about
Toon menu
Opinie

Hoofddoekenverbod GO hypothekeert vrije onderwijskeuze en opleidingskansen moslimmeisjes

Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) betreurt dat de centrale raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) opnieuw een algemeen verbod heeft uitgevaardigd op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in haar scholen.
zondag 3 februari 2013

De Raad kwam al een eerste keer met zo’n verbod in september 2009. Deze beslissing werd aangevochten voor de Raad van State, die in een eerste arrest het Go! een schorsing van de maatregel oplegde. In een tweede arrest (10 juli 2012) verklaarde de Raad van State de klacht onontvankelijk (omdat de betrokken leerlinge ondertussen het dagonderwijs beëindigd had) zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak.

Wij wijzen opnieuw op het discriminerend karakter van de beslissing van het Go! Het weze duidelijk dat met een verbod op levensbeschouwelijk tekens in feite de hoofddoek geviseerd wordt. In het verleden was er in het officieel onderwijs nooit een probleem met het dragen van religieuze tekens door de leerlingen.

Wij stellen dat door dit verbod een aantal grondrechten van moslimmeisjes (en hun ouders) geschonden worden: hun recht op vrije godsdienstbeleving, hun recht op vrije onderwijskeuze, hun recht op vrije meningsuiting. Het Go! zegt in zijn pedagogisch project te staan voor diversiteit, voor respect voor de overtuiging en cultuur van eenieder, voor actief pluralisme. Wij constateren dat zij dat in de praktijk niet waarmaken.

Wij willen er nogmaals de nadruk op leggen dat wij niet pleiten voor het dragen van een hoofddoek, maar wel voor het recht van moslima's om daar zelf over te beslissen.

Waar er sprake zou zijn van druk menen wij dat er andere middelen zijn om daarmee om te gaan dan een verbod voor iedereen.

Voor vele moslimmmeisjes (en hun ouders) heeft dit verbod verregaande gevolgen. Er wordt een zware druk op hen gelegd om keuzes te maken tussen hun persoonlijke godsdienstbeleving, hun loyauteit met de moslimgemeenschap en hun streven naar integratie in onze maatschappij.

Dit hypothekeert hun vrije onderwijskeuze, hun opleidingskansen en later hun tewerkstellingsmogelijkheden en hun emancipatie en integratie. Bovendien stigmatiseert een hoofddoekenverbod de hele moslimgemeenschap en bevordert dit het samenleven van mensen met verschillende overtuigingen niet.Hier wordt een fout signaal gegeven aan onze schoolgaande jeugd. Wij vrezen dat het verbod contraproductief zal werken.

Wij betreuren dat de hele heisa rond de hoofddoek, de reële problemen van achterstelling en achterstand in het onderwijs in de schaduw stelt.  En dat besturen, de openbare opinie en de media, zich blind staren op een kwestie van uiterlijke godsdienstbeleving, in plaats van zich meer bezig te houden met de vraag welke structurele maatregelen kunnen genomen worden om de gelijke kansen voor iedereen, moslimmeisjes incluis, te realiseren.

Kitty Roggeman

Kitty Roggeman namens het VOK (Vrouwen Overleg Komitee).

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door RH op maandag 4 februari 2013

  De maatschappij wordt onverdraagzamer, we kunnen tegen niets meer. Met alles wat een beetje anders is hebben we problemen en van alles en nog wat moeten reglementen en reglementjes gemaakt worden. De overheid moeit zich met alles. Vroeger waren religieuze symbolen op school toegestaan: De nonnen, de pastoors en de rabbijnen gaven het voorbeeld. Dat alles heeft overigens weinig te maken met de scheiding van kerk en staat.

  Nog sterker, een hoofddoek is zeker in de 1e plaats geen religieus symbool, het is alleen maar een kledingstuk en in het uiterste geval een trend, een modeverschijnsel of een uiting tot een bepaalde niet noodzakelijk religieuze groep te behoren. Dat zegt niet zoveel over het gedrag van de draagster van een hoofddoek. Er zijn zaken die uit het buitenland komen die we absoluut niet willen hebben maar de hoofddoek behoort daar niet toe.

  In onze bekrompenheid en door het feit dat we ons alle soorten niet bestaande verschillen en betekenissen laten aanpraten hebben we van de hoofddoek iets religieus gemaakt. Straks kunnen we door ons onnozel gedrag en onze nodeloos onverdraagzame opvattingen nergens meer tegen.

  • door maartenvt op maandag 4 februari 2013

   u maakt het nog erger voor de hoofddoekdragers. Wanneer het enkel een modetrend is, heeft de inrichtende macht des te meer recht en reden om een hoofddoek te verbieden.

   Het is door de goddelijke verplichting dat een hoofddoekverbod een loyaliteitsconflict teweeg brengt bij diegenen die zich existentieel verplicht voelen zich te moeten verbergen. vanwege de grond van innerlijk conflict bij de betreffende gelovige, is er nu net discussie om het verbod al dan niet af te schaffen.

   Er zijn echter zeer goede redenen te bedenken die een pluralistische samenleving zou moeten in acht nemen, om de normen en waarden te beschermen die een samenleving sterk, progressief en vrij maken, en de neutrale ruimten (personeel van scholen, stadhuizen, ziekenhuizen enz.) vrij te houden van religieuze symboliek. Verschillende religieuze invloeden trachten immers te tornen aan beginselen die onze samenleving bevrijd hebben van ongelijkheid. Het lijkt me dan ook niet de beste reflex van de linkse maatschappelijke vleugel om alles te bestrijden dat op het eerste zicht afgrenzend is, en naar rechtse politiek "ruikt". Exotische invloeden worden in dat opzicht immers vaak als minder "rechts" gepercipieerd, terwijl we wereldwijd, en in onze eigen geschiedenis, goed kunnen zien wat vaak de desastreuze invloed van godsdiensten op een samenleving is. Een gesegregeerde samenleving is nefast voor de algemene ontwikkeling van, en verstandhouding tussen burgers. Invloeden die trachten mannen en vrouwen gescheiden op te voeden, of die in hun beginselen schrijven dat een gelovige en een ongelovige ongelijk zijn, mogen niet de vrijheid krijgen om hier dezelfde fouten te komen installeren, die in hun land van oorsprong voor problemen zorgen, of die hier vroeger ook voor problemen gezorgd hebben.

   Een verdraagzame houding buiten de neutrale ruimten ten opzichte van iedereen, ongeacht welke religieuze symboliek dan ook, zou in mijn ogen al kunnen zorgen voor een minder extreme houding van bijvoorbeeld hoofddoekdragers. De polarisatie van vandaag is het gevolg van een onverdraagzame houding van de burger enerzijds, en het ontbreken van een milde afgrenzing tov migratie en godsdiensten door de "linkse" maatschappelijke vleugel in het verleden.

   • door RH op dinsdag 5 februari 2013

    Iedereen heeft het recht zich te kleden zoals hij/zij wil. En ten 2e, verdraagzaamheid betekent letterlijk dat de één de ander met rust laat, die persoon verdraagt. Als we al reglementen nodig hebben om 'religieuze' symbolen te verbieden, waar vroeger zich niemand aan stoorde, dan zijn we als samenleving verkeerd bezig. Daar gaat het niet om, dat zijn niet de problemen die opgelost moeten worden. Dus aub. hou op met te klagen over onnozelheden.

 • door Alysa op maandag 4 februari 2013

  Vind deze uiting van verbod op 'religieuze symbolen' ook véél te ver gaan, een voorbeeld een sik wie Khalsa heeft ondergaan 'moet' van zijn geloof deze tulband dragen, samen met andere symbolen dragen, trouwens, notice: van mij moeten zij dat niet, waar moeten zij in ons land nog een school vinden, of moeten zij zelf een school oprichten, wat veel moeit en geld kan kosten neem ik aan!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties