Overhandiging petitie van VRT personeel aan minister Benjamin Dalle
Reportage -

Personeel voert actie tegen afbraak VRT

De besparingsdrift van de Vlaamse regering is bij het personeel van de VRT in het verkeerde keelgat geschoten. Sinds april verzetten ze zich tegen de personeelsafbouw, de gedwongen ontslagen en de privatisering van Thuis. Om hun eisen kracht bij te zetten trokken ze op maandag 21 november naar het kabinet van bevoegd minister Dalle en overhandigden hem een petitie tegen de afbraak van de Openbare Omroep. Fotoreportage onderaan het artikel.

maandag 21 november 2022 15:53
Spread the love

 

Besparingsdrift

Alles is begonnen met de startnota van De Wever in 2019. Daarin stond al uitgebreid te lezen dat de VRT de Vlaamse canon moet uitdragen, maar ook dat de Openbare Omroep afgeslankt moeten worden en “wendbaarder” zijn. Wendbaar is het codewoord voor privatiseren.

Op die startnota is de Vlaamse regering gevormd. En vanaf dan is de afbraak op de VRT in een versnelling gekomen.

De Vlaamse regering weigert al vijf jaar op rij om de werkingsmiddelen te indexeren. Voor een bedrijf waar de werkingsmiddelen een groot aandeel van het totaalbudget innemen geeft dat een grote impact. In een periode een inflatie boven de tien procent is die maatregel nefast.

Vanaf de startnota van De Wever is de afbraak op de VRT in een versnelling gekomen.

Het is de Vlaamse regering in elk geval menens met de besparingsdrift. Ter herinnering, Paul Lembrechts, de vorige CEO van de VRT, werd door de Vlaamse regering afgezet in januari 2020 omdat hij zich verzette tegen de besparingen. Hij zei: “ik zal niet de CEO zijn die de VRT ten grave zal dragen”.

Die klus moet nu geklaard worden door zijn opvolger, Frederik Delaplace. Hij heeft ervoor gekozen om de opgelegde besparingen te halen bij het personeel. Concreet betekent dat het schrappen van 222 jobs waarvan 70 naakte ontslagen, 70 die verdwijnen door privatisering en iets meer dan 70 die verdwijnen door het niet invullen van vacatures of vervroegd pensioen.

Niet Thuis

Vooral de privatisering van ‘Thuis’ springt in het oog. Zo worden cast en crew van Thuis gedwongen om van de ene dag op de andere voor een – voorlopig nog steeds onbekend – privaat productiehuis te werken en niet meer voor de VRT. Nochtans hebben deze collega’s er destijds bewust voor gekozen om voor de Openbare Omroep te werken en niet in de private sector.

Vorige week kregen de Thuis-collega’s nog steeds geen antwoord op hun vraag wie de mogelijke overnemer is en of de VRT-directie hen de garantie geeft voor gelijke of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, zoals wettelijk verplicht is.

Zoals het nu beschreven is in de conclusietekst, zullen de collega’s bij Thuis financieel een pak moeten inleveren en het moeten doen met slechtere arbeidsvoorwaarden. Dat is juridisch en sociaal voor de ploeg van Thuis onaanvaardbaar.

‘Met zijn allen naar Dalle’

Het personeel van de VRT laat het daar niet bij. Sinds het drastisch besparingsplan werd afgekondigd in april 2022 -het zogenaamde Transformatieplan – hebben de vakbonden al 14 acties gehouden. Dat gaat van infovergaderingen, ludieke acties, personeelsbezoeken tot stakingen en deelstakingen. De ploeg van Thuis heeft meerdere werkonderbrekingen georganiseerd.

Sinds het drastisch besparingsplan werd afgekondigd hebben de vakbonden al 14 acties gehouden.

Omdat ook de kijkers getroffen worden door deze besparingen werd de petitie ‘laatthuisthuisblijven’ gelanceerd. Met die petitie kaarten de vakbonden niet alleen de privatisering van Thuis aan, maar ook de 222 banen die verdwijnen en dat 70 collega’s gedwongen ontslagen worden. Met deze petitie werden al ruim 34.000 handtekeningen opgehaald.

Vandaag, op maandag 21 november starten de onderhandelingen op het sectorcomité XVIII, dat is het formele onderhandelingsorgaan op niveau van de Vlaamse regering. In tegenstelling tot wat de VRT-directie beweert is er m.a.w. nog niets definitief beslist.

Om hun eisen kracht bij te zetten trokken cast en crew van Thuis samen met een grote personeelsdelegatie van de VRT naar het kabinet van Dalle waar het sectorcomité doorgaat. Ze overhandigden de petitie aan Benjamin Dalle.

Het is nu afwachten wat de Raad van Bestuur en de Vlaamse regering zal beslissen. Nieuwe acties zijn zeker niet uitgesloten. Wordt zeker vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!