Foto: Doris Morgan, Unsplash / Public Domain

Vlaamse begrotingsmeevaller: “Gezinnen leverden in bij problemen van de begroting, laat hen ook mee profiteren van een meevaller”

De verhoogde inflatie is positief voor de begroting, zo blijkt uit een nieuw begrotingsrapport van het huis van het Vlaams sociaal overleg (SERV). Volgens het rapport zal de begroting met 827 miljoen op jaarbasis verbeteren. De vakbond ABVV vraagt daarom aan de Vlaamse regering om het geld niet alleen in de economie maar ook in de mensen te investeren. "Zij zijn het immers die door de besparingen worden geraakt", aldus algemeen secretaris Caroline Copers. Hoe die investering er volgens de vakbond concreet uitziet, lees je in dit artikel.

donderdag 27 januari 2022 11:54
Spread the love

Twee concrete voorstellen

Tegen 2024 zal de verhoogde inflatie voor verhoogde inkomsten voor de Vlaamse regering zorgen, zo berekende de SERV. In de komende jaren groeien de inkomsten van de Vlaamse overheid dus sterk aan. Dit zou in 2024 leiden tot een verhoging van de begroting met 827 miljoen op jaarbasis.

De sociale partners pleiten daarom voor investeringen en duurzame groei. Dat is belangrijk, maar het Vlaams ABVV wijst erop dat de regering de mensen onderaan de economie niet mag vergeten, omdat zij het bijzonder moeilijk hebben. Concreet pleit het Vlaams ABVV ervoor de recente besparing op het Groeipakket terug te draaien en een aantal Vlaamse kosten versneld uit de energiefactuur te halen. “Zo pakt de Vlaamse regering de hoge energiekosten aan en versterkt ze op twee fronten de strijd tegen armoede.”

Eén: draai de recente besparing op het Groeipakket terug

Nog maar in september vorig jaar besliste de Vlaamse regering de basisbedragen in het Groeipakket – vroeger kinderbijslag genoemd, een vergoeding om een deel van de kost te dekken voor gezinnen met kinderen – geen 2% maar slechts 1% te laten groeien, en zo de vaste indexatie van de kinderbijslag te verlagen. Toen haalde algemeen voorzitter va de Gezinsbond Frans Schotte al aan dat het Groeipakket steeds meer op een krimppakket begint te lijken.

Lees ook: ‘Vlaamse regering bespaart opnieuw op kap van gezinnen met kinderen’

De minderindexering van 1% volgt daarbij niet langer de reële index, die veel harder stijgt, en betekent daarmee een concrete besparing op de budgetten voor gezinnen met kinderen. Het Vlaams ABVV laat weten dat tegen 2024 de jaarlijkse besparing van 65 miljoen euro per kind, per jaar 63 euro zou betekenen.

Het Vlaams ABVV pleitte eerder al voor een verhoging van de sociale toeslagen om eenoudergezinnen en gezinnen in armoede gerichter te ondersteunen en herhaalt deze vraag, maar blijft aandringen op het terugschroeven van de minderindexering, zeker nu de Vlaamse inkomsten sterk stijgen en de kosten voor de gezinnen steeds toenemen.

Twee: Verlaag het Vlaamse deel van de energiefactuur

Als maatregel tegen de stijgende energieprijzen besliste de Vlaamse regering in oktober vorig jaar al een deel van de Vlaamse heffingen uit de energiefactuur te halen. Elk gezin bespaart zo 43 euro en toch blijven de Vlaamse belastingen op elektriciteit mee de factuur van gezinnen bepalen.

In 2022 zou dat nog steeds enkele honderden miljoenen aan beleidskosten en taxen kunnen betekenen. Het Vlaams ABVV pleit om door te gaan op de ingeslagen weg en deze kosten zoveel mogelijk uit de elektriciteitsfactuur te halen. De vakbond herhaalt bovendien de oproep de heffingen beter te verdelen over gezinnen, kmo’s en bedrijven.

Logische stappen

Voor algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers zijn dit twee logische stappen die de Vlaamse regering kan nemen met de begrotingsmeevaller. “Vlaamse gezinnen leverden in toen de begroting in de problemen zat, het is niet meer dan logisch dat ze ook mee profiteren van een meevaller. De hoge inflatie raakt niet alleen bedrijven, maar ook hen. Niet in het minst door de stijgende energieprijzen.”

“Vlaamse gezinnen leverden in toen de begroting in de problemen zat, het is niet meer dan logisch dat ze ook mee profiteren van een meevaller.”

“Met deze twee voorstellen kan de Vlaamse regering zowel de energiekosten van alle gezinnen verlichten én de armoede aanpakken. En dat niet eenmalig maar ineens voor de komende jaren”, besluit Caroline Copers.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!