De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Strijdbare 1 mei optocht Brusse

Strijdbare 1 mei optocht Brusse

zaterdag 1 mei 2010 16:12
Spread the love

Zoals elk jaar was de Van Meenenplaats in Sint Gilles gedurende een uur het centrum van de wereld. Het Komitee voor een Srijdbare 1 Mei slaagde er opnieuw in een 200 tal deelnemers te verzamelen achter haar centrale slogan: Solidariteit en strijd voor het socialisme. Alles wat zich nog (openlijk) Marxistisch Leninistisch noemt en in België een zetel heeft verzamelde voor de jaarlijkse 1 mei optocht naar de Anneesens-plaats, om vervolgens aan te sluiten bij de het militante ABVV-FGTB 1 mei feest op de nabijgelegen Rouppeplaats.

Het Bloc Marxiste-Leniniste samen met de Parti-Communiste (Regio Brussel) trekken de stoet op gang. Het moet gezegd dat op hetzelfde ogenblik in Luik de Parti Communiste met de PTB(PVDA) Parti Communiste met de PTB (PVDA) voor het eerst een gezamenlijke 1 mei optocht houdt. Misschien iets om volgend jaar in Brussel te herhalen?

Het Portuguese Links Blok, een links succesverhaal

Maar ook De Bloco de Esquerda van Portugal is aanwezig, die in de recente Europese verkiezingen 10% van de stemmen en 3 zetels wist te bemachtigen. En dan te weten dat in de Bloco de Esquerda zowel Trotskisten als de ‘echte marxisten’ samen naar de kiezer gingen.

Migratie en aanwezigheid communisten aller landen

Ook de communistische partij van Iran, van de Marokkaanse immigranten, van de Koerden zijn zoals elk jaar militante deelnemers, die later op de namiddag, onder discreet politietoezicht, ook met vlag en pancartes aanwezig zijn op het Rouppeplein. Maar in Brussel geen Gentse toestanden.

Fotoreportage van Meenen-, Anneessens naar Rouppeplaats

De fotoreportage geeft een beeld van internationale strijd zoals ze allicht nergens anders in 1 mei-optochten te zien waren. Elke organisatie kreeg op de afsluitende meeting 3 minuten om een korte 1 mei-boodschap te brengen. Afgesloten werd met de internationale. De reportage gaat dus in hoofdzaak over de betoging van de ‘communisten’ maar geeft op het einde enkele beelden van het ABVV-FGTB 1 mei feest, vooral wat de opvallende stand over de geplande FGTB-ABVV reis naar Auschwitz en het bezoek aan Breendonk en de Dossinkazerne betreft en een gedateerde affiche van het antifascistisch Front dat blijkbaar herboren is. Geen overzicht van de standjes op het Rouppeplein, alleen deze van European Left, Europees Links, dat wel eens een voorafbeelding van de Linkse Eenheid, ook in België, zou kunnen worden.

Op de foto’s klikken voor een grotere weergave

1. Solidariteit en strijd voor het Socialisme

DeWereldMorgen.be -  

De Parti Communiste was een opvallende aanwezige op de betoging in Brussel, zeker ook omdat zij deel uitmaakt van Europees Links. In de voormiddag hielden zij een 1 mei-optocht in Luik, voor het eerst samen met de PVDA. Elk op zich beslisten ze om elkaar uit te nodigen, zo stelde Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA-PTB in Solidair, het is een ‘signaal van eenheid onder links en meer bepaald tussen de PVDA en de PC’.

2. Marokkaanse militanten uit de immigratie

DeWereldMorgen.be -  

Marokkaanse communistische militanten uit de immigratie, actie en strijd waren met eigen pamfletten aanwezig en kregen heel wat aandacht in ‘het Zuid’.

3. Kommunistische Partij en Vrede

DeWereldMorgen.be -  

De nieuw geformeerde Kommunistische Partij die in Vlaanderen een verlengstuk aan de Kommunistische Partij Vlaanderen wil breien was eveneens met een pamflet aanwezig en de publicatie van het eerste nummer van de nieuwe Rode Vaan op het internet. Jaak Perquy en Arne Ballière profileren zich als trekkers van deze nieuwe eenheid die zich verder wil uitbouwen. Arne Ballière is evenwel ook aanwezig als voorzitter van de Parti Communiste van het Brussels Gewest. Kan het Belgischer? George, al jaar en dag verantwoordelijke voor Vrede, ooit nog begonnen als de vredesorganisatie van de Kommunistische Partij van België, is sinds jaren een trouwe aanwezige op de betoging voor een Strijdbaar 1 Mei.

4. Niets te verliezen dan hun ketens

Niets te verliezen dan hun ketens  

Het comité voor Iranezen in België was met verschillende sprekende pancartes aanwezig in de betoging en later in hun eigen stand op het Rouppeplein.

5. Internationale bepalend voor de toekomst van de mens

Internationale bepalend voor de toekomst van de mens  

Het Komitee van Iraniërs in België droegen pancartes in het Frans en hun eigen taal mee, de Internationale en het Marxisme was hun leiddraad.

6. Solidariteit, het wapen van Secours Rouge

Solidariteit, het wapen van Secours rouge  

Secours rouge zet zich in voor gevangen en onderdrukten als gevolg van hun anti-kapitalistische en anti-imperialistische strijd.

7. Proletariërs aller landen, verenigt u

Proletariërs aller landen, verenigt u  

La Lutte, Groupe Communiste Trotskiste, grijpt terug naar de basics, Arbeiders, verstotenen, onderdrukten van alle landen, verenigt u. Zij waren ook met een stand aanwezig op het Rouppeplein.

8. Links Blok uit Portugal, stevig aanwezig

Links Blok uit Portugal, stevig aanwezig  

In België wonen zo’n 6.500 inwoners van Portuguese afkomst. De Poruguese gemeenschap is erg sterk georganiseerd en dat blijkt ook uit de aanwezigheid op de optocht voor een Strijdbaar 1 mei. Zij vertegenwoordigen 10% van de Poruguese kiezers en dit naast 10% kiezers die op de Portuguese Communistische partij stemden bij de Europese verkiezingen. Samen zijn zij goed voor meer dan 20% van de Portugese kiezers en tesamen hebben zij 5 Europese mandaten. Een record. Boeiende vraag is hoe het Bloco de Esquerda een Linkse Eenheid hebben kunnen bewerkstelligen tussen Trotskisten en andere communistgen in het linkse spectrum. Misschien hen eens uitnodigen om dat uit te leggen.

9. Hasta la Victoria Siempre, immer tot de overwinning

Hasta la Victoria Siempre, immer tot de overwinning  

Een beperkte delegatie met Cubaanse vlag en immer aanwezige Che.

10. Comité voor een Andere Politiek

Comité voor een Andere Politiek  

Naast de Parti Communiste, de Kommunistische Partij Vlaanderen als vaste leden is het Comité Autre Politique waarnemend lid van Europees Links en aanwezig op de optocht voor een Strijdbaar 1 mei. De CAP Franstaligen en CAP Nederlandstaligen zijn in tegenstelling tot de Kommunistische Partijen in België samen op 1 spandoek aanwezig.

11. Comité voor een Andere Politiek

Allende leeft, ook Zuid-Amerika op post  

Een wat verloren vlag met een bikkelharde slogan: Allende Leeft, een les voor de toekomst van elke partij die het socialisme of communisme nastreeft.

12. Stalingrad 1943, een keerpunt in de geschiedenis

Stalingrad 1943, een keerpunt in de geschiedenis  

De ‘echte’ of ‘oude’ kommunisten vergeten het niet, de weerstand van de Sovjetunie eind 1942 begin 1943 in  Wolvograd, het latere Stalingrad, werd een keerpunt in de 2de Wereldoorlog, en betekende het begin van het eind van de duitse agressie, en niet alleen het einde van het begin zoals Churchill een overwinning van de geallieerden in Noord-Afrika omschreef. Zonder Stalingrad, geen 1 mei feest.

13. Arbeidsdoorgang, voor één dag of voor altijd?

Arbeidsdoorgang, voor één dag of voor altijd?  

Arbeidsdoorgang – Passage du Travail, nog nooit opgemerkt in de Lemonnierlaan, onder het grote impossante pakhuisachtige gebouw, doorgang die ook toegang geeft tot het El Hoceimarestaurant, misschien enkel open of zo benoemd naar aanleiding van het 1 mei feest op het Rouppeplein.

15. Een 200-tal 1 mei-betogers op de centrale as in Brussel

DeWereldMorgen.be -  

Het midden en de staart van de optocht in beeld, alles samen een 200-tal betogers in de optocht, ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Optocht met een groot potentieel als ze mee door (de) andere, linkse, socialistische of communistische bewegingen gedragen wordt, voor een strijdbaar 1 mei.

16. Slotmeeting op de het Anneesens-plein in Brussel

DeWereldMorgen.be -  

Op een 100-tal meter van de Rouppe-plaats wordt de slotmeeting gehouden van de betoging, elke vertegenwoordigde organisatie krijgt 3 minuten tijd voor een 1 mei-oproep.

Link: Naar 2de deel Strijdbare 1 mei optocht in  Brussel

17. Felle uithaal naar de ‘sociaal democratie’

Felle uithaal tegen de 'sociaal democratie'  

De eerste spreker heeft te doen met het verraad van de “sociaal democratie” die nu van Rouppeplein bezit neemt om politiek garen te spinnen op de ABVV-FGTB meeting.

18. Voor een socialistisch Iran, weg met de Islamitische republiek

Voor een socialistisch Iran, tegen de Islamitische republiek  

Het Komitee van Iranezen in België was zowel in de optocht, de speech als met hun stand op het Rouppeplein in de ABVV-FGTB viering een opmerkelijke en opgemerkte aanwezige: weg met de islamitische republiek in Iran was een erg confronterende slogan.

19. De Parti Communiste, region Bruxelles aan het woord

De Parti Communiste, region Bruxelles aan het woord  

Wij zijn allen Grieken, zo stelde Arne Ballière, voorzitter van de Parti Communiste, regio Brussel en mede initiatiefnemer van de Kommunistische Partij, een vervolg op de Kommunistische Partij Vlaanderen, die op 1 mei het eerste on-line nummer van de nieuwe Rode Vaan publiceerden.

20. Actieve groep Marokkaanse militanten uit de immigratie voor actie en strijd

DeWereldMorgen.be -  

Een felle aanwezigheid van Marokkanen uit de immigratie die opteren voor actie en strijd voor het communisme. Ook een ongekend geluid dat in en rond het Zuid veel aandacht trok.

21. De Amazigh (‘Berbers’) treden naar buiten in het linkse kamp

DeWereldMorgen.be -  

Driekwart van de inwoners van Marokkaanse afkomst in België zij n van Amazigh-afkomst en situeren zich in een drieduizendjarig cultureel patrimonium dat niet gematerialiseerd is omdat het in hoofdzaak als orale traditie wordt doorgegeven. In tegenstelling tot Nederland is de ‘Amazigh’-identiteit, die nooit een nationalistische uitdrukking gekregen heeft, niet sterk ontwikkeld. Hun aanwezigheid in het linkse kamp is dan ook een verrijking voor alle thema’s die aan de immigratie verbonden zijn.

22. Muziek met veel kleur en sjwoeng begeleidt ABVV-FGTB-Brussel naar de Rouppeplaats

Muziek met veel kleur en sjwoeng begeleidt ABVV-FGTB-Brussel naar  de Rouppeplaat  

Zoals vorig jaar valt het einde van de slotmeeting van het Komitee voor een strijdbaar 1 mei samen met het toekomen aan de Rouppe Plaats van ABVV-FGTB Brussel, voorafgegaan door een muziekgroep die dit jaar opvallend kleurrijk, dansend en met grote uitstraling aanwezig waren.

23. Alles beweegt rond het grote podium voor wereldmuziek, ambiance en informatie

Verzamelen rond het grote podium voor wereldmuziek en ambiance  

Het 1 mei feest op de Rouppeplaats is alles in 1, muziek, standjes, een publiek zo divers als Brussel, Frans- en Nederlandstaligen, wit en zwart, jong en oud, families, eetstandjes zoals Couleur Cafee, maar nu mét informatie over diverse landen en hun sociale strijd en de gezamenlijke strijd van de Belgische bevolking, migranten en oude Belgen, werklozen, daklozenwerking, asielzoekers, sans-papiers, de arbeidersstrijd enz.

24. De meest opvallende stand aan de Rouppeplaats

De meest opvallende stand aan de Rouppeplaats: bezoek aan  Auschwitz, Breendonk  

In een mooi uitgewerkte stand wordt het kader geschetst en motivering gegeven waaom de FGTB een reis naar Auschwitz heeft gepland alsmede een bezoek aan Breendonk en de Dossin-kazerne in Mechelen.

25. Extreem rechts bestrijden is de welvaart (sociaal) verzekeren

Extreem rechts bestrijden is de welvaart (sociaal) verzekeren  

Met foto’s en tekst wordt nagegaan hoe extreem rechts en het fascisme kan bestreden worden, hoe Hitler aan de macht gekomen is en wat nu kan gedaan worden om extreem rechts af te blokken.

26. Auschwitz bezoeken is het verleden aanvoelen

Auschwitz bezoeken is het verleden aanvoelen  

Vakbeweging, FGTB en enkele jaren ook LBC-NVK zijn naar Auschwitz geweest om zich te confronteren met het verleden, het ‘verledenaanvoelen’ om beter te kunnen strijden in het heden. Een moedig en betekenisvol appel aan de 1 mei-feestgangers.

27. KP Vlaanderen, Stalingradlaan 21 Brussel

KP Vlaanderen, Stalingradlaan 21 Brussel  

In de schaduw van de standjes is de sous-terrain van de Stalingradlaan 21 open voor het bezoek van meestal nostaligische kommunistendie elkaar hier treffen, enkel de” Vlaamse” kommunisten die dan nog een punt hebben gezet, of willen zetten achter hun organisatie. Misschien is dit beeld het laatste dat van het bestaan van de Kommunistische Partij Vlaanderen zal blijven, maar op 1 mei 2011 toch maar eens gaan kijken.

28. Vrijheidsplein: Marokkaans Links

Burgemeester Tielemans en zijn  stad in (1 mei) feest  

Een mooi beeld van de drukte aan de standjes, een voortdurend va et vient, zoals Han soete zegt, in Brussel wordt geshopt tussen de 1 mei evenementen die zeer gevarieerd aanwezig zijn.

29. Vrijheidsplein: Marokkaans Links

Vrijheidsplein: Marokkaans Links  

Een opvallende stand, onder het waakzame oog van Aldelkrim el Kattabi, is de eetstand van Marokkaans Links, met in het Arabisch en het Frans: Place de la Liberté. We brachten een ‘salut’ aan Abdelkrim met de mededeling aan de standhouders dat Abdelkrim El Kattabi de ‘eerste communist’ was in de 3de wereld, hij versloeg in 1922 de Spaanse bezetter van de Rif, het Oostelijke Marokko, hij was, dixit Mao Tse Toeng aan een Palestijnse delegatie die hem vroeg hoe ze met sukses konden strijden tegen hun Israëlische bezetter, degene die de volksoorlog heeft uitgevonden en waar wij van geleerd hebben, zo luidde z’n antwoord tot consternatie van de Palestijnen.

30. Een ontdekking: de “nieuwe”affiche van het Antifascistisch Front

Een ontdekking: de 'nieuwe' affiche van het Antifascistisch Front  

Een stand Antifascistisch Front/Front Antifasciste met een gedateerde affiche: Allen tegen het Vlaams Blok/Tous contre le Vlaams Blok, die nog in grote aantalle beschikbaar waren. Naast de affiche een foto met het Vlaams Belang en hun vlaamse leeuw. Het was wat bevreemdend omdat de activiteit van het Antifascistish Front in Vlaanderen naar ons weten, op een laag pitje staat, enkel een website die de antifascistische strijd opvolgt.

31. Europees Links, de toekomst voor Links?

Europees Links, de toekomst voor Links?  

Ter afronding, een beeld van het standje van Europees Links, European-Left. Zijn zij de toekomst van Links (van de sociaal demokratie) in Europa, en van daaruit ook voor Belgisch Links?

take down
the paywall
steun ons nu!