Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Yanis Varoufakis lanceert DiEM25, pan-Europese beweging

Op 9 februari 2016 lanceert Yanis Varoufakis de pan-Europese Democracy in Europe Movement DiEM25 in de Duitse hoofdstad Berlijn, om progressieve krachten in Europa te verbinden en “de macht terug te nemen van de leidende elite en van de schaduwwereld van bureaucraten, bankiers en andere onverkozen machthebbers”.
vrijdag 8 januari 2016

Yanis Varoufakis, voormalig minister van financiën in de eerste regering van Alexis Tsipras van februari tot juni 2015, had het idee voor een pan-Europese beweging al eerder in interviews vermeld. “De politieke besluitvorming is gedepolitiseerd. Dit versterkt de economische crisis en de legitimiteitscrisis in Europa. We hebben een beweging nodig die over heel Europa dezelfde agenda verdedigt om de politieke besluitvorming terug te democratiseren.”

Het alternatief is stilstaan en nietsdoen, volgens Varoufakis: “Autoritarisme en falend economisch beleid gaan hand in hand. Als hier niet tegen wordt gedaan, wordt Europa geruïneerd en zal het ultranationalisme triomferen.”

Varoufakis zal de nieuwe beweging Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM 25) lanceren samen met een aantal 'medeplichtigen'. De volledige lijst van sprekers werd nog niet vrijgegeven. De exacte organisatie van de nieuwe beweging DiEM25 werd ook nog niet bekend gemaakt. Varoufakis denkt aan een soepel model, in samenwerking met organisaties uit de civiele maatschappij en over de nationale grenzen heen.

Bron: Varoufakis launches Democracy in Europe Movement 2025

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door Marinus Kruissen op vrijdag 8 januari 2016

  Europa is groot. Misschien groter dan de meeste politici denken. In de maat en de verhoudingen van het Europese eenwordingsplan hebben velen zich dan ook vergist. Aan onze houding in de lage landen; het zal zo'n vaart toch niet lopen, het zal mijn tijd wel duren, hebben we het te danken dat Yanis Varoufakis wel eens te laat zou kunnen zijn met zijn nieuwe beweging. Maar een pan Europese beweging tegen de overname door niet verkozen machthebbers als banken en internationale monetaire organisaties is daarom niet minder nodig. Het is al moeilijk genoeg een EU en haar politici te controleren door middel van de gewone democratische mogelijkheden, verkiezingen en dergelijken, dus een extra stem en een extra beweging kan het verschil zijn dat we nodig hebben. Die Europese politici zitten nu veel te gemakkelijk en veel te lang in het pluche van Brussel en Straatsburg, de onverkozen machtblokken spelen nu een spelletje met de meesten van hen en er mag wel eens grote schoonmaak gehouden worden. Is heer Yanis de aangewezen persoon om die beweging een gezicht te geven? Ik denk dat deze motormuis intelectueel boven het maaiveld uitsteekt. (Ja, dat wil zeggen dat hij slimmer is dan Rutte of Michel.) Hij kent ook de politieke machinaties erg goed en uit ervaring. Het antwoord op die vraag is dus een volmondig "Ja". Ik zou zelfs een stap verder willen gaan; "Varoufakis for president." Maar wel via directe verkiezingen alsjeblieft.

 • door Roland Horvath op vrijdag 8 januari 2016

  Schitterend en noodzakelijk, de beweging annex organisatie DiEM25 van Varoufakis YV en Co. Het is nodig dat de linkse krachten in de hele EU zich verenigen. De heersers over de EU, een kartel van GMO is ook verenigd, al sedert het begin in 1958, al sedert de gedachte aan een Europose Unie en aan een eenheidsmunt werd geuit bij het nationaal socialistische IG Farben voor en tijdens WO II.

  De overheidsinstellingen zoals de EU Commissie, Raad en Parlement zijn niet machteloos want altijd moet een wens van de GMO nog formeel beslist worden. In die geest is de beweging van YV belangrijk.

  Een even belangrijke factor zijn de media. De hoofdstroom media zijn veelal bezit van het grootkapitaal en dus komen ze op voor een neoliberale = fascistische =corpocratische orde: arm, achterlijk, onleefbaar en extreem agressief. Zowel de overheid als groepen burgers. Bij de nodeloze en rampzalige EU besparingen en bedrijfslasten politiek, het afbouwen van werknemers - en burger rechten en het TTIP: De hoofd stroom media protesteren niet. Veel kiezers stemmen zoals voorgeschreven door de hoofd stroom media. Gelukkig zijn er uitzonderingen bij de media en er zijn nog de sociale media.

  Zoals YV zegt: "De politieke besluitvorming is gedepolitiseerd." De BE of VL regeringen zijn politiek, ze hebben een ideologie: Ze maken keuzes in het maatschappelijk gebeuren. Het EU bestuur wordt niet als politiek ervaren laat staan dat ze een ideologie zou hebben. Stilzwijgend wordt aangenomen dat de EU Commissie een zakenkabinet is. Niets is minder waar. De Commissie heeft een ideologie, ze is neoliberaal zoals de GMO. De Raad en het Parlement zijn dat eveneens. De Commissie moet voortkomen uit een ideologische meerderheid in Raad en Parlement. Ze moet haar keuzes expliciet duidelijk maken.

 • door Roland Horvath op zaterdag 9 januari 2016

  De EU moet in vraag gesteld en indien niet, moet de EU volwassen worden en ze moet haar Duits nationaal socialistisch gedachten goed geërfd van het kartel IG Farben: BASF- Bayern- Hoechst ontgroeien. Met name moeten de 3 bestuursinstellingen, ondemocratische gedrochten, genormaliseerd worden, dus werken zoals dezelfde instellingen in de 28 lidstaten al eeuwenlang werken. Anders worden de lidstaten en de burgers door de Grote Multinationale Ondernemingen GMO onder de voet gelopen, vermorzeld zoals Griekenland.

  De Commissie komt dan voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. De laatste, 4 verkozenen per lidstaat om een vergadering van minstens 100 personen te hebben, die in het openbaar vergadert en Europees denkt. Het Parlement normale bevoegdheden. De EU burgers stemmen ieder jaar een vertrouwensvotum. Als er geen meerderheid is voor het gevoerde beleid, dan volgen verkiezingen voor Parlement en Raad. Meestal zal er vertrouwen zijn.

  Een confederatie annex federatie, of omgekeerd, zoals de EU of de US maakt het bestaan van het voorgaande, lagere niveau, de lidstaten niet overbodig of hinderlijk. In het geplande TTIP wordt de lidstaten in feite alle bevoegdheid ontnomen ten bate van een onzichtbaar kartel van GMO.

  Een aantal bevoegdheden moet terug naar de lidstaten, subsidiariteit. In plaats van zich te gedragen als een bemoeizieke superstaat moet de EU zich uitsluitend met federale aangelegenheden bezighouden zoals de euro, de grenzen, de belastingontwijking.

  • door spacemonkey op zaterdag 9 januari 2016

   Goed initiatief maar wat er in Europa gaande is gebeurt al 10 tallen jaren lang.Boeken zoals de stille overname hadden het er in de jaren 90 al volop. Zelf liep ik nog mee in Gent en later in Brussel in de anti globalisatie betogingen.

   Zagen jullie iets veranderen? Ik niet hoor want in tegenstelling tiert het Neoliberalisme welig in de wereld, dus ook bij ons.Uit mijn rijke reiservaringen weet en besef ik het uniek karakter van het Europees sociaal-economisch model.

   Maar beseffen de dikke verwende cententellende Europeanen dat wel? Als ze al buiten Eu op reis gaan is dat via een reisbureautje, all in.Want alles dient geregeld en verzekerd te zijn, point final.

   De jeugd zal al mogen blij zijn indien ze ergens een steeds schaarsere en nog redelijke job vinden kan.Verder gaan zij met veel minder verwende, veel eisende en gelijkwaardig geschoolde concurrentie te maken krijgen op de geglobaliseerde arbeidsmarkt.

   Het is inderdaad dus veel te laat en de klok terugdraaien gaat ook niet.Immers tijd en wat we daar mee uitvreten loopt om zuiver natuurkundige redenen, vooruit basta. Een geweldadige volksrevolutie in Europa tegen het bureaucratisch (jarenlange wanbeleid) waarbij de moslims zullen fungeren als bliksemafleider voor de elitaire knoeierijen lijkt mij het meest waarschijnlijk.

