Nieuws, België, Brussel -

ACV voert actie tegen stopzetting inschakelingsuitkering

Met 50 kruiwagens gevuld met sollicitatiebrieven trok de christelijke vakbond ACV dinsdag door Brussel. Bij de Nationale Bank werd ook nog eens de loonlastenverlaging opgeladen om die later symbolisch af te geven aan het VBO. "Als je de werkgevers vraagt om concrete engagementen rond jobcreatie, geven ze niet thuis", klonk het.

dinsdag 2 december 2014 18:18
Spread the love

Op 1 januari 2015
stopt de inschakelingsuitkering en dreigen 30.000 werkzoekenden te worden
uitgesloten. Naast de beperking van de inschakelingsuitkering, zijn de vele
andere werkloosheidsmaatregelen die de regering heeft aangekondigd – zoals de
verplichte gemeenschapsdienst voor werkzoekenden en de afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor oudere werkzoekenden – reden voor het ACV om in actie te komen.  

Kruiwagens vol sollicitatiebrieven

Ruim 150 ACV-vakbondsleden
en werkzoekenden uit heel Vlaanderen vertrokken dinsdagochtend 2 december met vijftig
kruiwagens vol sollicitatiebrieven van station Brussel Centraal naar de
Nationale Bank. Daar aangekomen, laadden de actievoerders
symbolisch vier miljard euro van de lastenverlaging op, refererend aan het bedrag dat werkgevers na loonlastenverlaging gaan krijgen.  

Met kruiwagens en al vervolgde de stoet
haar weg naar het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO). Daar liet ze het geld en de sollicitatiebrieven achter en vroeg het ACV
garanties voor werk. Tot slot bracht de stoet een bezoek aan minister van Werk Kris Peeters op zijn kabinet. Peeters was bereid om met een delegatie van de ACV-actievoerders in gesprek te gaan. Vooral werkzoekenden zelf hebben het woord gedaan in het gesprek met de minister. “Uit alle subdoelgroepen hebben werkzoekenden hun verhaal gedeeld.”  

Dat zegt Karim Dibas, nationaal verantwoordelijke voor de werkzoekenden bij het ACV. Op een plein voor het Ministerie van Werk in Brussel verzamelden ACV-actievoerders uit heel Vlaanderen zich direct rondom hem, nadat hij met de delegatie het kabinet was uitgekomen.

Inspanningsverbintenissen

“De werkgevers geven toe dat ze zich goed
beseffen dat diverse groepen mensen geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt”, verklaart Karim Dibas. “Ze
zeggen er alles aan te doen om ongelijkheid en discriminatie weg te werken.
Maar als je vraagt naar concrete engagementen wat betreft jobcreatie, dan geven
ze niet thuis. Ze zijn niet bereid inspanningsverbintenissen aan te gaan.”   

Jobzoekende
jongeren, zowel schoolverlaters zonder als met diploma, worden geraakt door de
beperking van de inschakelingsuitkering. De groep zonder diploma kan in de
toekomst geen uitkering meer krijgen voor zijn of haar 21e
levensjaar. Werkloze schoolverlaters die wel een diploma op zak hebben, krijgen
vanaf het nieuwe jaar een uitkering tot maximaal hun 25e verjaardag.

“Het gaat hier niet enkel om een inkomstenprobleem. Als jonge werkzoekende
schoolverlaters geen inkomen hebben, verliezen ze het recht op sociale
zekerheid. Mochten ze ziek worden, dan moeten ze het doen met het leefloon en hebben ze na een periode geen recht meer op bijvoorbeeld een ziekte-uitkering”,
legt Dibas uit.  

Ook werkzoekenden
die onvoldoende dagen gewerkt hebben voor het recht op een
volledige werkloosheidsuitkering, vallen vanaf 2015 buiten de boot door de
beperkingen van de inschakelingsuitkeringen. En met de afschaffing van de anciënniteitstoeslag,
verliezen mensen die geen recht hebben op een brugpensioen maar toch ontslagen
worden, hun recht op een verhoogde uitkering. Een werkloze alleenstaande
55-plusser levert dan 300 euro per maand aan inkomsten in. “Dat is maar liefst een derde van zijn of haar uitkering”, stelt Karim Dibas.

 Minister erkent problemen

Over het gesprek met Kris Peeters wilde Dibat het volgende kwijt: “De minister erkent de problemen van
werklozen. Hij verklaart dat jobcreatie heel belangrijk gaat zijn voor deze
regering, maar hij kan werkgevers niet verplichten om jobs te creëren, zoals
hij werkzoekenden verplicht om jobs te zoeken.” 

Het alternatief
van het ACV is dat de besparingen naar verhouding gelijk verdeeld worden over
werkzoekenden en werknemers aan de ene kant en werkgevers aan de andere kant. Daarop
zei de minister dat het erg moeilijk is om een compromis te sluiten.  

“Peeters begrijpt ook de problemen, maar van de grote principes zal de
regering niet afwijken. Blijkbaar is het voor de vakbonden alleen mogelijk rond de tafel
zitten om over de punten en de komma’s te spreken.”

 Kaviaar versus erwtjes

Dibas vindt het
niet logisch dat je mensen uitnodigt rond de tafel te zitten als je de een bord
met kaviaar voorzet en de ander een bord met erwtjes. “Dan lukt het niet een
gemoedelijk gesprek te hebben en tot een compromis te komen.” 

Dibas is stellig over de ware reden achter de
werkloosheidsuitkeringen: “De maatregelen worden getroffen voor het uitzuiveren
van cijfers ten aanzien van Europa. Om te kunnen zeggen: kijk, onze
werkloosheidsniveau is lager dan voorheen enerzijds en omwille van een pure besparingsoperatie.” 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!