De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verbod op onverdoofd slachten OF vermijdbaar dierenleed verbieden

Verbod op onverdoofd slachten OF vermijdbaar dierenleed verbieden

vrijdag 11 september 2020 08:19
Spread the love

Toen Vlaams Minister Ben Weyts in de jaarlijkse mediabelangstelling naar aanleiding van het Offerfeest voor het eerst stelde dat onverdoofd slachten zou verboden worden, bleek dat de Moslims in ons land nog niet werden gecontacteerd. Een moedige stap, maar de profilering stond nog niet op punt.

Intussen is het verbod op onverdoofd slachten in het Vlaams Gewest een feit en dit na overleg met de verschillende betrokken geloofsgemeenschappen. Niet alleen de vaak geviseerde Moslims dus.

Maar nu blijkt er een risico te bestaan dat het Europees Hof van Justitie in dit verbod een schending ziet op de godsdienstvrijheid. Minister Ben Weyts, nochtans afkomstig uit de Vlaamse Rand, meent dat de wetgevende meerderheid hier op haar strepen mag staan. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in vraag dus…

Had men in plaats van het viseren van religieuze feesten van in het begin minimale kwaliteitsnormen verscherpt bij het kweken en slachten van dieren (wellicht een moeilijke formulering voor onze vegetarische vrienden) dan was de klus voor onze rechters allicht eenduidiger geweest. Het recht op respectvol omgaan met levende dieren diende dan afgewogen met vermijdbaar dierenleed. Maar men schoot liever op de pianist…

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!