   70 jaar geleden deelde de Joden in de klappen.Nu gaan dat zonder enige twijfel de moslims wezen, immers ze solliciteren ernaar.

   Goed initiatief maar lichtjaren te laat.Succes ermee. Ik weet overmorgen of mijn administratieve beslommeringen inzake doorstart op een andere locatie dan Europa, geslaagd zijn. Met plezier ga ik de ontwikkelingen van op afstand volgen. Grotendeels kwestie van gezond verstand en enige kennis van geschiedenis.

   Want die laatste herhaald zich gewoon

 • door dan maertens op maandag 11 januari 2016

  Bedriegen en/of bedrogen willen worden…

  Na zichzelf, z’n partij, en z’n volk op een drafje naar klinkende overwinningen geleid te hebben zal hij dit nu nogmaals overdoen op een schaal z’n ego waardig. En gelet op de grootse solidariteit vanuit Parijs, Madrid, Lisabon en Rome voor de strijd van de Griekse proletariërs ligt het voor de hand dat hij de moe getergde Euroslaven een rood Europa zal bezorgen… Het is beangstigend steeds weer te moeten vaststellen dat het tot de genen van “links” behoort telkens opnieuw te valtlen voor elke mooiprater die het socialisme belooft zonder klassenstrijd en de horror van een sovjetbewind… ondanks het feit dat keer op keer bewezen wordt dat zoiets een lezing uit de Fabeltjeskrant is...

  ‘k Vrees dat hij uit het hout gesneden is van het soort linkse voormannen die kwamen voor een revolutie en zich bij hervormingen neerlegden, zonder ooit enig woord van zelfkritiek… De tegenstander was namelijk te sterk…, het was het onderste uit de kan, weet je wel…. daarbij uit het oog verliezend dat hij jarenlang een ganse natie voorhield dat dit net niet het geval was. Daarbij zichzelf bv. nu reeds van een stulpje voorziend door te anticiperen op de Sablonisering veroorzaakt door de austeriteitsmaatregelen van de Syriza regering die de arbeiders uit betrokken buurt verjaagden maar mogelijks eindigend zoals de Duitse sociaal democraten, “staatsleiders” die enkele jaren voordien nog revolutionairen waren en zich gedwongen zagen daarbij politieke vijanden zoals Rosa Luxemburg naar een betere wereld te sturen….

  • door Roland Horvath op dinsdag 12 januari 2016

   Het enige probleem in de EU is de krenterigheid van het kapitalisme: De ziekte van het kapitalisme. Niets mag geld kosten behalve dividenden. Dus de bedrijfslasten zoals lonen en sociale lasten moeten minimaal zijn en zo weinig mogelijk investeringen. Het systeem wil geen geld distribueren aan iedereen, aan de toekomstige klanten. Vooral bij en na een economische overcapaciteit zoals in 1929 en 2008 doet zich dat voor. Dat is een uitwas van een te absoluut begrip van de notie private eigendom en van de concentratie van eigendom bij een te gering aantal personen. Die in het algemeen nog nooit hebben kunnen verdragen dat er welvaart is bij de 99%. Daardoor kan het kapitalistische systeem wel produceren maar niet uit zichzelf goederen aan iedereen distribueren.

   Daarvoor is een tegenmacht nodig, een overheid, media en middenveldgroepen die eisen stellen. Die tegenmacht vooral overheid + media is zwak, voor een groot gedeelte afhankelijk van het grootkapitaal en corrupt. Daardoor zakt het systeem weg in een malaise en verschrompelt het aantal klanten. Alles onder de slogans: Onbetaalbaar, het geld is op, besparen voor concurrentie vermogen, besparen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, we hebben op te grote voet geleefd, belastingen verlagen voor meer koopkracht en meer van dat soort onnozelheden. Die slogans zijn gelogen en niet in overeenstemming met de feiten. Ze zijn dom maar door het gebrek aan kennis van economie en vooral van geld in al zijn vormen bij de bevolking en ook bij politici en media doen zulke slogans het veelal.

   Het is de taak van Links komaf te maken met die onzin. Daar wordt aan gewerkt bvb door Varoufakis. Een moeilijkheid is dat de hoofd stroom media veel verzwijgen en met gemak zwart wit noemen en omgekeerd.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties