De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Han Soete
ACV Puls

Stakingsaanzegging sectoren podiumkunsten en muziek ingediend ACV Puls gaat voluit voor actie

“We dienden vandaag met de andere twee vakbonden een stakingsaanzegging in de sectoren podiumkunsten en muziek in. Met deze aanzegging willen we de acties die gericht zijn naar de Vlaamse regering tegen de besparingen ondersteunen en alle kansen geven op succes”, zegt sectorverantwoordelijke Ine Hermans van ACV Puls.

vrijdag 15 november 2019 21:49
Spread the love

Wie aan het werk is en mee wil actievoeren hoeft enkel zijn/haar werkgever te informeren dat hij/zij staakt. “Onze leden kunnen dan, indien ze door actie te voeren geen inkomen hebben, een stakingsvergoeding aanvragen. De stakingsaanzegging is een middel om de acties vooruit te helpen, geen doel op zich”, verduidelijkt Ine Hermans.

Vergiftigd geschenk

ACV Puls kiest volop de kaart van actievoeren en laat zich niet vangen door de politieke val die minister Jambon gisteren opzette. Naar aanleiding van de geslaagde actie gisteren aan het Vlaamse Parlement tijdens de zitting van de Commissie Cultuur is er in de Commissie toch gedebatteerd. “Minister Jambon stak zogezegd zijn hand uit naar de sector door de sector uit te nodigen om een alternatieve begroting op te maken die de verdeling van de besparing anders verdeelt. Dit is echter geen uitgestoken hand maar een vergiftigd geschenk. Het is alsof je tegen een diverse groep organisaties en mensen zegt: ik neem veel geld af van jullie, maar wie het meeste inlevert mogen jullie onderling uitvechten”, gaat Ine Hermans verder.

Deze uitspraak van Jambon leidt bovendien de aandacht af van het echte probleem, want de besparingen zelf blijven hiermee wel overeind. De problemen waarmee de kunstensector en al haar actoren worstelen worden hiermee niet opgelost.

Solidariteit en acties

“Wij roepen op tot verder protest, we blijven de kaart van de solidariteit kiezen door middel van acties en werken hiervoor samen met ondermeer State of the Arts”, zegt Ine Hermans.”Solidariteit binnen de kunsten en cultuursector, tussen publiek en makers, tussen grotere huizen en kleinere, tussen organisaties en individuen, tussen werknemers en freelancers, en bovenal solidariteit met andere getroffen sectoren die ten dienste staan van de maatschappij”, besluit Hermans.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!