Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Griekenland

Yanis Varoufakis: "Ons NEEN is een majestueus, groots JA aan een democratisch Europa"

Yanis Varoufakis nam ontslag als minister van financiën, maar dat betekent niet dat hij zijn politiek engagement opgeeft. Dit is zijn eerste analyse van de uitslag van het referendum.
maandag 6 juli 2015

Op 25 januari kreeg het Griekse volk zijn waardigheid terug

In de vijf maanden die sindsdien zijn verlopen werden wij de eerste regering die zijn stem durfde te verheffen in naam van zijn bevolking, door NEEN te zeggen aan de vernietigende irrationaliteit van ons uitgebreid zogenaamd 'reddingsprogramma'.

 • Wij verspreidden het woord dat de Griekse 'reddingsprogramma's' slechts operaties waren met de bedoeling privé verliezen over te dagen op de schouders van de zwakste Grieken, voor ze zouden worden doorgeschoven naar de Europese belastingbetalers.
 • Wij legden voor het eerst in de Eurogroep een economische argument neer waar zij geen geloofwaardig antwoord op konden vinden.
 • Wij legden gematigde, technisch haalbare voorstellen op tafel die de noodzaak van verdere 'reddingsprogramma's' weg zou nemen.
 • Wij konden de trojka in zijn nest in Brussel houden.
 • Wij hebben de Griekse humanitaire crisis op het internationale niveau getild, evenals zijn diepere oorzaken ten gevolge van doelbewust recessieve beleidskeuzes.
 • Wij hebben de hoop verspreid buiten de grenzen van Griekenland dat de democratie ademruimte heeft in een monetaire unie, die totnogtoe overheerst werd door angst.

Onze twee doelstellingen waren de zelf-vernietigende austeriteit te beëindigen en een herstructurering van de Griekse schuld te bekomen. Dat waren tegelijkertijd de doelwitten van onze schuldeisers. Van zodra onze verkiezingsoverwinning zeker leek in december 2014 hebben de machtigen der aarde daarom een wedloop op de banken georganiseerd en gepland, om de Griekse banken te sluiten. Hun bedoeling:

 • Onze regering vernederen door ons te onderwerpen aan de meest strakke austeriteit;
 • Ons in een akkoord sleuren dat geen enkel stevig perspectief bood op een redelijke, goed omschreven herstructurering van de schuld.

Het ultimatum van 25 juni 2015 was het middel waarmee die doelstelling moest worden verwezenlijkt. Het Griekse volk heeft (op 5 juni) dit ultimatum terug naar afzender gestuurd, tegen al het zaaien van angst in, die onze eigen (Griekse) media van de oligarchieën dag en nacht in onze huizen uitzonden.

Het referendum (van 5 juli) heeft een luid weerklinkende oproep afgeleverd voor een akkoord tussen Griekenland en onze Europese partners dat voor beide zijden gunstig is. Wij zullen de oproep van de Griekse kiezers beantwoorden met een positieve aanpak tegenover:

 • het IMF, dat nog maar pas een zeer behulpzaam rapport publiceerde dat bevestigt dat de Griekse openbare schuld onhoudbaar was;
 • de Europese Centrale Bank (ECB), wiens bestuursraad de voorbije week weigerde in te gaan tegen de meest agressieve stemmen binnen de Europese Commissie.

Ons NEEN is een majestueus, groots JA aan een democratisch Europa.

Dit is een NEEN aan een distopische visie op een Eurozone die voor zijn volkeren een ijzeren kooi is.

Dit is een luid JA aan een visie op een Eurozone dat het vooruitzicht biedt op sociale rechtvaardigheid met gedeelde welvaart voor alle Europeanen

Yanis Varoufakis, 6 juli 2015

Our NO is a majestic, big YES to a democratic, rational Europe! werd vertaald door Lode Vanoost

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door Piet De bisschop op maandag 6 juli 2015

  Ik zou zeggen laat ons de hoogst cynische Jeroen Dysselbloem eruit gooien en Yanis Varoufakis in de plaats zetten (hij is toch vrij). Ik vind dat die man er alle economische competenties voor heeft. Alleen, in deze Europese constellatie blijkt dit een belachelijke utopie. Duidelijker kan het dus niet : wij hebben hoogst dringend een ander Europa nodig !

 • door antond op dinsdag 7 juli 2015

  Wat als de rest van de Eurozone 'nee' zegt tegen de Griekse eisen? Is dat dan geen democratie?

  • door Roland Horvath op dinsdag 7 juli 2015

   Als in een referendum de wensen van Griekenland GR niet ingewilligd worden, dan is de Sociale Zekerheid SZ in feite afgeschaft in de hele EU. De trojka wil dat Griekenland de SZ afbouwt en het geld dat daarvoor bestemd is, aan de schuldeisers geeft. Dat wil GR veranderd zien en zij willen de schuldeisers betalen met geld uit belasting verhogingen. Dat maakt lieden als Schäuble, Dijsselbloem en Van Overtveldt razend. Zij identificeren zich uitsluitend met het grootkapitaal en met de Grote Multinationale Ondernemingen GMO, die hun bedrijfslasten willen minimaliseren. Daarom moeten de belastingen lager en de SZ in de hele EU er uit.

   Uw commentaar gaat niet over wat er werkelijk gebeurt in GR. Uw commentaar gaat uit van de leugens van de EU en de trojka. Eén van de wapenfeiten van de trojka is dat haar politiek in 5 jaar een schade van 150 miljard heeft gecreëerd aan inkomsten verlies in GR. Daar horen we niets over van de kant van de EU.

   • door antond op dinsdag 7 juli 2015

    Waanzin. Griekenland in 2010 had een tekort op de lopende rekening van 14% en geen groei. Als je dat tekort dan plotseling wegwerkt, wordt je groei zwaar negatief. Het probleem was dat de tekorten wereen gebruikt voor consumptie (en niet om te investeren) en niemand bereid was (behalve de Troika) om verdere tekorten te financieren. Daar de Troika de schuld van te geven is onzinnig, evenals Griekenland te portretteren als land dat onder schulden gebukt gaat. Griekenland is nog niet eens begonnen met betalen van rente of aflossingen, tot 2014 was er nog een primair tekort. De pijn die Grieken nu voelen is het leven binnen hun budget, terwijl ze gewend waren om zwaar boven hun stand (belastingopbrengsten) te leven. Maar daar is niets aan te doen, ook niet met allerlei 'solidariteitsbetuigingen'. Het is te gek voor woorden dat Slowaken zouden moeten meebetalen aan Griekse pensioenen. Dat gaat ook niet gebeuren.

   • door Kim Oppalfens op dinsdag 14 juli 2015

    Ben ik het niet mee eens Roland. Er bestaat namelijk geen Europese SZ, laat dat nu net het probleem zijn. Die SZ staat alweer onder druk overal, en we laten ons met veel plezier langs alle kanten uit elkaar spelen.

    We gaan het nooit redden zonder véél en véél meer Europa. Zolang alle individuele staten bereidt zijn zaken te doen zoals Lux Leaks of de Belgische Excess profit rulings concureren we elkaar als individuele staten kapot. En zolang we die inkomsten overall mislopen blijft de druk op de SZ in individuele landen oplopen.

    Helaas is er geen enkele partij die pleit voor het opgeven van zijn eigen beslissingsmacht. We hebben zelfs niet eens 1 partij die in meerdere Europese landen opkomt, laat staan een Europese partij.

  • door sam vanderleyden op dinsdag 7 juli 2015

   Als er een Europees referendum zou georganiseerd worden en de vraagstelling zou berust op werkelijk de feiten, dan is dat perfecte democratie. Er zijn 3 roblemen echter: 1) De trojka en de Europese leiders zijn niet zo echt geïntresseerd in de evolutie van democratie 2) Ze zijn nog midner gentresseerd in een bewuste en wetende Europese bevolking, gespekt met feitenkennis en context 3) de Neoliberale kerk (waar u wilens nillens ideologisch lid van bent :-) ), wil allesbehalve dat de werkelijke feiten en cijfers in context worden kenbaar gemaakt.

   Dus ofwel zou het een vals referendum zijn (buigen onder democratische druk en dan maar spinnen en afbuigen ofwel geen referendum.

   • door antond op woensdag 8 juli 2015

    U beweert wel kiezers te vertegenwoordigen, maar de politieke stroming waartoe ik vermoed dat u uw eigen noemt, en de bijbehorende politieke partijen, hebben een probleem: De kiezer moet ze niet. Als de razernij over het neoliberalisme in Europa echt is, zal dat toch tot uiting komen in het kiesgedrag. Podemos slaat voorlopig geen deuk in een pakje boter. De grote meerderheid van de Europese kiezers is de chantage vanuit Athene nu méér dan zat, of gelooft u echt dat de meerderheid van Europa op de Syriza lijn zit? Moet niet wat de meerderheid vindt, ook gebeuren?

    • door Ter Zijde op woensdag 8 juli 2015

     Ook individuele lidstaten hebben hun recht. Als de meerderheid van Europa bijvoorbeeld vindt dat België meer moet bijdragen, moet dat dan ook maar gebeuren? Podemos is vanuit het niets één van grootste partijen van Spanje geworden, als u dat nog geen deuk in een pakje boter noemt?

    • door Didier op woensdag 8 juli 2015

     Volledig akkoord antond: een Griekse meerderheid heeft gekozen voor een eind aan de plundering van de Griekse bevolking. Dat is dus wat moet gebeuren.

     Op Europees niveau: als de kiezers correct ingelicht zouden zijn, dan zouden ze kunnen vaststellen uit welke hoek de chantage komt en hoe die gepleegd wordt. Bij een algemene bewustwording zouden de vazallen van de oligarchie massaal weggestemd worden. Dat weten de 0,1% en hun vazallen beter dan wie ook.

     Daarom is het van cruciaal belang de mainstream media strikt in het gareel te houden. En media die een ‘scheve’ schaats rijden moeten met trollen bestookt worden.

    • door sam vanderleyden op woensdag 8 juli 2015

     Beste troll D. Zoals ik al zei... komt democratie zoals u het vertaald maar goed van pas als de bevolking onwetend blijft en verstoken van feiten, van context... van bewustzijn... Dan roept u wel graag over meerderheden. Wacht maar... eentje van de 1% heeft er al voor gewaarschuwd: the pitchforks are comming... Ik den dat deze antonD troll nog ogen gaat trekken. Dit sujet heeft nog niet zolang geleden met hoongelag een klinkende nederlaag van tsipras bij het referendum voorspeld... Daar staat AntonD weer mer de billen bloot. Kijk beste... ik denk dat je nog lang achter de feiten gaat aanlopen... Je hebt het niet.

 • door Roland Horvath op dinsdag 7 juli 2015

  Griekenland GR vraagt niet veel: Zoals YV zegt, twee dingen: De EU besparingen en bedrijfslasten verlagingen politiek ten laste van de Sociale Zekerheid SZ en niet van hogere belastingen er uit. En ten 2e, een schuldherschikking. Beide zijn niet moeilijk. Het monetair systeem kan dat laatste makkelijk aan.

  Wat nu gebeurt lijkt op zelfdestructie uitgaande van Duitsland DE. Ze hebben daar ervaring mee, WO I en II. En ook met het niet respecteren van regels: 1,5 euro jobs voor velen van 2005 tot nu. Het overschrijden van de 3% EU begrotingsnorm.

  De trojka onder de leiding van het IMF is uit op willekeur en afbraak: De zeven zogenaamde hervormingen: Koopkracht, Sociale Zekerheid SZ, werknemersrechten, overheidseigendommen, democratie, handelsbelemmeringen en belastingen verhogingen afbouwen en/of afschaffen/ weggeven/ opheffen. Dat alles is bedoeld voor de verarming van de maatschappij, niet voor het stimuleren van de interne KMO economie. De Grote Multinationale Ondernemingen GMO willen hun bedrijfslasten minimaliseren.

  En als ze hun zin niet krijgen, GR er uit. Dat zullen ze dan bij een volgende crisis moeten herhalen met de lidstaat die dan de zwakste is. Of men behoudt de euro. Of die wordt in snel tempo afgebroken: Waar Duitsland DE, Nederland NL en België BE nu naar toe werken. Ten andere, de rijke regio's zijn rijk door het feit dan andere regio's arm zijn. Zo is het in elk land: Rijken, een hoog inkomen en armen met weinig inkomen. De rijken dragen meer bij aan belastingen Sociale Zekerheid SZ, maar in een muntunie, een federale staat zoals de EU willen DE/NL/BE dat niet. De drie laatste landen kunnen beter de eurozone en de EU verlaten. Ze houden zich niet aan noodzakelijke regels die in alle federale staten gerespecteerd worden zoals in de US.

  • door ria aerts op woensdag 8 juli 2015

   't Is mooi hoor, al die discussies, maar mensen zoals Antond kun je toch niet overtuigen. Die zijn al te ver afgedwaald van wat echt belangrijk is voor onze maatschappij. Die zullen dat alleen begrijpen wanneer ze zelf in de problemen komen en dan nog zullen ze het nooit op de echte schuldige, maar op de gebruikelijke zondebok steken.

   • door Didier op woensdag 8 juli 2015

    Zo mooi verwoord en volledig met u eens mevrouw Aerts - head on, de nagel op de kop! De antonds en jempi’s van deze wereld voelen Het Onheil ook naderen en denken hun hachje te redden door de elite naar de mond te praten. Wat een helden. Wat is er toch met deze mensheid gebeurd?

  • door jempi op woensdag 8 juli 2015

   Correctie: niet BE maar VL dat instaat voor meer dan 80% van de economische activiteit in BE, de EU in het klein.

   • door sam vanderleyden op woensdag 8 juli 2015

    Ik denk ook al ter ver gevorderd in de radicale neoliberale geloofsbelijdenis. Het zorgt natuurlijk voor zeer zware intellectuele armoede. Ik denk dat de hersenen van de sujetten snakken naar inhoud zoals een uitgeputte zwerver die al weken door de woestijn dwaalt zoekend naar water... AntonD e Jempi hebben een mening. En als hun wordt tegenbeargumenteerd tot in kern... wanneer hun verhaal defacto ophoud, trekken ze in een gekwetste verdedigende kramp: "sorry, we hebben een mening! mag het nog wel op dit forum?" Arme hopeloze drommels. Dat de renaissance voor hen ook eens moge beginnen.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties