Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Minderheden Nepal tegen voorstel nieuwe grondwet

Na een politieke impasse van een jaar tekenden de grootste politieke partijen van Nepal in juni 2015 een overeenkomst die de weg vrij moet maken voor een nieuwe grondwet. Etnische minderheden, vrouwenbewegingen, dalits en hindoe-nationalisten keren zich echter tegen dit voorstel voor een nieuwe grondwet.
woensdag 29 juli 2015

Het is de eerste maal sinds de maoïstische opstand en de regimewisseling in 2006 dat de betrokken partijen zo'n belangrijke overeenkomst over een voorstel voor een nieuwe grondwet bereikten. De grondwetgevende vergadering heeft een eerste concept inmiddels ter beschikking gesteld voor bespreking en commentaar. Talloze maatschappelijke groepen uiten nu kritiek op het voorstel, dat werd voorbereid door de politieke partijen die ongeveer 90 procent van de zetels hebben in de 601-leden tellende vergadering.

Volgens critici is er in het voorstel te weinig aandacht voor identiteit en maatschappelijke integratie. Een serie hoorzittingen tijdens de week van 20-24 juli 2015 riep meerdere heftige reacties op. In sommige delen van het land werden zelfs kopieën van de tekst van het voorstel verbrand.

Autonome provincies

Vier maatschappelijke groeperingen in het bijzonder keren zich tegen de komst van deze nieuwe grondwet in zijn huidige vorm: etnische minderheden, vrouwen, dalits (de klasse van arme 'onaanraakbaren') en hindoe-nationalisten. In het voorstel van grondwet staat dat het land een federatie wordt. Hoe dat precies zou moeten verlopen zal gebeuren op basis van aanbevelingen door een nog te vormen panel van experts.

Anil Kumar Jha, een van de leiders van de Nepalese Sadbhawana Partij1 (NSP) stelt dat de grote politieke partijen gedomineerd worden door mannen uit de hogere hindoe-kasten, die niet bereid zijn de macht te delen met etnische groepen en de oprichting van een federale staat willen uitstellen. "Wij willen krachtige, autonome provincies. Als de federale regering de meeste macht in handen houdt, heeft federalisering geen zin. Daarom kunnen we dit voorstel van grondwet niet accepteren."

Activisten uit de belangrijkste etnische minderheden willen dat het land gefedereerd wordt volgens etnische scheidingslijnen. Dat is echter geen eenvoudige zaak, omdat het land meer dan 125 etnische groepen telt en de meeste regio's een gemengde bevolking hebben. De grote partijen stellen de kwestie uit, in de hoop dat het enthousiasme voor etnisch federalisme langzaam zal afnemen.

Marginalisering

Sommige etnische groepen worden al gemarginaliseerd sinds de vorming van de Nepalese staat aan het einde van de achttiende eeuw. Zij beschouwen de vorming van autonome provincies als een bevrijding.

De nieuwe staat Nepal stimuleerde de Nepalese taal, hindoeïsme en de bergcultuur als assimilatiebeleid tijdens de vorming van de staat. Dat leidde tot de huidige dominantie van de hindoe-kaste. Het land nam een integratiebeleid aan na de regimewisseling in 2006, maar etnische groepen willen nog steeds meer autonomie en het recht op zelfbeschikking om hun taal, cultuur en economische rechten te vrijwaren.

Vrouwen

Activisten voor vrouwenrechten zijn op hun beurt tegen het voorstel omdat de tekst discriminerend is en vrouwen niet als gelijke burgers beschouwt. In de tekst staat letterlijk dat "burgerschap door geboorte" alleen wordt toegekend aan mensen wiens moeder én vader Nepalese burgers zijn.

Dat betekent dat vrouwen de identiteit van de vader van hun kinderen moeten aantonen. Voor alleenstaande moeders is dat problematisch. In Nepal wordt een aanzienlijk aantal kinderen opgevoed door alleenstaande moeders. Voor deze kinderen is het moeilijk het Nepalese staatsburgerschap te krijgen, als de vader onbekend is of als hij het kind niet erkent.

Participatie van vrouwen in de Nepalese politiek is erg laag. De huidige voorlopige grondwet schrijft voor dat 33 procent van beleidsmakers vrouw moet zijn, maar dit aantal wordt niet gehaald. Vrouwen hebben ook een achterstand op het gebied van onderwijs. Van de vrouwen in Nepal kan slechts 57,4 procent lezen en schrijven, tegenover 75 procent van de mannen.

In het nieuwe voorstel van grondwet worden de quota van 33 procent echter wel gehandhaafd.

Dalit

Ook activisten van de dalit-gemeenschappen vinden dat ze niet democratisch vertegenwoordigd zijn in de federale en provinciale politiek. Het aantal zetels dat ze mogen bezetten in politieke organen, komt niet overeen met hun percentage van de bevolking.

Bron: Key Constituencies Call for Inclusion in Nepal’s Draft Constitution

1 De SNP is een socialistische partij die opkomt voor de rechten van de Madhesi-minderheid en voor de erkenning van Hindi als nationale taal (nvdr).

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.