Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Sterk Europees afvalbeleid kan banen opleveren

Een ambitieus Europees afvalbeleid kan tegen 2030 maar liefst 860.000 nieuwe jobs creëren. Dat laat het European Environmental Bureau (EEB), de Europese federatie van milieuorganisaties, weten in een rapport. Voor Vlaanderen is de winst vooral te boeken op het vlak van preventie en hergebruik.
woensdag 9 april 2014

DeWereldMorgen.be

Volgens de onderzoekers wordt het belang van een goed milieubeleid vaak onderschat, ondanks het feit dat het enorm veel voordelen kan opleveren. Volgens het officiële standpunt van de Europese Unie wordt er in Europese lidstaten jaarlijks bijna 2 miljard ton afval geproduceerd, en dat cijfer blijft stijgen.

Opslag van deze afvalstoffen vormt geen levensvatbare oplossing. Vernietiging al evenmin, omdat dit ook leidt tot lozingen en tot hoge concentraties van sterk verontreinigende residuen. De beste oplossing is nog steeds preventief: afval vermijden door recyclage.

Preventie, hergebruik en recyclage

Om het potentieel te benutten, is het volgens het rapport niet alleen nodig om de Europese doelstelling voor recyclage aan te scherpen, maar ook om aparte doelstellingen te formuleren voor preventie, hergebruik en restafvalverbranding.

In het rapport Advancing Resource Efficiency in Europe rekent het EEB drie scenario's door, variërend in ambitieniveau, om de impact hiervan op werkgelegenheid, broeikasgasemissies en landgebruik te bepalen. De resultaten - gebaseerd op conservatieve inschattingen - zijn veelbelovend. 

Winst op vele vlakken

Het volledige pakket aan maatregelen in het meest ambitieuze scenario (onder andere een verbrandingsverbod op restafval, 60% minder voedselverlies, 45% hergebruik van meubelen, 35% hergebruik textiel) resulteert tegen 2030 in 860.000 nieuwe jobs, goed om bijna 17% van de Europese jeugdwerkloosheid op te lossen.

Daar bovenop komt een vermindering van de CO2-emissies met 415 miljoen ton - gelijk aan de uitstoot van 40% van het Europese wegverkeer. Een sterk Europees afvalbeleid dat voedselverlies terugdringt, kan tegen 2030 zorgen voor een efficiëntere benutting van 57.000 km2 open ruimte. Dat is bijna twee keer de oppervlakte van België.

“Dit rapport toont aan dat een ambitieus afval- en materialenbeleid een belangrijke hefboom is om gelijktijdig de dreigende grondstoffenschaarste, klimaatverandering en de economische crisis aan te pakken”, zegt Jeroen Gillabel, beleidsmedewerker materialen bij de Bond Beter Leefmilieu. "We roepen de Europese Commissie op om nog dit voorjaar voluit werk te maken van haar 'Circular Economy package'' en daarbij de vele voordelen van een meer ambitieus afvalbeleid in rekening te nemen."

Ook Vlaanderen heeft belang bij aangescherpte ambities

Ook voor Vlaanderen is het essentieel om het Europees afval- en materialenbeleid aan te scherpen. “Op vlak van recyclage hebben we al grote stappen gezet in vergelijking met de rest van Europa. Dit heeft de sector heel wat socio-economische baten opgeleverd. De extra winsten voor Vlaanderen zijn nu vooral te zoeken bij afvalpreventie en hergebruik. Dat moet een essentieel onderdeel worden in het volgende regeerakkoord” zegt Jeroen Gillabel.

Met hun rapport hopen de onderzoekers eindelijk het belang van een goed afvalbeleid onder de aandacht van de politiek te krijgen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.