De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Red de bodem, voor de mens en het klimaat
Nicole Derycker

Red de bodem, voor de mens en het klimaat

Gedurende de 'Save Soil'-campagne, die op 21 maart van start ging, doorkruist initiatiefnemer Sadhguru Jaggi Vasudev (Special Consultative Status bij ECOSOC [1]) gedurende 100 dagen 26 landen. Hij spreekt met politieke leiders, influencers en burgers om beleidsveranderingen te versnellen die de wereldwijde bodemdegradatie een halt toeroepen.

dinsdag 10 mei 2022 15:00
Spread the love

 

(Hier meer info over de reisroute en de evenementenkalender)

De bedoeling van de Save Soil-campagne is om 3,5 miljard mensen (!) bewust te maken van de dwingende noodzaak om bodemherstel aan te pakken en zo een platform te creëren dat politieke leiders de nodige incentives geeft tot het opzetten van een nationaal beleid om het organische gehalte in de bebouwbare bodem te vergroten tot 3% à 6% minimum.

Aan de leiders van de 193 VN-landen wordt het Soil Revitalization – Global Policy Draft & Solutions Handbook voorgelegd dat tot stand is gekomen in overleg met topwetenschappers uit alle werelddelen en oplossingen biedt voor bodemherstel, waarbij rekening wordt gehouden met de breedtegraad, het klimaat, de economische omstandigheden en de traditionele landbouwpraktijken van elke regio. Begin mei is Sadhguru te gast op de COP15 van UNCCD in Ivoorkust.

Bodemdegradatie zorgt voor dramatische vermindering van voedselkwaliteit- en productie (gevolgen daarvan zijn gezondheidsproblemen- degradatie en migratiestromen), voor watertekorten en verlies aan biodiversiteit.

Deze verloedering van de bodem verhoogt bovendien de uitstoot van koolstof en klimaatgebonden risico’s.

Actie: red de bodem.

Bodemherstel lijkt dus een bijzonder belangrijke hefboom bij het aanpakken van de klimaatcrisis, zowel wat het ecologische als het sociale luik betreft. Toch kreeg dit onderwerp maar minimale aandacht tijdens de voorbije klimaattoppen. Vandaar deze campagne.

Let’s make it happen!

 

Nicole Derycker is een van de vele earthbuddies die de Save Soil-campagne ondersteunen.

Notes:

[1] ECOSOC is de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. De raad houdt zich bezig met drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en ecologisch. In deze raad probeert men manieren te bedenken om vooruit te geraken, innovatief denken en debat te stimuleren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!