De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SAMEN ALTIJD WARMER ZAMELT GELD IN VOOR 80-TAL LEUVENSE GOEDE DOELEN

SAMEN ALTIJD WARMER ZAMELT GELD IN VOOR 80-TAL LEUVENSE GOEDE DOELEN

donderdag 26 november 2020 17:12
Spread the love

Van 6 december tot 6 januari worden in het kader van de campagne ‘Samen Altijd Warmer’ in de Leuvense regio talloze sponsoracties georganiseerd ten voordele van goede doelen. Op www.samenaltijdwarmer.be vind je momenteel een lijst van 78 organisaties waaraan men geld kan doneren en waarvoor initiatieven kunnen worden op touw gezet die geld opbrengen. De site informeert ook over de meer dan 80 coronaproof acties die reeds aangemeld werden. Het initiatief voor de campagne gaat uit van enkele burgers en is een reactie op het feit dat de VRT dit jaar in het kader van haar ‘Warmste Week’ niet meer aan geldinzameling doet. De organisaties hebben dit jaar nochtans meer dan ooit nood aan financiële ondersteuning omdat klassieke inzamelacties zoals bijvoorbeeld spaghettifeesten wegens corona dit jaar niet kunnen. Goede doelen uit de Leuvense regio kunnen zich overigens nog steeds aanmelden net als initiatieven om geld in te zamelen. Ook #SAW-gangmakers kunnen zich nog melden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!