Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Michel I: 'Klant' van de trein betaalt rekening

De NMBS is voor de regering-Michel geen instrument van een mobiliteitsbeleid, maar een financiële operatie. De regeringsverklaring blijft vaag over de concrete invulling van een aantal intenties, behalve over de liberalisering van het reizigersvervoer en de minimale dienstverlening.
donderdag 9 oktober 2014

Over de nog uit te voeren of aan de gang zijnde investeringswerken blijft de verklaring vaag. “De resterende GEN-werkzaamheden worden zo snel mogelijk voltooid.” Over andere noodzakelijke investeringen in de infrastructuur wordt niets gezegd. “Investeringen in stationsgebouwen worden verantwoord in functie van het gebruik. De capaciteit van de infrastructuur wordt afgestemd op de behoeften.” 

De dienstverlening, de informatieverschaffing, de stiptheid, het moet allemaal beter. De NMBS moet daar wel zelf de middelen voor vinden. Prijsstijgingen worden echter niet opgelegd. De NMBS 'mag' dat zelf beslissen. “In het kader van een financiële responsabilisering van de NMBS en een betere benutting van de capaciteit wordt een grotere vrijheid inzake tariefbepaling ingevoerd.”

In de liberalisering worden twee beleidslijnen expliciet gemaakt: privatisering en minimale dienstverlening. Deze regering gaat voluit voor de voorbereiding van de privatisering van het reizigersvervoer tegen 2017. Over de minimale dienstverlening zal de nieuwe federale regering geen tijd verliezen:

“Het protocol van sociaal akkoord ter voorkoming van wilde stakingen zal opgenomen worden in de beheerscontracten en zal wettelijk verankerd worden. De regering zal beide bedrijven (NMBS en Infrabel) opdragen om, na overleg met de sociale partners, een voorstel uit te werken dat in geval van staking toch een gegarandeerde dienst voorziet. Indien geen akkoord kan bereikt worden binnen een redelijke termijn zal de regering zelf een wetgevend initiatief nemen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de sociale dialoog en zal geen afbreuk gedaan worden aan het stakingsrecht.”

Wat een “redelijke” termijn is, wordt niet geëxpliciteerd. En evenmin hoe het afdwingen van de minimale dienstverlening te verzoenen valt met het stakingsrecht.

De concrete plannen van de NMBS zullen blijken in de komende maanden. De grote lijnen liggen echter vast. Het gebruik van de trein wordt duurder. De NMBS krijgt geen bijkomende middelen om de groei van het reizigersvervoer op te vangen.  

Het regeerakkoord bevat verder heel wat intenties zonder budgettaire of andere concrete invulling. “De gratis-politiek zal worden geëvalueerd.” “De inspanningen voor het bereiken van een geïntegreerd vervoerbewijs worden verder gezet.” “De fiets zal afdoende aandacht krijgen in het multimodaal vervoer.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Marc Haertjens op zaterdag 11 oktober 2014

    Misschien een ideetje voor de kersverse regering: bij stakingen kunnen ze misschien wat langdurig werklozen inzetten. Die kunnen dan als gemeenschapsdienst twee halve dagen per week met de trein rijden of de kern- en andere elektrische centrales laten draaien.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties