Europese defensie. Foto: EDA, David Plas (CC BY-SA 2.0)

Vredesbeweging CNAPD over budget Defensie: “Prioriteit regering ver verwijderd van sociale en maatschappelijke werkelijkheid”

De Belgische vzw voor Vrede en Democratie CNAPD dringt er bij de federale regering op aan om af te stappen van de hervorming van het begrotingstraject voor Defensie. Tegen 2030 wil de regering het budget voor Defensie optrekken tot 1,54% van het bbp. De vzw dringt er bij de overheid op aan te investeren in de sectoren van de samenleving zoals de gezondheidszorg, die er dringend behoefte aan hebben in een ondertussen al twee jaar durende pandemie.

donderdag 27 januari 2022 17:39
Spread the love

 

Antwoord op de pandemie zullen we niet vinden bij Defensie

Terwijl de COVID-19-pandemie een schrijnend gebrek aan financiële middelen en middelen voor personeel in de gezondheidszorg aan het licht heeft gebracht, plant de regering van de Vivaldicoalitie om op vrijdag 28 januari het begrotingstraject van Defensie te herzien. 

De Belgische regering zal de uitgaven voor Defensie tegen 2030 optrekken tot 1,54% van het bbp, wat neerkomt op een extra budget van ongeveer drie miljard euro.

De Belgische regering zal de uitgaven voor Defensie tegen 2030 optrekken tot 1,54% van het bbp, wat neerkomt op een extra budget van ongeveer drie miljard euro. De ministers zouden deze beslissing genomen hebben om het defensiepersoneel beter te kunnen betalen, maar ook en voorál om over te gaan tot nieuwe aankopen van wapensystemen.

“Wij weigeren dan ook toe te staan dat de huidige internationale spanningen worden geïnstrumentaliseerd en misbruikt om ons land te overbewapenen in een absurde wapenwedloop met mogelijk dramatische gevolgen voor België en Europa.”

Ook benadrukt de vzw dat België nù al veel geld uitgeeft aan defensie. In 2020 kwam dat neer op 5,436 miljard dollar om te voorzien in de behoeften van het leger, maar daarnaast ook voor de financiering van de NAVO.  “Wij weigeren dan ook toe te staan dat de huidige internationale spanningen worden geïnstrumentaliseerd en misbruikt om ons land te overbewapenen in een absurde wapenwedloop met mogelijk dramatische gevolgen voor België en Europa.”

“In een periode die nog steeds gekenmerkt wordt door de gezondheidscrisis en de catastrofale gevolgen daarvan op economisch en sociaal vlak,” zegt de Belgische vzw voor Vrede en Democratie (CNAPD), “stellen we met verontwaardiging vast dat in zo’n korte tijd beslist wordt enkele miljarden euro’s uit te trekken voor defensie, ten koste van andere sectoren, terwijl in het regeerakkoord van de regering wordt gesteld dat gezondheid ‘van fundamenteel belang’ is en dat er aanzienlijke investeringen in deze sector zullen worden gedaan.”

Structurele onderfinanciering gezondheidszorg en andere sectoren

CNAPD beklemtoont dat de organisatie reeds herhaaldelijk de aandacht heeft gevestigd op de structurele onderfinanciering van de gezondheidszorg gedurende vele jaren. “Bezuinigingen als gevolg van het bezuinigingsbeleid van de vorige regeringen hebben een zware klap toegebracht aan het personeel in de gezondheidszorg en de ziekenhuisinfrastructuur.”

“Bezuinigingen als gevolg van het bezuinigingsbeleid van de vorige regeringen hebben een zware klap toegebracht aan het personeel in de gezondheidszorg en de ziekenhuisinfrastructuur.”

“De beslissing van België, die wij in onze campagne ‘Geen gevechtsvliegtuigen’ aan de kaak hebben gesteld, om 15 miljard euro uit te trekken voor de aankoop en het onderhoud van F-35 gevechtsvliegtuigen heeft dit gevoel van onrechtvaardigheid alleen maar versterkt.”

Volgens de organisatie laat de regering nu duidelijk zien – ook door af te wijken van de in het regeerakkoord aangekondigde doelstelling – dat haar prioriteit op zijn zachtst uitgedrukt ver afstaat van de sociale en maatschappelijke werkelijkheid. “Zij kiest voor een gemilitariseerd buitenlands beleid ten koste van ondersteuning voor de gezondheidssector, die reeds zwaar is getroffen en op de proef gesteld door een pandemie die al meer dan twee jaar duurt.”

“De prioriteit van de regering is ver verwijderd van de sociale en maatschappelijke werkelijkheid.”

Niet alleen de gezondheidszorg is het slachtoffer van bezuinigingen, ook Justitie en Openbare Diensten, stelt CNAPD. En dat terwijl die sectoren van essentieel belang zijn voor de samenleving en zo toch door de overheid uitgehold en vernield worden. “Door ervoor te kiezen miljarden euro’s in de defensiesector te pompen, heeft de federale regering er bewust voor gekozen de basisbehoeften van haar eigen bevolking te negeren.”

Ook in andere sectoren zoals Justitie en Openbare Diensten wordt steevast bezuinigd. “Door ervoor te kiezen miljarden euro’s in de defensiesector te pompen, heeft de federale regering er bewust voor gekozen de basisbehoeften van haar eigen bevolking te negeren.”

Daarom dringt CNAPD er bij de federale regering op aan van deze hervorming af te zien en zich in te spannen voor de sectoren van de samenleving die er werkelijk behoefte aan hebben. “De huidige internationale crisis kan niet worden opgelost met meer wapens.” Als vredesbeweging zijn ze ervan overtuigd dat de uitweg uit deze crisis net zal worden bereikt door met elkaar in dialoog te treden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!