Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

TTIP heeft nu reeds impact op algemeen belang en democratie

De verwachting dat het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU er zal komen heeft op voorhand reeds invloed op nieuwe wettelijke regelgeving. Het algemeen belang en democratische keuzes worden zo ondermijnd, nog voor het TTIP is goedgekeurd, aldus watchdogorganisaties Corporate Europe Observatory en LobbyControl.
maandag 18 januari 2016

In het rapport Dangerous Regulatory Duet: How transatlantic regulatory cooperation under TTIP will allow bureaucrats and big business to attack the public interest stellen de organisaties Corporate Europe Observatory en LobbyControl dat het TTIP-vrijhandelsakkoord wel degelijk zal leiden tot laksere regelgeving.

Beide organisaties volgende de werking van de Europese Commissie al jaren op de voet. Het hoofdstuk in het TTIP-akkoord dat handelt over samenwerking op vlak van regelgeving tussen de VS en de EU zal de mogelijkheid van verkozen volksvertegenwoordigers om maatregelen te nemen in het algemeen belang ernstig inperken.

Dat gaat van het versoepelen van milieunormen, tot het verlenen van hulp aan grote bedrijven om aan controle te ontsnappen. Wetgeving die de privacy moet garanderen zal dan omzeild kunnen worden en lobbyisten krijgen met het TTIP volledig vrij spel om het wetgevend proces op alle vlakken te beïnvloeden.

Volgens hun rapport heeft TTIP echter al een negatieve impact nog voor het akkoord in werking treedt. Het blijkt immers dat reeds wordt geanticipeerd op het akkoord om nieuwe regelgeving in het algemeen belang tegen te houden of in te perken. Zo blijkt dat de EU nu reeds op allerlei vlakken nieuwe regels op maat van het komende akkoord schrijft.

De 'regelgevende samenwerking' van het TTIP-akkoord zal alle vormen van bestaande handelsbegrenzende normen systematisch ontmantelen en verhinderen dat nog nieuwe regels goedgekeurd worden. Dat zal op twee manieren gebeuren:

 • nieuwe regels die handelsactiviteiten zouden kunnen belemmeren zullen onder het TTIP-regime aan omslachtige en tijdrovende procedures onderworpen worden;
 • bedrijven krijgen het recht om unilateraal zeer hoge schadevergoedingen te eisen voor nieuwe regels die in het algemeen belang zijn maar ingaan tegen hun specifieke commerciële belangen.

In de praktijk zal dit ontradend werken op initiatieven voor nieuwe regelgeving. Het gaat dan onder meer over milieunormen, veiligheid op het werk, openbare gezondheid en voedselveiligheid.

Negatieve TTIP-impact reeds nu zichtbaar

Het vooruitzicht dat deze nieuwe handelsregels er gaan komen met het TTIP-akkoord heeft volgens Corporate Europe Observatory en LobbyControl bovendien een negatieve impact op het huidige wetgevende proces in de EU. De Europese Commissie anticipeert in zijn wetgevende initiatieven reeds op de verwachte 'regelgevende samenwerking'. Zo leidt het TTIP reeds voor zijn bestaan tot een verlaging van de normen.

De onderhandelingen over het TTIP-akkoord gaan reeds enkele jaren door in het grootste geheim – voor de betrokken bevolking, niet voor de grote bedrijven, die met hun consultants rechtstreeks meewerken aan de tekst van het akkoord. 

Rapport:  Dangerous Regulatory Duet: How transatlantic regulatory cooperation under TTIP will allow bureaucrats and big business to attack the public intrest

Persmededeling: Dangerous Regulatory Duet: How transatlantic regulatory cooperation under TTIP will allow bureaucrats and big business to attack the public interest 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door chris debruyne op maandag 18 januari 2016

  zo werd Europa veroverd

  • door Jan Roukens op woensdag 20 januari 2016

   ..... en hoe graag laat Europa zich schaken.

 • door Roland Horvath op maandag 18 januari 2016

  In het verleden zijn er ook onderhandelingen EU-US om een verdrag te sluiten, dat is niet doorgegaan omdat de verschillen tussen EU en US te groot zijn. Nu zijn de verschillen wellicht groter maar de verdwazing in het EU bestuur is ook toegenomen.

  Twee zaken er uit: Het TTIP en de EU Commissie in haar huidige, dwaze vorm, die geen enkele van de 28 lidstaten zou willen. Namelijk, een clubje van 28 tirannen, amateuristische afdankertjes uit de 28 lidstaten, die bij gebrek aan een ideologie, aan keuzes en visie, de neoliberale =fascistische = corpocratische ideologie van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO overnemen. De Commissie moet voortkomen uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. Nu zijn ze voor besparingen zogenaamd ten bate van concurrentie vermogen dat geregeld wordt door schommelingen van de wisselkoersen. Wij de EU burgers vragen om onnozelheden, we moeten komaf maken met de 28 tirannen, met de besparingen en met het TTIP.

  Het TTIP: De wetten, de democratie en de soevereiniteit van de hele EU -lidstaten- worden daardoor ontkracht. Toppunt van verdwazing, het ISDS, schadevergoedingen als de winst van GMO vermindert door overheidsbeleid. In het TTIP bestaan de GMO uitsluitend voor zichzelf en voor de dividenden. Dan hebben ze geen maatschappelijke functie meer namelijk iedereen te voorzien van goederen en dus noodzakelijker wijze daaraan voorafgaand iedereen van geld te voorzien.

  Overigens de Raad moet ook normaal worden: 4 rechtstreeks verkozenen per lidstaat om een vergadering van minimaal 100 personen te hebben.

  Ieder jaar stemmen de EU burgers een vertrouwensvotum over het EU beleid. Als er geen meerderheid is voor het gevoerde beleid, dan volgen er verkiezingen voor Parlement en Raad. Meestal zal er vertrouwen zijn.

  • door ria aerts op dinsdag 19 januari 2016

   Dat is het grote gevaar, nog veel groter dan als staat te worden gedagvaard voor een arbitragehof. Want hieraan wordt ruchtbaarheid gegeven en dan kunnen we als burger ten minste reageren. Maar als men al vooraf tegemoet komt aan toegevingen die met gezondheid, milieu, prijzen e.d. te maken hebben, dan kraait er geen haan naar. Het viel me b.v. op dat de reactie van onze regering op de geëiste terugbetaling van de overheidssteun aan multinationals was: we worden gestraft omdat wij transparant zijn. Daaruit leid ik af dat men het voortaan ook in het geniep zal doen zoals andere Europese landen. Het is nu al zo moeilijk om een oorzakelijk verband tussen industriële wanpraktijken en menselijke ellende aan te tonen. Wat zal dat in de toekomst worden? En ik weet het, al die bekende personen die nu voor hun zeventigste aan kanker sterven, het zal wel aan hun rookgedrag, drugsmisbruik en liederlijk leven liggen, maar toch... Ik kan het beeld van de bananenplantages op Costa Rica niet uit mijn hoofd krijgen: daar besproeiden ze de gewassen met pesticides vanuit een vliegtuig, terwijl de arbeiders daar onbeschermd in short en t-shirt onder werkten. Als multinationals tot zoiets in staat zijn...

   • door ARMAND op zondag 14 februari 2016

    Landen zouden als ze schadevergoeding aan een bedrijf moeten betalen deze som moeten kunnen terugeisen aan de partij(en) die voor TTIP en ISDS hebben gestemd

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties