Opinie -

Yanis Varoufakis: wat schuil gaat achter de bizarre beschuldiging van landverraad

De Griekse media in handen van de oligarchie zijn niet van plan te stoppen. Ze roepen op om Yanis Varoufakis te vervolgen voor landverraad. Hieronder leest u zijn antwoord.

woensdag 29 juli 2015 20:55
Spread the love

De
bizarre poging om me voor het gerecht te dagen op basis van …
beschuldiging van landverraad – zogenaamd voor een samenzwering om
Griekenland uit de eurozone te duwen – weerspiegelt iets dat veel
dieper zit.

Dit
is de uiting van een vastberaden inspanning om de vijf maand lange
onderhandelingen (van 25 januari tot 5 juli 2015) te delegitimeren – met de trojka ziedend van woede omdat wij de vermetelheid hadden de
wijsheid en efficiëntie in vraag te stellen van hun gefaalde
programma voor Griekenland.

De
doelstelling van mijn zelfbenoemde vervolgers is onze zelfverzekerde
onderhandelingspositie te karakteriseren als een aberratie, of beter
nog als een ‘misdaad’ tegen het nationaal belang. Dit althans vanuit het
perspectief van de Griekse trojka-gezinde oligarchie.

Mijn
‘lafhartige misdaad’ zou zijn dat ik, door de collectieve wil van
onze regering te verdedigen, als persoon de volgende zonden heb
begaan:

 • door de leiders van de eurogroep tegemoet te treden als een gelijke, die
  het recht had om NEEN te zeggen en die ijzersterke analytische
  redenen gaf om de catastrofale logica te weerleggen, die er in
  bestond enorme leningen aan een insolvabele staat toe te kennen onder omstandigheden van zelfvernietigende austeriteit;
 • door
  aan te tonen dat het mogelijk is een toegewijd europeaan te zijn die  ernaar streeft zijn eigen natie in de eurozone te houden maar tegelijkertijd het beleid van de eurogroep te verwerpen. Dat zal Europa immers beschadigen, het zal de euro uit elkaar doen rukken en het zal – bovenal –
  Griekenland vastketenen aan schulden, gedreven door
  austeriteit;
 • door
  plannen op te stellen tegen contingenties waarmee de leidinggevende
  collega’s van de eurogroep en de hoge ambtenaren van de trojka mij
  tijdens de discussies bedreigden;
 • door
  uit te brengen hoe vorige Griekse regeringen essentiële
  overheidsdepartementen, zoals het Algemeen Secretariaat van de
  Openbare Inkomsten en het Helleense Bureau voor Statistiek,
  veranderden in diensten die effectief werden gecontroleerd door de
  trojka en ingevuld werden om de verkozen regering te
  ondermijnen.

Het
is overduidelijk dat de Griekse regering de plicht heeft de nationale
en democratische soevereiniteit te heroveren over alle
staatsdepartementen, in het bijzonder die van het ministerie van
financiën. Als de regering dat niet doet zal dat ministerie de beleidsinstrumenten verder opgeven, waarvan de kiezers verwachten dat ze
worden ingezet voor het mandaat dat ze aan de regering hebben
toevertrouwd.

Tijdens
mijn werk als minister, hebben mijn team en ikzelf vernieuwende
methodes ontworpen om de instrumenten ter beschikking van het
ministerie van financiën te ontwikkelen. Dit met als doel om op een efficiënte
manier om te gaan met de door de trojka opgelegde verplettering van
de liquiditeit (van de banken), en tegelijkertijd uitvoerende de macht terug te
nemen die voorheen was misbruikt door de trojka, met de instemming
van vorige (Griekse) regeringen.

In
plaats van al diegenen in staat van beschuldiging te stellen en te
vervolgen die tot op vandaag in de openbare sector functioneerden als
vazallen en luitenants van de trojka (en daar aanzienlijke lonen voor
opstreken op kosten van de lijdende Griekse belastingbetalers), gaan
de politici en de partijen, die door de kiezers werden veroordeeld
omdat ze Griekenland in een protectoraat hebben veranderd, mij
vervolgen, met de hulp en medeplichtigheid van de media van de
oligarchen. Ik draag hun beschuldigingen als eretekens.

De
fiere en eerlijke onderhandelingen die de regering van SYRIZA heeft
gevoerd vanaf de eerste dag hebben het openbaar
debat in Europa reeds volledig veranderd. Het debat over het
democratisch deficit dat de eurozone teistert kan niet meer gestopt worden.

Helaas blijken de Griekse cheerleaders van de trojka niet in staat dit historisch succes te aanhoren.
De
inspanningen om dit debat te criminaliseren zal te pletter storten op
dezelfde rotsen waarop ook de platte propagandacampagne tegen de
NEEN-stem in het referendum van 5 juli is gestrand: op de grote meerderheid van het Griekse volk.

De blog van Yanis Varoufakis Treason charges: What lurks behind the bizarre allegations van 29 juli 2015 werd vertaald door Lode Vanoost.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!