De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voorakkoord over loonsverhoging in Vlaamse non-profit
Opinie - ACV Puls

Voorakkoord over loonsverhoging in Vlaamse non-profit

dinsdag 24 november 2020 14:12
Spread the love

 

“Deze erkenning van de dagelijkse inzet van het personeel was écht nodig”

Na intensieve onderhandelingen hebben de sociale partners samen met de Vlaamse regering een voorakkoord afgesloten voor de Vlaamse non-profit sectoren.

In het voorakkoord wordt een bedrag van 577 miljoen euro vrijgemaakt voor de werknemers van de zorg en welzijn, de sociale economie en de socio-culturele sector. Dit is een belangrijke inspanning ten voordele van de Vlaamse non-profit sectoren.

Loonsverhoging

Hiervan gaat 411.967.307 euro naar loonsverhoging. De concrete loonsverhogingen worden de komende dagen en weken verder door vakbonden en werkgevers uitgewerkt. Het belangrijkste is dat de loonsverhoging voor al het personeel kan ingaan vanaf januari 2021. Mark Selleslach (ACV Puls): “Deze waardering van de bijzondere inspanningen tijdens de covidcrisis is écht noodzakelijk. Het voorakkoord is ook een erkenning van de dagelijkse inzet van tienduizenden werknemers in de non-profit sector.”

Kwalitatieve jobs en meer personeel

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en voor extra jobs wordt 165.032.693 euro vrijgemaakt. Vakbonden en werkgevers werken de concrete maatregelen verder uit tegen 31 januari 2021. Voor ACV Puls zijn meer jobs, een betere combinatie van werk en privé en het verminderen van de werkdruk prioritair.

Bijkomend wordt er voor de woonzorgcentra 100 miljoen euro geïnvesteerd. Met dat bedrag kunnen in 2021 ongeveer 2.000 extra personeelsleden aangeworven worden. Mark Selleslach: “Dit is een eerste stap om het personeelstekort aan te pakken. Maar de komende jaren zal er nog veel meer in extra personeel geïnvesteerd moeten worden, ook in de andere sectoren. Ook voor de covidcrisis was dat al duidelijk.”

Binnen het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht” wordt er nog gezocht naar middelen voor onder meeropleidingen voor mensen die een carrièreswitch naar de zorg willen doen (zij-instroom) en digitalisering.

De komende dagen consulteert ACV Puls haar militanten over dit voorakkoord. De concrete uitwerking van het voorakkoord in de komende weken en maanden is essentieel om de waardering van het personeel waar te maken en te werken aan betere arbeidsomstandigheden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!