De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zelfmoordlijn zoekt 60 extra vrijwilligers om chat-aanbod te verdubbelen
Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Zelfmoordlijn zoekt 60 extra vrijwilligers om chat-aanbod te verdubbelen

Tegen 2022 wil de Zelfmoordlijn de openingsuren van de chat verdubbelen. Hiervoor zoekt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 60 extra chatvrijwilligers. Op die manier wil het CPZ tegemoet komen aan de grote nood aan online gesprekken bij vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers.

dinsdag 20 oktober 2020 10:23
Spread the love

 

De chatdienst van de Zelfmoordlijn bestaat sinds 2005. Oorspronkelijk werd er slechts 1 avond per week gechat, ondertussen zijn elke avond vrijwilligers beschikbaar tussen 18.30u en 22u. Tegen begin 2022 wil het CPZ dagelijks 7 uur online beschikbaar zijn.

Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: “Op dit moment hebben we aan de Zelfmoordlijn-chat een 60-tal vrijwilligers. Om de verdubbeling van de openingsuren te realiseren, maar ook om binnen deze openingsuren voldoende capaciteit te garanderen, hebben we 120 chatvrijwilligers nodig. Die willen we in 2 golven opleiden, zodat we ten laatste op 1 januari 2022 de uitbreiding kunnen realiseren.”

Chat als laagdrempelig kanaal om over zelfmoordgedachten te praten

Van bij de opstart van de chatdienst van de Zelfmoordlijn, wordt deze door een duidelijk jonger publiek gebruikt dan de telefoonlijn. 37,5% van de chat-oproepers is jonger dan 20. 74% van de oproepers zijn meisjes. Online hulp wordt door de gebruikers vaak als nog laagdrempeliger en anoniemer ervaren dan telefonische hulp. De drempel om er te praten over moeilijke onderwerpen zoals zelfdoding, is er minder groot.

Kirsten Pauwels: “De jonge leeftijd van de oproepers betekent niet dat de problemen die zij ervaren minder ernstig zijn. Integendeel, we merken dat er nog vaker dan aan de telefoon sprake is van ernstige problemen zoals misbruik of mishandeling, automutilatie, pesten of eetstoornissen. Daarnaast zien we ook dat 44% van de oproepers naar de chat al een jaar of langer aan zelfmoord denken, en dat ruim een derde al één of meerdere pogingen ondernam.”

Opleidingstraject

De Zelfmoordlijn werkt voor de chatdienst, net zoals voor de telefoon, met vrijwilligers. “De keuze voor vrijwilligers is een positieve keuze”, zegt Kirsten Pauwels: “door een goede ervaring met één van onze vrijwilligers hopen we onze oproepers het inzicht te geven dat praten echt helpt, waardoor we ook de stap naar verdere (professionele) hulp kleiner maken. Bovendien betekent werken met vrijwilligers niet dat de kwaliteit minder goed is: onze vrijwilligers zijn experten in het voeren van crisisgesprekken met mensen die aan zelfmoord denken.”

Iedereen kan zich aanmelden om vrijwilliger te worden bij de Zelfmoordlijn. Na een screening volgen kandidaten een opleidingstraject waarin ze nodige vaardigheden aangeleerd krijgen. De opleiding vindt plaats op verschillende locaties in Vlaanderen. Het beantwoorden van de Zelfmoordlijn gebeurt bij de vrijwilligers thuis. Toch staan de vrijwilligers, na het voltooien van de opleiding, er niet alleen voor. Door middel van intervisies, permanente vorming en een online platform blijven ze in contact met collega-vrijwilligers en professionele medewerkers van het CPZ.

 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden en mee de uitbreiding van de chatdienst van de Zelfmoordlijn te realiseren? Meer info vind je hier: www.zelfmoord1813.be/chatvrijwilliger 

 

‘Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!