De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zelfmythologisering. Een veelkoppig gevaar. (< Latem Leven VTM2)

maandag 7 december 2020 13:11
Spread the love
! 🙂 – Bij nader toezien is dit artikel van Daan Borloo in De Standaard van maandag 7 december over de praktijk van de zelfmythologisering (extract onderaan te lezen) danig interessant. Als je er bij stil staat, wat typeerde de Britten in de eeuw van het British Empire beter dan vlotte, tongue-in-cheeck zelf-mythologisering? Hadden zij net deze houding, de adoratie voor de hogere klassen, de heren met de titel Sir, niet zo vreemd en ver doorgedreven, dan hadden zij zich ongetwijfeld niet kunnen schuldig maken aan miskenning en onderdrukking van exotische culturen in vijf continenten die wij met de term Kolonialisme benoemen!
Ik bekijk dit vruchtbare concept graag even langs bijkomende kanten. Terecht krijgen in deze tijden waarin wij allen onder aanval liggen van de bekende virussen, de Verpleegkundigen en de Verzorgers hernieuwde en grote aandacht en waardering. Waarom werden die personen en beroepen lange tijd niet “gezien”? Het lijkt mij simpel: wie geregeld zorg opneemt voor een kwetsbare, zieke, arme of ellendige medemens, die kan zich niet lang wijsmaken dat hij een soort goddelijke persoon is! Maar Consumptie vereist juist deze houding! Je machteloosheid ‘ns ervaren, het is heilzaam en gezond. Wie aan zelfmythologisering doet, die vermijdt als de pest zulke situaties, dit appel van “zorg voor mij”.
Goed draaiende Economie komt met een grote Maar
Om de handel (!) op de spits te kunnen drijven (“de economie moet groeien! Dan kunnen wij meer koek verdelen. “Op een economisch kerkhof kan je geen sociaal paradijs bouwen!”), is het echter absoluut nodig dat veel mensen hun natuurlijke nederigheid loslaten, hun eerlijke zelfkennis. Immers, worden niet zeer veel aankopen (en diensten zoals reizen of de poetsvrouw of de tuinman enzovoort) gedaan, ingeroepen, vanuit het waanidee: met dit ding/die service ga ik eindelijk gelukkig zijn. Mijzelf eindelijk gezien weten (de Duitser voor de deur, BMW of Mercedes), eindelijk de zekerheid hebben dat ik meetel in mijn gemeenschap.
Johan Braeckman en Maarten Boudry schreven onlangs een essay “Illusies voor gevorderden”; daarmee bedoelen zij de religieuze mens en godsdienst onderuit te halen. Maar in werkelijkheid zijn de auteurs blind voor de grootste hedendaagse illusie! De verslavende molen van kopen, koopkracht opvijzelen en consumeren. Dit moet dan mogelijk worden door almaar meer en “effectiever” te arbeiden. Is er een beter recept denkbaar om wie geen stem heeft uit te buiten en te beschadigen? Kinderen vallen ten prooi aan depressie en allerlei psycho-somatische klachten omdat ouders vaak meer afwezig zijn, en er is geen grootmoeder of tante in huis meer als “eeuwigdurende geruststelling”.
Dieren kunnen niet tegenspreken; geen wonder dat de snelste extinctiegolf in de hele vier miljard jarige verhaal van onze woonplaats in de kosmos nu plaatsgrijpt. Onze “economie” loopt de fauna onder de voet, wereldwijd. Grote bedrijven in de agrobusiness en de chemie, zoals Cargill en BASF kan je beschouwen als persoonlijkheden die aan zelfmythologisering doen. “Het gaat om een hoger doel, mijnheer”. “Wij zijn zeer belangrijk in de wereld. Je kunt niet hout hakken zonder spaanders te maken”. Hubris, hubris. Niets nieuws onder de zon.
Een goede remedie is wel te vinden. Al twintig eeuwen intussen.
Dit is inderdaad een bijzonder interessant en betekenisvol stukje. Het komt op tijd, in deze Adventstijd. Waarin gelovige mensen ook op sociale media op verstandige manier oproepen om nederig te blijven. Jezus lijkt mij het perfecte voorbeeld: bijzonder getalenteerd en toch dienstbaar ingesteld naar de kleine mensen, nederig kunnen blijven. Soms lijkt ook hij aan zelfmythologisering te hebben gedaan (vooral in het vierde evangelie, “van Johannes”, dat tachtig jaar na zijn dood is geschreven). Later heeft de Kerk dit soort ‘m’a-tu-vu ten top gedreven’. Jezus aanbidden werd vaak belangrijker dan hem navolgen en de armen helpen. Ik moet er ook zelf voor uitkijken, eerlijk gezegd. Z-Mythologisering. In elk geval heb ik in persoonlijke contacten met de schrijver die in Latem woont het zelf mogen ondervinden. Wat Daan Borloo hier beschrijft en hekelt. Nooit reageerde iemand meer gesloten dan Oscar ( ‘De Speer der Goden’) toen ik hem op een dag een stukje van mijn kleine, ongelukkige kant toonde; na hem toch bijzonder blij te hebben gemaakt met een recensie van ‘Kindsoldaat’.
Is het niet waar: zeldzaam, schaars zijn de menselijke figuren die tegelijk barsten van hert talent, de visie, de invloed of macht… en die tegelijk er in slagen de voetjes op de aarde te houden, realiteit waar te nemen, en zichzelf niet huizenhoog op te hemelen. Barack Obama is zo iemand. De geheime middelen die hij om dit doel te bereiken en te bewaren logen er niet om: in tegenstelling tot zijn aanmatigende voorganger, de fils-à-papa George Bush junior, ging Obama zelf in de stilte van de avond naar de militaire vliegvelden om persoonlijk de aankomst van vrachtvliegtuigen geladen met doodskisten van soldaten gesneuveld in de eindeloze strijd in Afghanistan in ogenschouw te nemen. “It was a humbling experience” fluisterde de grote man dan, als men hem een indruk, een reactie vroeg. Ik zie de betreffende foto van Barack bij de open buik van het vliegtuig bij de kisten met Stars &nd Stripes nog voor me.
Deze reportagefoto was een van de onvergetelijke werkstukken van de persoonlijke fotograaf Pete Souza, die wekelijks te volgen waren via internet, onder andere via Flickr. Obama toonde ook op andere manieren geregeld dat hij de kunst verstond zich open, dienstbaar en met ware nederigheid te verhouden tot medemensen. De beelden waarop hij weduwen troost, baby’s omhelst, een balletje werpt met zwaar gehandicapte sporters… ze zijn talrijk en indrukwekkend.
Ik adviseer Van den Boogaard, die volgens Borloo recent besloot af en toe houten klompen aan te trekken om zijn aarding blijvend te verzorgen, iets meer hooi op de boerenvork te nemen. Ik durf mijn levenswandel als model stellen: ga eens wat uren doorbrengen als vrijwilliger-beluisteraar van verhalen van droeve, vereenzaamde, angstige, verwarde en wanhopige medemensen bij een telefonische hulplijn. Of ga eens een paar jaar meedraaien in een Palliatieve Zorg Eenheid. Zoals ik heb gedaan in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart bij Eenheid De Brug. Bij die arbeid komt minder letterlijk “aarde” aan te pas, lieve sublimerende schrijver, maar deze vorm van emotional labor zal je geest en hart heel wat beter kansen geven te “aarden”, neem het van mij aan.
Besluiten
Zelf-Mythologisering het is iets dat de mens in het dagelijkse bestaan, dat altijd wat dor en duister kan worden, goed kan helpen; in die zin is het vergelijkbaar met Humor. Vooral De kleine man mag er wat meer aan doen, me dunkt. Met wat flair en lichte grootspraak naar zichzelf en zijn handelen en denken kijken. Sommige erg succesvolle mensen konden ongetwijfeld beter wat afkicken van dit gebruik dat al in zwang was voor de Franse Revolutie bij de hoge adel en de hoge clerus.
Het mag herhaald teveel zelf-bewieroken ondergraaft de authenticiteit. Hoe belangrijk dat laatste, en gewoon altijd de Waarheid nastreven, wel is, dit heeft Alicja Geskinska onlangs nog overtuigend uiteengezet in haar essay “De kinderen van Apate”. Mijnheer Trump leverde de laatste tijd het schoolvoorbeeld van het destructieve karakter van het tegendeel: van leugenachtigheid, zelf-aanbidding en nonsens voor wijsheid verkopen. Zeg het als ik ongelijk heb. Ik ben eigenlijk wel geweldig, niet? 😉
_____________________________
_____________________________
Ik ben wie ik voor ogen heb

Auteur en dramaturg

maandag 7 december 2020 om 3.25 uur

De personages in de realityreeks Latem leven creëren een mythe over zichzelf, schrijft Daan Borloo. ‘Als iedereen uniek is, dan is natuurlijk evengoed niemand uniek.’

De realityreeks Latem Leven op VTM 2 werd in deze krant al een groepsportret van bekakt gedrag(DS 4 november) en kakkineuze snobs (DS 5 ­november)genoemd. Toch is de serie ook een boeiende inkijk in de mechaniek van zelfmythologisering.

In Latem Leven wordt een tiental inwoners gevolgd van Sint-Martens-­Latem, een pittoresk dorp aan de Leie dat is opgetrokken uit luxueuze villa’s waarin welgestelde burgers wonen. Wie Latem zegt, denkt beau monde: het is een gated community van blasé rijkelui. Uiteraard is de realiteit genuanceerder, maar het is de gave van reality-tv om niet de realiteit, maar onze opvatting daarvan te representeren en vorm te geven. Dus zijn de hoofd­figuren van Latem Leven allemaal prinsen en prinsessen van het kapitaal die glansrijk, belangrijk en succesrijk zijn. De reeks is als dusdanig niets meer dan een promospot voor hun gefortuneerde levens en levensstijl en heeft dus weinig om het lijf.

Alhoewel. De onverbloemde identiteitspropaganda die dit programma in wezen is, maakt Latem Leven net ­interessant. Het valt immers op hoe verregaand de personages zichzelf mythologiseren. Elke gebeurtenis in hun leven – hoe groot of hoe klein ook – is zogezegd gecorreleerd met hun persoonlijkheid, en nooit het gevolg van, ik zeg maar wat, de blinde krachten van het leven of de wetten van sociale ongelijkheid. Als schoenenontwerpster Virginie een flesje room laat vallen, dan kadert ze dat tegenover de kijker als een onderdeel van haar identiteit: ‘Dat gebeurt regelmatig, dat ik iets laat vallen. Da’s een onderdeel van mijn zijn.’ Als trader Patrick zich in een schijnbaar onbewaakt ­moment laat ontvallen dat hij in zijn leven veel ‘dwazekloterijen’ heeft uitgestoken, haalt hij ook onmiddellijk zijn schouders op om laconiek te zeggen: ‘Diplomatie, dat ligt mij niet. Ik ben iemand … Klinkt het niet, dan botst het.’ Als zakenvrouw Kristien vertelt over haar helikopterbrevet en dat ze de helft van het jaar in Monaco woont, omschrijft ze dat als exploten van haar zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid. ­Begrijp haar niet verkeerd: met een ­teveel aan geld of fiscale gunstregimes heeft dat klaarblijkelijk niets te maken. Kristien noemt zichzelf letterlijk ‘een vrijheidsstrijder’, al blijft het onduidelijk welke onderdrukking ze bevecht.

De sleutel tot succes

De Amerikaanse auteur Tad Washington definieert zelfmythologisering in Psychology today als een overlevingsstrategie. Als we geconfronteerd worden met tegenslagen of uitdagingen, dan vertellen we onszelf verhaaltjes over onszelf om in evenwicht te blijven. Als je jezelf immers percipieert als de held van een verhaal, dan zal elk obstakel eerder je kwaliteiten in de verf zetten dan dat het je uit je lood zal slaan. De achteloze, haast werktuiglijke manier waarop de personages van Latem Leven dat soort verhaaltjes ­debiteren, alsof ze niets anders ­gewoon zijn, geeft te denken: het is alsof zelfmythologisering de motor van hun leven is geworden.

Is dat dan de sleutel tot (neoliberaal) succes? Jezelf in die mate in een vuurvast narratief hullen dat je van geen enkele onregelmatigheid gaat wankelen? De personages propageren (onbewust) hun onwrikbare zelf-definiëring als het ultieme antidotum tegen onzekerheid. Patrick is een man van ‘no regrets’ – in zijn verhaal ­bestaan geen onoverkomelijke hindernissen die tot bescheidenheid ­nopen, alleen verwaarloosbare bumps in the road. Schrijver Oscar van den Boogaard heeft lange tijd gedacht dat hij ‘een slechte Hollander’ was omdat hij het bastaardkind is van prins Bernhard, de man van koningin Juliana. Nu hij dat verhaal (letterlijk) heeft neergeschreven, in de roman Kindsoldaat, voelt hij zich van die onzekerheid bevrijd en trekt hij af en toe klompen aan ‘om zich te aarden’. Styliste en model Valerie De Booser verzet zich tegen de soms bijtende commentaren op sociale media die haar foto’s in lingerie oproepen. ‘Als ik me er goed bij voel, dan is ’t goed, hé? En wie het niet wil zien, moet me niet volgen, hé. Je hebt maar één leven en ik doe ermee wat ik wil.’ Alles wat doet wankelen, is de antagonist van het heldenverhaal, de anomalie die bekampt moet worden met woorden en een waterdicht zelfbeeld.

Kristien noemt zichzelf ‘een vrijheidsstrijder’, al blijft onduidelijk welke onderdrukking ze bevecht

Uniek en excentriek

Is het dan ook door die fel geïndividualiseerde queeste naar evenwicht dat heel wat figuren uit Latem Leven zich als ‘selfmade’ of ‘uniek’ bestempelen? Ze haasten zich bijna allemaal om te zeggen dat ze niet zijn zoals een ander, dat ze de dingen anders aanpakken of dat ze hun succes aan niets of niemand anders te danken hebben dan aan zichzelf en hun buitenaardse werk- en vechtlust. Jonge entrepreneur Louis heeft volgens de tussen­titels ‘een kunstopleiding gevolgd. Toch leidt hij nu een succesvolle ­onderneming’. Stel je voor. Kristien ­benadrukt dat iedereen haar voor gek verklaarde toen ze torenhoge leningen aanging om haar carrière uit de grond te stampen, maar ze heeft alles voor elkaar gekregen door ‘te blijven bouwen’. Ook Virginie weet dat ze de eigen, unieke dromen moet najagen en voelt zich pas vrij als ze creatief mag zijn: ‘Dat excentriek en anders kunnen denken dan iemand anders, wat op een heel naturelle manier komt, dat is voor mij vrijheid.’

Die gedeelde claim van uniciteit wordt in de montage van Latem Leven grotendeels ontkracht, net omdat we zien hoezeer die zogenaamde eigenheid is gecollectiviseerd. Als iedereen uniek is, is natuurlijk evengoed niemand uniek. Van den Boogaard ­berouwt zich over het feit dat de inwoners van Sint-Martens-Latem ‘heel erg op zichzelf leven. De meeste mensen hebben een elektrische poort. Ze doen open via hun iPhone. Ik vind dat heel moeilijk.’

Hij hoopt dan ook dat de Latem­naren zich via het programma met ­elkaar leren te verbinden: ‘Dan kunnen we allemaal samenkomen. De poorten mogen open.’ Maar kan ­iedereen dan nog zijn wie hij of zij voor ogen heeft?

_______________________________________

Illustratie: “O, what a wonderful World”. Foto uit Second Life, via Flickr

Beeld 2: “June 4, 2015. At the President’s insistence, Deputy National Security Advisor Ben Rhodes brought his daughter Ella by for a visit. As she was crawling around the Oval Office, the President got down on his hands and knees to look her in the eye.” (Official White House Photo by Pete Souza)”. Meer wondere beelden van Barack Obama als president zijn te vinden op Flickr onder de hoofding “Obama White House”.

President Obama meets Ella, dauhter of a collaborator, June 2015, P. Souza

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!