naar de onafhankelijkheid en oprechtheid van de door de kernenergiesector gegeven inschatting van de veiligheid van de reactoren: er is niet eens een wetenschappelijke basis om zo een risicoïnschatting te kunnen maken. Het is ook dààrom, dat geen enkele kerncentrale verzekerd kan worden. Ook onze Belgische niet.

 • door Winfried Heinrich Huba op zondag 20 maart 2011

  ...voelt warm aan. Er zit een transformator in, die ook zonder uw gsm eraan stroom verbruikt. Zowat alle electrische apparaten werken op lage voltage en hebben zo een transfo. Bij de meeste van die apparaten wordt bij het uitzetten helaas enkel de zwakstroom uitgeschakelt . Zo verbruikt uw Senseo, als die 'uit' staat, 8 watt. Bij de meeste gezinnen verbruikt het klokje van de micrgolf over het jaar meer stroom dan de oven zelf (www.topten.ch) Allemaal onnodig. Of laat je de motor van uwen auto ook 's nachts doorlopen? Een stopcontact met schakelaar bij uw Senseo brengt dus 8 watt op. NEGAWATT. Een spaarlamp van 10 watt brengt 40 watt op. Energie is makkelijker gespaard dan gegaard. Energie efficiëntie, rationeel energie gebruik is een kwestie van gezond verstand en heeft niets te maken met zitten in donker en kou. Reeds in 1976 heeft Amory Lovins, chef van de denktank Rocky Mountain Institute (www.rmi.org), in zijn boek 'Soft Energy Pathes' berekend, dat de VS zonder kernenergie en fossiele brandstoffen kan: Greentech. Negawatt. Ook voor de meeste Eurpeese landen is die berekening gemaakt , en ook voor Belgie staat het licht op groen. We bungelen echter helemaal achteraan op de Europese lijst wat de realisering betreft. Er is politieke wil voor nodig. En wij zijn gebrainwashed door de grote electriek- en gasverkopers, die geen centen verdienen aan zuinigere apparaten, goed geïsoleerde woningen en op uw dak opgewekte energie. MEGAWATTS willen ze ons verkopen. En ons bang maken, dat de lichten zullen uitgaan. Belachelijk.

 • door Winfried Heinrich Huba op zondag 20 maart 2011

  ...zekerheid maken; dat is de grote kunst van de atoomlobby. Wat is zeker: -dat Hiroshima 200.000 doden gekost heeft. -dat een reactor ongeveer het splijtmateriaal van 1000 Hiroshimabommen bevat, dat mag dus zeker niet lekken. -dat bijna al deze splijtstoffen uniek zijn en van natuur enkel voorkomen in de uraniummijnen, op de terrils en rivieren daar in de omgeving. -ze zijn dus een goed maat van de nucleaire besmetting. -het gaat niet om 'losse' straling (zoals de kosmische- of gesteentestraling), maar om radioactieve stoffen. -de belangrijkste ervan hebben een halfwaardetijd (de straling is dan de helft minder) van honderden, duizenden, honderdduizenden jaren. -de belangrijkste ervan zijn alfa-stralers (straling op zeer korte afstand, moeilijk te meten), die via plant en dier of via de ademhaling worden opgenomen en die binnen onze cellen hun schadelijke werking uitoefenen. -dat deze radioactieve stoffen ook vrijkomen bij het gewoon werken van nucleaire installaties. -dat zich deze stoffen niet gelijkmatig over de 7 miljaard mensen verspreiden. -dat één van die moleculen in uw long of bot u kanker kan geven. -dat de straling uit de Japanse kerncentrale nu in de vorm van isotopen (de stralende deeltjes) op een reis rond de aarde bezig is. Waar en wanneer krijg jij er eentje op uw bord? -dat de atoomlobbyïsten dit allemaal zullen ontkennen. -behalve de voorlaatste stelling natuurlijk.

 • door Winfried Heinrich Huba op zondag 20 maart 2011

  ...is veel minder stralend dan de fysische sporen die ze nog duizenden jaren zal nalaten. En schitterend bedachte techniek van toen we nog van geen grenzen aan de groei wisten. De reactoren waren ontworpen voor 30 jaar. Dan werd het goedkope uranium krap en dan (+/- 1980) zou er de Snelle Kweekreactor zijn, die meer splijtstof zou produceren dan verbruiken. En hij staat er. In Kalkaar aan de Rijn. Een reusachtig gebouw met als enige kerncentrale ter wereld een corecatcher: een 5 meter dikke betonkuip onderin. Voor het geval, dat alles smelt. Afgeschoten, wegens te onzeker in de werking en te onveilig als die ooit zou werken. Bezoek hem eens en vergeet vooral uw kinderen niet mee te nemen: www.kernies-familienpark.de Blijven de oude centrales, dik gesubsidiëerd, afgeschreven, pure winst dagin daguit. Een steeds meer kans dat dan toch weer eens iets misloopt. Kernfusie? Geen stap verder. Vierde generatie Reactoren? "Kunnen 2040 klaar zijn, goedkoop en veilig". Allemaal technische utopieën van dromerige wereldvreemde ingenieurs, verkocht door leugenachtige zakenrollers. Inmiddels heeft mijn schrijnwerker superisolerend glas in mijn ramen gezet, heeft mijn loodgieter de condesatieketel aangesloten en een zonneboiler op mijn dak gelegd. Negawatt in plaats van Megawatt! Da's de goeie weg. Komaan, mensen, laat die 20ste eeuw nu eens achter u!

  • door svdl op dinsdag 5 april 2011

   Weet er iemand iets van de thorium reactor? Zou dat een doenbaar alternatief zijn?

 • door Wouter Braeckman op zaterdag 6 augustus 2011

  Ik ben allerminst een wetenschapper, dus op vlak van technische gegevens en data kan ik onmogelijk meespreken, en 'k heb ook niet de minste intentie dat te doen. Wat ik wel weet, en daar moet je allerminst een wetenschapper voor zijn, is dat ook de kerntechnologie ons op een dood spoor zet. En dit om de simpele reden (het potentieel gevaar nog weggelaten) dat het beschikbare Uranium wordt uitgeput. En met de opkomende atoommachten gaat de situatie niet echt verbeteren. En daaruit voortvloeiend, al het geld dat voor verder onderzoek wordt gereserveerd, eigenlijk weggegooid is. En dat is een argumentatie die wel kan tellen als de hele wereldeconomie in het slop zit, de beurzen dag na dag bloedrood kleuren, en Brussel deze week 22 miljard euro heeft zien verdampen Moest enkel maar een stuk van het geld geheroriënteerd worden naar het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen, de sector stond al stukken verder. Om maar één voorbeeld te geven, wij (Vlaanderen) waren pioniers in windmolentechnologie, maar door een hoop gepalaver, en waarschijnlijk het nodige gelobby door Elektrabel (gelobby dat overigens uiterst efficiënt verloopt) zijn Denemarken en Nederland nu weg met die technologie. Daarom ook dat die discussie rond de groene stroomcertificaten op niets trekt. Jaarlijks vloeit er bijna automatisch miljarden richting Elektrabel (GDF-Suez), en geen haan die ernaar kraait. Vergelijk het met de recente discussie over geld voor andere godsdiensten. Omdat er meer erkende godsdiensten zijn moet er niet noodzakelijk meer geld worden voor uitgetrokken. Het bestaande budget voor energie moet gewoon meer worden verdeeld, en daarin zeker een substantieel deel voor alternatieve energie (waaronder zonnepanelen en windmolen) Woensdag stond nog in de Morgen dat EDF het budget voor kernenergie nog gaat optrekken. Blijkbaar is er daar iets serieus mank in de redenering, of ze snappen in Frankrijk niet dat we nu in de 21ste eeuw leven. Misschien dat ze nostalgie koesteren naar hun fameuze 19de eeuw, terug naar de industriële revolutie!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties