De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Bite Back
Bite Back

Stille wake in Leuven herdenkt slachtoffers dierindustrie

50 mensen kwamen afgelopen zaterdag 18 december in Leuven samen voor een stille wake voor de slachtoffers van de dierindustrie. Tijdens deze serene actie van dierenrechtenorganisatie Bite Back stonden we stil bij de miljoenen dieren die jaarlijks in België en daarbuiten gedood worden voor voedsel, kleding, dierproeven en andere doeleinden.

dinsdag 21 december 2021 12:07
Spread the love

 

Heel wat voorbijgangers toonden interesse in de actie en in de redenen voor deze wake. Een voorbijganger getuigde: “Als je de beelden ziet die soms uit slachthuizen komen, vind ik het vreselijk wat er met die dieren gebeurt”. De 50 deelnemers stonden in driehoeksformatie en hielden borden vast met de silhouetten van vissen, kippen, varkens en koeien. Ze werden tot tranen toe beroerd toen Sara Surinx van Bite Back en Els Van Campenhout van Animal Rights het woord namen en spraken over de dieren die elk jaar de dood vinden in ons kleine land.

Bron: Bite Back

Bron: Bite Back

Elk jaar sterven 310 miljoen dieren in België voor onze levensstijl

Coördinator Sara Surinx: “Elk jaar sterven er in België meer dan 310 miljoen dieren in de slachthuizen omdat we als mensen hun vlees of eieren willen eten of hun melk willen drinken. Er sterven miljoenen dieren omdat er proeven op hen worden uitgevoerd, omdat we hun vacht zo mooi vinden, omdat ze slachtoffer worden van het verkeer of omdat ze ons één of ander nut dienen te bewijzen. Tijdens deze wake staan we stil bij deze individuen, omdat anderen dat niet doen. We vragen dat mensen, tijdens deze eindejaarsperiode, nadenken over wie er op hun bord ligt.”

Gelukkig staan er steeds meer mensen stil bij het leed achter dierlijke producten en kiezen ze vaker voor een plantaardige maaltijd.

Veganisme goed voor dieren én milieu

Kiezen voor veganisme is niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor het milieu. De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is het de grootste milieuvervuiler als we drinkwaterverbruik, biodiversiteitsverlies, stikstofcyclusverstoring en gebruik van landoppervlak in beschouwing nemen. Meer plantaardige voeding en minder dierlijke eiwitten zijn nodig om de impact op het milieu te verkleinen.

Gelukkig staan er steeds meer mensen stil bij het leed achter dierlijke producten en kiezen ze vaker voor een plantaardige maaltijd.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!