De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Straffe veranderingen in gevangenisstraffen? Wij werken mee aan maatschappelijk draagvlak
Opinie - Elise Vanhoonacker, Hanne Samyn, Hava Kiran, Jorn Van Vynckt, Kristof Blancke, Loes Vermaut en Charlotte De Ronne

Straffe veranderingen in gevangenisstraffen? Wij werken mee aan maatschappelijk draagvlak

vrijdag 18 juni 2021 23:16
Spread the love

 

Het is geen geheim dat het detentiesysteem in België niet feilloos werkt, als dit ooit al het geval zou geweest zijn. De recidivecijfers zijn torenhoog, de slachtoffers voelen zich vaak in de steek gelaten en de maatschappij is het alsmaar vaker oneens met de gevangenisstraffen die worden uitgesproken. De bevolking voelt zich onveilig en schreeuwt om strengere straffen. Desondanks kost het detentiesysteem ons bakken geld – 50.000 euro per gedetineerde per jaar. Het beoogde effect – een veilige samenleving – hebben we daarmee echter nog niet bereikt. Jammer, want er zijn zeker alternatieven voor het traditionele detentiesysteem.

Van links naar rechts, boven naar onder: Kurt Declercq, Claudine Van Der Hoogerstraete, Kristof Blancke, Hava Kiran, Jorn Van Vynckt, Loes Vermaut, Hanne Samyn, Charlotte De Ronne en Elise Vanhoonacker

Neem nu het systeem van detentiehuizen volgens de visie van vzw De Huizen, dat onderdeel is van het internationaal project Re-Scaled. Die organisatie streeft naar kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen op maat van de gedetineerden. Bovendien willen ze deze detentievormen ook nog eens beter verankeren en integreren in ons maatschappelijk wezen.

Herstel krijgt binnen een detentiehuis een prominente rol in de uitvoering van de vrijheidsstraf. Zo is er plaats voor re-integratie, dat er op zijn beurt voor zorgt dat recidive waar mogelijk wordt vermeden. De gedetineerde zal in dit systeem zijn straf niet passief ondergaan maar zet zich actief in voor zowel het slachtoffer als de maatschappij. De vrijheidsstraf wordt zo actief benut én de gedetineerde wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid op te nemen – wat Re-Scaled ook ondersteunt.

Significante veranderingen in het detentiesysteem moeten echter gedragen worden door een breed publiek. Het is daarom noodzakelijk een maatschappelijk draagvlak te creëren. Informeren van grote groepen en in dialoog gaan op een constructieve manier kan in die zin iets teweegbrengen.

Foto: deelnemers in dialoog over herstelgerichte samenleving

Een gelaagde en complexe maatschappelijke uitdaging, waar diverse organisaties in de praktijk elk op hun manier een rol in opnemen. Zo ook de regionale Avansa’s, De Rode Antraciet en De Huizen vzw die begin dit jaar de handen in elkaar sloegen met het project DIALOOG.

DIALOOG zet de komende drie jaar in op het stimuleren van genuanceerde reflectie en dialoog tussen burgers over een samenleving gericht op herstel na een conflict. Een samenleving die inzet op verbondenheid, en het herstellen van intermenselijke relaties na conflictsituaties.

Sprakeloos?

Wij – zeven laatstejaarsstudenten van de Hogeschool Vives Kortrijk (studiedomein Sociaal-Agogisch Werk) – kregen de kans om in Avansa Mid- en Zuidwest mee te werken aan het project DIALOOG. Een kans die we met beide handen stevig vastpakten!

In het kader van onze bachelorproef werkten wij acht weken fulltime aan een onderbouwd en duurzame gespreksmethode om burgers met elkaar in dialoog te laten gaan over herstel, herstelgerichte detentie en herstelgerichte samenleving.

We gingen op onderzoek en interviewden experts om een goed zicht te krijgen op het thema. Vervolgens werkten we onze gespreksmethode uit, en gaven het de spraakmakende titel SPRAKELOOS.

Foto: zelfgemaakte sleutelhangers

SPRAKELOOS is een variatie aan creatieve en innovatieve gespreksmethodes die op een open en veilige manier dialoog faciliteert tussen burgers over een best wel beladen thema. Op 10 juni testen we SPRAKELOOS uit tijdens een try-out met een groep van 10 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst kregen ze niet alleen een snelcursus herstelgerichte detentie, maar creëerden we via cirkelgesprekken en inleefoefeningen de ruimte om in dialoog te gaan met elkaar. Met succes!

De deelnemers waren uitermate positief. We slaagden erin om een zwaar thema op een inspirerende en ludieke manier ter sprake te brengen. We mikken erop dat de deelnemers, ook in de toekomst, geraakt worden door het thema en het verder verspreiden. Zo verhoogt het maatschappelijk draagvlak op termijn.

Dat is reeds een grote stap naar fundamentele veranderingen in de toekomst, waarin een warme, solidaire samenleving gaat voor gerechtigheid én herstel.

 

Indien u verder informatie wenst, kunt u steeds terecht bij Avansa MZW en Claudine Van der Hoogerstraete (docent aan Hogeschool Vives Kortrijk, studiedomein Sociaal-Agogisch Werk).

www.vives.bewww.avansa-mzw.bewww.dialoogherstel.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!