Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Jeugdwerkloosheid neemt toe in de hele wereld

De werkloosheid van jonge mensen zal in de komende jaren verder toenemen, ook in Europa, voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie. Op 10 februari 2015 zijn er wereldwijd officieel 74 miljoen werkloze jongeren, maar dat cijfer is waarschijnlijk een conservatieve schatting.
dinsdag 10 februari 2015

William Reese, hoofd van de International Youth Foundation, noemt dat cijfer een grove onderschatting. "We hebben rapporten gezien die gewag maken van meer dan 74 miljoen werkloze jongeren, maar het echte cijfer ligt waarschijnlijk zes tot zeven keer hoger."

"Deze statistieken baseren zich op het aantal mensen dat naar werk zoekt. Wie niet zoekt, is technisch gesproken niet werkloos. Mensen in arme landen werken echter vaak onder het niveau van hun opleiding of krijgen te weinig betaald voor hun werk", aldus Reese.

Trage groei

Terwijl de algemene werkloosheid stabiel blijft, zal de jeugdwerkloosheid nog toenemen in de komende jaren, zo voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in haar rapport World Employment and Social Outlook - Trends 2015.

Jongeren, vooral meisjes, worden nog altijd onevenredig hard getroffen door werkloosheid. Het cijfer van jeugdwerkloosheid voor 2014 lag bijna driemaal hoger dan dat van de algemene werkloosheid. Volgens de ILO zal enerzijds de algemene werkloosheidsgraad in ontwikkelde landen wel geleidelijk afnemen, maar zullen anderzijds veel landen een aanzienlijke stijging van de jeugdwerkloosheid doormaken.

Ekkehard Ernst, econoom bij de ILO, wijst de trage economische groei aan als oorzaak. "De groei is te traag om het aantal nieuwe banen te beïnvloeden. Economieën doen er veel langer over om te herstellen van een financiële crisis, dan bij een normale recessie het geval is." De globale groei is licht gestegen in de afgelopen twee jaar – van 2,2 naar 2,5 procent – maar ligt nog ver onder de 4 procent van voor de crisis.

William Reese ziet nog een andere verklaring voor de stijgende jeugdwerkloosheid. Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs, zoals ook blijkt uit de ILO-cijfers, maar ze leren niet de vaardigheden die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. "Er zijn wel vacatures, maar bedrijven vinden geen geschikte personen. Scholen kijken niet naar wat bedrijven vandaag nodig hebben, ze onderrichten wat vijf jaar geleden interessant was voor bedrijven".

Europa

De ILO ziet vooral in Europa problemen met jeugdwerkloosheid, waar Griekenland en Spanje percentages tot 52 procent laten optekenen. De organisatie denkt dat de jongerenwerkloosheid tussen 2014 en 2019 nog zal stijgen met 8 procent in delen van Europa, Zuid-Amerika en Afrika.

Volgens Reese moet onderwijs beter op maat worden gesneden van wat een moderne baan vereist en moeten studenten aangemoedigd worden om zelf na te denken over de vraag wat de arbeidsmarkt van hen verwacht. "We willen dat jongeren een baan vinden en houden, stages bijvoorbeeld kunnen daarbij helpen."

In 2014 waren er in de hele wereld 201 miljoen mensen zonder baan, 1,2 miljoen meer dan in 2013. Dat aantal zou tegen 2019 stijgen tot 212 miljoen. "De globale werkloosheidsgraad bedraagt ongeveer 6 procent en zal niet dalen op korte termijn", verklaart Ernst. Een stijging van de werkloosheid is volgens hem echter niet noodzakelijk tekenend voor een slecht economisch klimaat.

"Stijgende werkloosheid in veel Aziatische landen, vooral in China en India, is een normaal onderdeel van ontwikkeling. Zo gaan slecht betaalde arbeiders op het platteland op zoek naar beter betaalde banen in de steden. China is zo groot dat een hogere werkloosheidsgraad daar het mondiale totaalcijfer beïnvloedt", verklaart hij.

Sociale onrust

Het ILO-rapport waarschuwt ook dat de inkomensongelijkheid toeneemt, terwijl de economische groei nauwelijks aantrekt. De rijkste 10 procent van de wereld zal 30 tot 40 procent van het totale inkomen in handen hebben, terwijl de armste 10 procent slechts 2 procent van de koek zal verdienen.

Een grotere inkomensongelijkheid kan grote gevolgen hebben voor alle facetten van het leven, van democratie en politiek tot sociale zaken, argumenteert Marjorie Wood van het Institute for Policy Studies. "In een ongelijke samenleving wordt de democratie gemakkelijker gecorrumpeerd, en zullen arbeiders sneller uitgebuit en misbruikt worden, terwijl het vangnet voor de armen of kwetsbaren kleiner wordt."

De ILO stelt dat sociale onrust en mogelijk geweld gelinkt zijn aan toenemende ongelijkheid en jeugdwerkloosheid. Sociale acties hebben gepiekt tijdens de financiële crisis en komen wereldwijd momenteel 10 procent meer voor dan voor de crisis.

Bron: Youth Unemployment, Income Inequality Keep Rising

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door Carlos Pauwels op dinsdag 10 februari 2015

    En dan is hier nog niet gesproken over de grootste dreiging die op ons afkomt. De robotisering. Er bestaan momenteel studies die er op wijzen dat er heel veel banen zullen sneuvelen door de invasie van de nieuwe generatie robots. Er zullen banen gecreëerd worden in IT en er zullen banen sneuvelen in de rest van de tewerkstelling. Het is aan de jongeren van vandaag er voor te zorgen dat ze een diploma halen en dat ze het juiste diploma halen. Dat is nu al het geval, maar in de toekomst zal dat van cruciaal belang worden. Dat is geen doemdenken, dat is de realiteit, althans volgens die studies. Quo Vadis?

    • door ria aerts op woensdag 11 februari 2015

      Spijtig genoeg zijn er dan weer andere mechanismen die ervoor zorgen dat een diploma behalen voor veel jongeren moeilijker wordt: hogere inschrijvingsgelden en lagere inkomens. Bovendien... in welke sector kan men nog een job garanderen? Butler bij een van de groeiende groep renteniers?

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties