Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Noem besparingen gewoon transfers naar ondernemingen

Bourgeois I belooft extra steun aan ondernemingen, gefinancierd uit de besparingen. Maar hoeveel steun krijgen ondernemers al? Wat voor mensen geldt, is ook van toepassing op multinationals en renteniers: te veel zuurstof leidt tot hyperventilatie.
zondag 5 oktober 2014

De laconieke nieuwssite De Rechtzetting doet het weer. In de parodie ‘Subsidiestop voor werkgeversorganisaties bedreigt honderden banen’ vernemen we dat de overheid de subsidies voor mantelorganisaties van het patronaat als het Agentschap Ondernemen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Unizo, Voka, Overnamemarkt, de Zenito-startersgids, de kmo-portefeuille enz. schrapt.

Die organisaties krijgen inderdaad een heel gamma aan steun via financiering van directe werkmiddelen, zitpenningen, fiscale aftrekbaarheid van lidmaatschap of projectwerking. De vele miljoenen subsidies die zo jaarlijks naar deze lobbyisten gaan, zouden uitgespaard kunnen worden omdat de Vlaamse regering nu eigenlijk al exclusief is samengesteld uit ondernemers en hun goede vrienden. Humor, uiteraard, maar wel naar waarheid.

Wat die lobbyisten met regelmaat aan middelen loskrijgen, valt enigszins te achterhalen via cijfers die de Vlaamse regering vrijgeeft. Hieronder volgt een bloemlezing – vooral de weken voorafgaand aan de stiefmoeder aller verkiezingen bleken duur. We komen na een kort en onvolledig onderzoekje al uit op een totaal van ruim 105 miljoen euro aan transfers van gemeenschapsgeld naar projecten van bedrijven en aanverwante marktgerichte organisaties. Het zou vervolgens nuttig zijn om te achterhalen hoeveel banen er recent in deze bedrijven werden geschrapt en hoeveel ze aan dividenden uitbetaalden.

Ter vergelijking: het budget van het kunstendecreet, waar nu 7,5 procent op bespaard wordt, bedraagt circa 100 miljoen euro. We mogen ons nu dus toch wel afvragen met welk recht cultuurmakers systematisch worden weggezet als subsidieslurpers door diezelfde lobbyisten en hun aanhang? Die 105 miljoen euro aan ‘projectsubsidies’ voor het bedrijfsleven is overigens maar het topje van de ijsberg vergeleken met de structurele toelagen en vrijstellingen allerhande.

Bovendien, als minister-president Bourgeois in Unizo-magazine verklaart dat hij er prat op gaat "dat we al onze extra maatregelen om de ondernemers te ondersteunen, volledig financieren met middelen uit besparingen", is het dan niet evident dat we de huidige besparingen op Cultuur en het verenigingsleven, besparingen ten laste van de gezinnen dus, gewoon transfers naar ondernemingen moeten noemen?

Cultuur is bovendien vooral een Vlaamse bevoegdheid, terwijl het bedrijfsleven ook federaal voor een tweede keer flink langs de kassa gaat aangezien fiscaliteit een federale materie is. Bijvoorbeeld inzake bedrijfswagens weten we intussen dat er eind vorig jaar 1,3 miljoen zijn ingeschreven en de overheid daarop een fiscaal cadeau van 2 763 euro per jaar betaalt, wat in totaal neerkomt op net geen 3,6 miljard euro aan indirecte transfers. De maatschappelijke kost voor al dat transport is nog vele malen hoger.

Een greep uit transfers naar ondernemingen (2014)

3 oktober 2014. De Vlaamse Regering kent een ecologiepremie van 970.000 euro
toe aan een strategisch ecologieproject van nv Clarebout Potatoes in Nieuwkerke-Heuvelland. Clarebout produceert diepvriesfrieten en wil een proceslijn vervangen en upgraden door een performantere lijn, met een drastisch lager energieverbruik en een duidelijk verminderde milieu-impact. Voorstel van minister Philippe Muyters.

26 september 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 762.000 euro toe aan Desotec nv in Roeselare. De steun is bedoeld voor een derde recyclinginstallatie voor het regenereren van actieve kool. Voorstel van minister Philippe Muyters.

2 september 2014. De Vlaamse Regering kent 1,15 miljoen euro strategische transformatiesteun voor investeringen en opleidingen toe aannv Tigro Industries in Overpelt. Voorstel van minister Philippe Muyters.

18 juli 2014. De Vlaamse Regering kent bijna 564.000 euro ecologiesteun toe aan ArcelorMittal Belgium nv in Brussel. De doelstelling van het investeringsproject is om een nieuwe performante hefbalkoven te bouwen op de plaats van de twee bestaande doorstootovens. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

4 juli 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 2 miljoen euro toe aan FRX Polymers Europe nv in Antwerpen. Het bedrijf produceert en verkoopt halogeenvrije polymere vlamvertragers voor het gebruik in plastics. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

23 mei 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe
aan volgende bedrijven: nv Heylen-Geer (HG-Glas) in Herentals (671.000 euro); nv Illochroma Haoneng Belgium (IHB) in Genk (591.000 euro); Sofidel Benelux nv in Duffel (815.000 euro) en Triple S nv in Peer (759.000 euro). Voorstel van minister-president Kris Peeters.

23 mei 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 899.000 euro toe aan Plukon Maasmechelen nv. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

23 mei 2014. De Vlaamse Regering beslist om bij het ontvangen van het formele verzoek van de raad van bestuur van PMV nv (zelfstandige investeringsmaatschappij) in te tekenen op een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro bij PMV nv om het kapitaal van ARKimedes-Fonds II nv te verhogen. De kapitaalverhogingen moeten in de loop van juni 2014 uitgevoerd worden. Voorstel van minister-president Kris Peeters en viceminister-president Ingrid Lieten.

23 mei 2014. De Vlaamse Regering beslist het kapitaal van nv Finlab te verhogen met een bedrag van 50 miljoen euro, om bij te dragen aan de bouw van een 'clean room' bij Imec. PMV zal instaan voor het fiduciair beheer van deze kapitaalparticipatie. Voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten en minister Philippe Muyters.

16 mei 2014. De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 december 2015 een subsidie van 2 miljoen euro toe aan Sirris in Brussel, voor het uitvoeren van het versterkte Made Different-programma. Made Different is een strategisch platform voor de maakindustrie, uitgebouwd door Agoria en Sirris. Het versterkte programma zet vooral in op het begeleiden van de transformatie van individuele bedrijven en het initiëren van drie nieuwe sectoroverschrijdende waardeketens. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

16 mei 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische investeringssteun van
1 miljoen euro toe aan nv Immo Morran in Maasmechelen en een strategische transformatiesteun van 2,5 miljoen euro aan H. Essers & Zonen Internationaal Transport nv in Eksel, Genk en Lommel. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

16 mei 2014. De Vlaamse Regering beslist 2 miljoen euro vast te leggen op het Hermesfonds voor een transfer aan Waterwegen en Zeekanaal nv voor de integrale ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein in het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. De transfer is gekoppeld aan enkele voorwaarden rond de aanwending van het budget, de eigendom van het terrein en de aanvangstermijn van de procedures tot verwerving of onteigening van de gronden, het oprichten van een stuurgroep en het terug overmaken van resterende middelen. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

16 mei 2014. De Vlaamse Regering keurt de aanpak goed voor het uitbouwen van de nieuwe strategische programma's 'Internet of Things' en 'Digitale cluster: High-Tech Visualisatie' van iMinds vzw. Hiervoor keurt ze ook een herverdelingsbesluit goed en een addendum over deze programma's aan het convenant van iMinds vzw. Voor het uitvoeren van de strategische programma's wordt aan iMinds een subsidie toegekend. Voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten. (Het bedrag wordt niet meegedeeld, maar zou om 875.000 euro gaan.)

9 mei 2014. De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 oktober 2014 tot 30 september 2016 een subsidie toe van maximaal 221.000 euro aan de Antwerp Management School (AMS), voor de organisatie van de postacademische opleiding 'Management in de sociale economie en sociale innovatie 2014-2016'. Voorstel van minister Freya Van den Bossche.

25 april 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische opleidingssteun toe van 750.000 euro aan Soudal NV in Turnhout. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

25 april 2014. De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische opleidingssteun toe aan het bedrijf Etablissementen Franz Colruyt nv in Halle. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

14 april 2014. De Vlaamse Regering geeft een ecologiepremie van 10 miljoen euro
aan een gemeenschappelijk initiatief van enerzijds INDAVER en SLECO (leveranciers) en anderzijds de chemische industrie in de Waaslandhaven (afnemers). Daarmee wordt een plan gerealiseerd om via een warmtenet proceswarmte te distribueren. INDAVER en SLECO zullen warmte produceren op basis van afvalstoffen. De productie van groene warmte in Vlaanderen stijgt zo met ongeveer 5%. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

4 april 2014. De Vlaamse Regering kent een ecologiesteun van 887.000 euro
toe aan 3M België in Zwijndrecht, voor een strategisch ecologieproject. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

21 maart 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische opleidingssteun toe aan volgende bedrijven: PBI Fruit Juice Company bvba in Brugge (501.000 euro), en Beaulieu Real nv in Kruishoutem (533.000 euro). Voorstel van minister-president Kris Peeters.

21 maart 2014. Ondernemingen die strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest plannen, kunnen daarvoor een ecologiepremie aanvragen bij de Vlaamse Regering. In dit kader kent de Vlaamse Regering een ecologiesteun van telkens 1 miljoen euro toe aan nv Spindor in Peer en aan Air Liquide Industries Belgium nv in Brussel. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

28 februari 2014. De Vlaamse Regering kent voor 2014 voorschotten op subsidies toe aan de Vlaamse Dagbladpers (336.000 euro), The PPress (170.000 euro), de Unie van Uitgevers van Periodieke Pers (UPP) (37.000 euro) en de VUKPP (37.000 euro). Voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten.

21 februari 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische opleidingssteun toe van in totaal 1,3 miljoen euro, te verdelen over Kuehne + Nagel Logistics nv in Geel, Kuehne + Nagel nv in Antwerpen en Logistics Kontich nv in Kontich. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

21 februari 2014. De Vlaamse Regering kent een strategische opleidingssteun toe van
1 miljoen euro aan Recor nv in Hasselt en een strategische investeringssteun van
1 miljoen euro aan AST Plastic Packaging Benelux bvba in Hoogstraten. Voorstel van minister-president Kris Peeters.

24 januari 2014. De Vlaamse Regering beslist de middelen voor investeringen in spin-offs van de Strategische Onderzoekscentra vanuit SOFI 1 uit te breiden met 10 miljoen euro. SOFI of het Spin Off Financieringsinstrument werd opgericht in 2011, om resultaten uit onderzoek en ontwikkeling versneld naar de markt te brengen in de vorm van spin-offs. Via SOFI kunnen de spin-offs van de vier Strategische Onderzoekscentra (VIB, IMEC, iMinds en VITO) gefinancierd worden. Het bijkomende budget moet bijkomende spin-off initiatieven ondersteunen en ruimte creëren voor vervolginvesteringen bij bestaande SOFI portfolio-bedrijven.

Robrecht Vanderbeeken is lid van De Vooruitgroep

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Frank Roels op dinsdag 7 oktober 2014

    Geweldige lijst is dit. Bravo voor Robrecht. Komt vast niet uit DS, DM of HLN. Inderdaad is de vraag: hoeveel banen hebben deze maatregelen geschapen? Die voorwaarde was er waarschijnlijk niet aanverbonden. Anderzijds weten we dat veel bedrijven op bergen cash zitten (lees bvb DeTijd) die ze niet investeren (er zijn toch geen nieuwe klanten) en dan maar uitdelen aan de aandeelhouders, met dividenden en tegenwoordig steeds meer door inkoop van eigen aandelen op de beurs. DT maakte een optelsom van 17 BE beursgenoteerde bedrijven, die in 9 maanden van 2014 voor meer dan 1 miljard eur eigen aandelen inkopen. Oude cijfers van loonsubsidies en verminderde sociale bijdragen belopen meer dan 11 miljard per jaar. Over de notionele intrestaftrek van 6 miljard (oud cijfer) spreken we nog niet. En maar klagen over de hoge loonkosten!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties