De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VLAAMS-BRABANT WIL DAT REGERING NU AL WERK MAAKT VAN NIEUWE TRAMLIJNEN IN VLAAMSE RAND

VLAAMS-BRABANT WIL DAT REGERING NU AL WERK MAAKT VAN NIEUWE TRAMLIJNEN IN VLAAMSE RAND

dinsdag 17 november 2020 15:01
Spread the love

VLAAMS-BRABANT WIL DAT REGERING NU AL WERK MAAKT VAN NIEUWE TRAMLIJNEN IN VLAAMSE RAND

In een motie die de Vlaams-Brabantse provincieraad dinsdag 17/11 goedkeurde wordt de Vlaamse regering gevraagd dat ze nu al de voorbereidingen start voor de aanleg van enkele nieuwe tramlijnen. De ervaring met de drie tramlijnen die gepland zijn in het kader van het Brabantnet – de ringtram Heizel-luchthaven, de sneltram Heizel-Willebroek en de luchthaventram Brussel-Noord-luchthaven – tonen volgens de provincie immers aan dat het meer dan tien jaren duurt vooral een initiële goedkeuring door de Vlaamse regering tot realisatie leidt. Wil de Vlaamse regering haar ambitie waarmaken om het aantal duurzame verplaatsingen in de Vlaamse Rand te verhogen tot 50 procent dan moet er een versnelling hoger worden geschakeld, het investeringsniveau voor openbaar vervoer sterk opgetrokken worden en voorts meer ingezet op hoogwaardige fietssnelwegen.

Heel concreet wil de deputatie dat er nu reeds werk gemaakt wordt van het doortrekken van het ringtramtracé – waar sinds enkele maanden de ringtrambus rijdt – van Brussels Airport tot in Wezembeek-Oppem en Tervuren. Het tracé van de vermelde luchthaventram dient vanuit Brussels Airport langs de Haachtsesteenweg doorgetrokken te worden tot in Haacht. Er moet ook reeds werk gemaakt worden van de voorbereidende studies voor de realisatie van een tram(bus)verbinding op het traject Brussel-Ninove. Tom Dehaene (CD&V), als gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, stelde dat de kosten-batenanalyse van de voorgestelde tramlijnen goed scoort. In het kader van de studies voor de geplande werken aan het westelijk deel van de Brusselse ring moet ook de realisatie van tram(bus)verbindingen worden onderzocht op de trajecten Brusssel-Asse-Aalst (N9) en Brussel-Halle (N6). Daarnaast moet gelijktijdig worden ingezet op hoogwaardige fietsroutes tussen de Vlaamse Rand en Brussel.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!