Sterk Europees afvalbeleid kan banen opleveren
Nieuws, Europa, België -

Sterk Europees afvalbeleid kan banen opleveren

Een ambitieus Europees afvalbeleid kan tegen 2030 maar liefst 860.000 nieuwe jobs creëren. Dat laat het European Environmental Bureau (EEB), de Europese federatie van milieuorganisaties, weten in een rapport. Voor Vlaanderen is de winst vooral te boeken op het vlak van preventie en hergebruik.

woensdag 9 april 2014 12:13
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Volgens de onderzoekers wordt het belang van een
goed milieubeleid vaak onderschat, ondanks het feit dat het enorm veel voordelen kan
opleveren. Volgens het officiële standpunt van de Europese Unie wordt er in
Europese lidstaten jaarlijks bijna 2 miljard ton afval geproduceerd, en dat
cijfer blijft stijgen.

Opslag van deze
afvalstoffen vormt geen levensvatbare oplossing. Vernietiging al evenmin,
omdat dit ook leidt tot lozingen en tot hoge concentraties van
sterk verontreinigende residuen. De beste oplossing is nog steeds preventief: afval vermijden door recyclage.

Preventie, hergebruik en recyclage

Om het potentieel te benutten, is het volgens
het rapport niet alleen nodig om de Europese doelstelling voor recyclage aan te
scherpen, maar ook om aparte doelstellingen te formuleren voor preventie,
hergebruik en restafvalverbranding.

In het rapport Advancing Resource Efficiency in
Europe
rekent het EEB drie scenario’s door, variërend in ambitieniveau, om de
impact hiervan op werkgelegenheid, broeikasgasemissies en landgebruik te
bepalen. De resultaten – gebaseerd op conservatieve inschattingen – zijn veelbelovend. 

Winst op vele vlakken

Het volledige pakket aan maatregelen in het
meest ambitieuze scenario (onder andere een verbrandingsverbod op restafval,
60% minder voedselverlies, 45% hergebruik van meubelen, 35% hergebruik textiel)
resulteert tegen 2030 in 860.000 nieuwe jobs, goed om bijna 17% van de Europese
jeugdwerkloosheid op te lossen.

Daar bovenop komt een vermindering van de
CO2-emissies met 415 miljoen ton – gelijk aan de uitstoot van 40% van het
Europese wegverkeer. Een sterk Europees afvalbeleid dat voedselverlies
terugdringt, kan tegen 2030 zorgen voor een efficiëntere benutting van 57.000
km2 open ruimte. Dat is bijna twee keer de oppervlakte van België.

“Dit rapport toont aan dat een ambitieus afval-
en materialenbeleid een belangrijke hefboom is om gelijktijdig de dreigende
grondstoffenschaarste, klimaatverandering en de economische crisis aan te
pakken”, zegt Jeroen Gillabel, beleidsmedewerker materialen bij de Bond Beter Leefmilieu. “We roepen de Europese Commissie op om nog dit voorjaar voluit werk te maken van
haar ‘Circular Economy package” en daarbij de vele voordelen van een meer
ambitieus afvalbeleid in rekening te nemen.”

Ook Vlaanderen heeft belang bij aangescherpte ambities

Ook voor Vlaanderen is het essentieel om
het Europees afval- en materialenbeleid aan te scherpen. “Op vlak van recyclage
hebben we al grote stappen gezet in vergelijking met de rest van Europa. Dit
heeft de sector heel wat socio-economische baten opgeleverd. De extra winsten
voor Vlaanderen zijn nu vooral te zoeken bij afvalpreventie en hergebruik. Dat
moet een essentieel onderdeel worden in het volgende regeerakkoord” zegt Jeroen
Gillabel.

Met hun rapport hopen de onderzoekers eindelijk het belang van een goed afvalbeleid onder de aandacht van de politiek te krijgen.

take down
the paywall
steun ons nu!