De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Abbé Froidure. Bron: Federatie Froidure vzw
Opinie - Federatie Froidure vzw

Vijftig jaar geleden overleed Abbé Froidure

donderdag 16 september 2021 15:36
Spread the love

 

Een heilig vuur bezielde deze buitengewone man die zich met zijn hart, zijn verstand en zijn vastberadenheid ten dienste stelde van de kansarmen”

Er was een massa volk aanwezig op de begrafenis van Abbé Froidure om een laatste hulde te brengen aan de man die heel zijn leven gewijd had in dienst van zijn naaste. Abbé Froidure was een paar dagen eerder, op die noodlottige 10 september 1971, nu 50 jaar geleden, omgekomen bij een tragisch auto ongeval. Weinigen beseffen nu nog hoe invloedrijk hij was in de tweede helft van vorige eeuw.

Edouard Froidure werd geboren te Ieper op 12 april 1899 en had vanaf het begin van zijn leven een plichtsgevoel en een grote afschuw van onrechtvaardigheid. Op 18-jarige leeftijd meldde hij zich  aan het einde van de Eerste Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger en onderscheidde zich door het redden van verscheidene van zijn medesoldaten. In 1925 werd hij in het hart van Brussel priester gewijd en werd hij al snel geconfronteerd met de ellende van de bewoners van de volkswijken, die hij als geen ander wilde helpen.

Abbé Froidure kon geen onrecht zien zonder het de oorlog te verklaren. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Voor hem was het duidelijk dat je om de honger te bestrijden, je moest eten, dat je om jongeren gezond op te voeden, je hen frisse lucht moest geven : de speelpleinen “Kleine Dennen” (nu vzw Openluchtwerken), en talloze opvangtehuizen zijn allemaal in het leven geroepen door Abbé Froidure. Hij organiseerde het inzamelen van kleding, speelgoed en andere voorwerpen voor de speelplaatsen en omringde zich met behoeftige en werkloze volwassenen om de logistiek van deze inzamelingen te verzekeren. Dit was het begin van de vzw “Spullenhulp”, tot op vandaag een schoolvoorbeeld van sociale reïntegratie. Om jongeren beter te kunnen begeleiden, heeft hij ook meegewerkt aan de oprichting van een school voor hoger onderwijs voor opvoeders, “L’institut Le Parnasse”.

Abbé Froidure zette zijn sociaal engagement en zijn strijd tegen onrechtvaardigheid voort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer honderd Joodse kinderen werden op de speelplaatsen verborgen, en ongeveer 10.000 wezen, daklozen of achtergelaten kinderen werden in deze periode gevoed. In 1943 gearresteerd door de Gestapo, beleefde de hij de hel van martelingen en concentratiekampen en kwam zeer verzwakt, maar levend, uit de kampen bij de bevrijding in 1945.

Ondanks zijn broze gezondheid hervatte Abbé Froidure zijn activiteiten en het beheer van de Openluchtwerken, die zich in het naoorlogse decennium over het hele land uitbreidden. In 1952 voerde hij een van zijn meest opzienbarende acties uit, die de aandacht van de media, het volk en de politiek op zijn actie vestigde. Hij nodigde Koning Boudewijn uit om de sloppenwijken van de Marollen te bezoeken en de bewoners te ontmoeten. Diep ontroerd, zette de vorst zijn regering aan tot actie. Dit was het begin van een grootscheepse operatie om de sloppenwijken met de grond gelijk te maken en fatsoenlijke sociale woningen te bouwen in het hart van Brussel. Daarna werkte Abbé Froidure aan de ontwikkeling en consolidatie van de reeds ondernomen acties, en gaf conferenties over de hele wereld tot zijn tragische dood op 10 september 1971 te Bosvoorde.

Bron: Federatie Froidure vzw

Toch is zijn nalatenschap nog springlevend en gaan de voorzieningen die hij in het leven riep  onvermoeibaar door met het helpen van de kansarmen, en dan vooral de kansarme jongeren. Abbé Froidure zou er waarschijnlijk de voorkeur aan hebben gegeven dat zijn voorzieningen 50 jaar na zijn dood geen reden van bestaan meer hadden. Helaas, hun missies zijn relevanter dan ooit …

Ze zijn verenigd in de vzw Federatie Froidure, gevestigd in “zijn” Parmentierpark te Sint-Pieters-Woluwe. De Federatie telt een twintigtal voorzieningen en bereikt hiermee meer dan 2.500 kansarme jongeren én hun families. De werking van de vzw is volledig afhankelijk van giften, schenkingen en legaten door het grote publiek. De Federatie doet dan ook een warme oproep aan de lezer om haar te steunen.

 

Elke gift is welkom op het rekeningnummer BE33 2100 3989 5546 op naam van de Federatie Froidure. Voor een gift vanaf 40€ ontvangt U een fiscaal attest.

Voor meer informatie over onze werking of over hoe U ons kan steunen staan we U graag te woord via telefoon op 02/771.08.10 of U kan terecht op onze website www.froidure.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!